Velký esperantský slovník online

Výběr slovníku a zadání slova k překladu
esperantsko-český slovník
česko-esperantský slovník
Slovíčko k překladu


Nápověda k esperantsko-českému slovníku (sloupce)

k .......................... kořen
t .......................... tranzitivita
obor ....................... obor nejhojnějšího používání, význam viz níže seznam oborů
s .......................... slovník

Označení tranzitivity (sloupec t) sloves tranzitivních znakem t, netranzitivních n. Slovesa končící na -iĝi jsou vždy netranzitivní a slovesa končící na -igi vždy tranzitivní (pojí se s akuzativem) a proto někdy nejsou tato slovesa označena.

Zkratky esperanto-českého slovníku ve sloupci 's' - slovník jiný:

V esperantsko-českém slovníku zadání oboru "lék - lékařství" a zatrhnutí kořenu a slovíčka k překladu např. 'a' zobrazí slovíčka z oboru lékařství.


Psaní esperantských znaků

  1. Nejjednodušší je zadávání esperantských znaků v spřežkové x-konvenci (esperanto znak X nepoužívá) - zpřežkový pravopis, zde eo-odspřežkovávač - převedení spřežek (cx, gx...) na esperanské znaky se automaticky převede na příslušný esperantský znak (knabacxo->knabaĉo, cxio->ĉio, agxo->aĝo). Toto funguje všem bez rozdílu jazyka, klávesnice, telefonu nebo oper. systému.
  2. Přepínač klávesnice - (nadpis rozvržení klávesnice) nejlepší a nejefektivnější řešení
  3. eo-klavaro - tímto nástrojem to mohou psát bez problémů i lidé s nelatinkovou klávesnicí.
  4. eo-literoj - pomocí funkčních kláves a lze psát esperantské znaky
  5. Esperanta klavaro por komputiloj kaj poŝtelefonoj - esperantská klávesnice pro počítače a mobily

Přihlásit