Odkazy na Esperanto

UEA (Universala esperanto asocio) - vrcholný orgán esperantistů
Akademio de Esperanto - dbá na to, aby se Esperanto nerozpadlo na jednotlivá nářečí
Fundamento de Esperanto - neměnný základ Esperanta
Esperanto ve světě - esperantské svazy z celého světa a poloha na mapě
ČES - český esperantský svaz (ĈEA - ĉeĥa esperanta asocio)

Učebnice esperanta - česká multimediální on-line učebnice zdarma od Theodora Kiliána
Esperantský překladač online - bezplatný překladač slov, frází a vět z esperanta do českého jazyka
Esperanto návody - návody k esperantu
Eŭropo Demokratio Esperanto - je politická strana pro respektování jazykových práv (estas nova politika movado, kiu celas helpi la konstruadon de Eŭropa Unio pli demokratia kaj respektanta la lingvajn rajtojn de la eŭropanoj)
EEU (Eŭropa Esperanto Unio) - bojuje za jazykovou rovnoprávnost a rozmanitost v Evropě. Rovnoprávnost považuje za nezbytně nutnou pro demokracii
Esperanto, an official language of the European Union, now - esperanto oficiální jazyk EU
lernu - učebnice a esperantský portál
TEJO - světová esperantská mládežnická organizace, setkávání, cestování, vzdělávání
Ĉeĥa Esperanto-Junularo - česká esperanská mládež
Esperanto TV kaj radio
- esperantská televize a rádio
E-lingvo - občanské združení za používání a rozvoj esperanta
Esperantský klub Brno - zpravodaj E-klubu Brno
Koresponda-servo - dopisování s přáteli z celého světa
Mezinárodní komunikační jazyk musí být beznárodnostní - prof. Charles Durand
Pasporta-servo - mezinárodní hostitelská síť pro mluvčí jazyka esperanto. Je založena na každoročně vycházejícím adresáři lidí ze zemí všech kontinentů, kteří nabízejí jiným esperantistům možnost bezplatného přenocování ve své domácnosti.
Wikipedie v esperantu - obsáhlá encyklopedie v esperantu
Esperanto.net - vícejazyčné informační centrum o mezinárodním jazyce
Kurso de Esperanto - multimediální počítačový program pro samostudium esperanta
ILEI - mezinárodní liga esperantských učitelů
Česká sekce ILEI - pedagogická komise Českého esperantské svazu
E@I [ečei] - pochází z Education@Internet, mezinárodní projekty se vztahem ke vzdělávání a internetu
SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) - beznárodnostní světová asociace. Hlavním cílem SAT je vzdělávání prostřednictvím esperanta zaměřené především na dělnickou třídu.
BEMI - mezinárodní esperantské cyklistické hnutí
ESF (Esperantic Studies Foundation) - nadace pro studium esperanta.
Vlna esperanta - la ondo de esperanto
Esperantsko-český slovník - velký esperantsko-český slovník
PIV slovník - bez obrázků


Komentáře

27.10. 2015 9:30 Knihovna Uh. Brod
Helena Tlachová, putování po Nepálu s Esperantem


Nominace "ŽENA REGIONU" - Helena Tlachová


La 109-a Universala Kongreso en Aruŝo, Tanzanio
3 de aŭgusto — 9 de aŭgusto 2024

109-UK_Arusxo

01.09. 2023 17:21:15
09.10. 2023 18:01:06
Návštěvy
Celkem: 26476
Týden: 194
Dnes: 9
  přihlásit poslední změna: 05.09. 2023 08:45:23