URL: https://zmsoft.cz/esperantoub/

Poslední články


esperanta klavaro por komputiloj kaj poŝtelefonoj
09.01.2024 16:48:57

Esperanto estas universala internacia lingvo por ĉiuj. Esperanto uzas skribon el la latina alfabeto, kiu estas facila por homoj, kiuj uzas ĝin (Eŭropo, Norda kaj Suda Ameriko, Afriko). Sed se oni uzas la alfabeton, ekzemple Azbuko aŭ literskribo, la hebreo, ktp., tiam estas problemo, kiel oni skribas signojn en la lat...


FILINO DE LA BOVPAŜTISTO
13.10.2023 10:02:58

Ĉu estis, ĉu ne estis, trans la Fabeloceano vivis iam reĝido. Tiu reĝido forte decidis, ke li travagos la tutan mondon kaj ne ripozos, ĝis li trovos konvenan edzinon. Ne gravas, ĉu ŝi estas filino de reĝo au tiu de malriĉulo, nur ŝi estu lau lia gusto. Disvastiĝis la famo en la tuta lando, eĉ ekster ĝi, kaj kie iri...


La rano
12.10.2023 08:19:20

Ĉu estis, ĉu ne estis, pli proksime ol la sepdek sepa lando, sed je lamula paŝo trans la Fabeloceano, kie oni najlis hufferon sur la piedojn de rano, por ke ĝi ne stumblu en ĉiuj survojaj kavetoj, vivis iam juna servisto.Li servis jam tri jarojn, kiam li hejmeniris al la patro, kaj diris al li:- Mi ne plu servos, patro...


Fabeloj
12.10.2023 08:13:18

ROBINSONO KRUSO - Daniel Defo AVINJO - Božena Němcová LA LUPO KAJ LA VULPO JOĈJO LA ĈIOSCIO LA SOLDAT...


Odkazy na Esperanto
05.09.2023 08:45:23

UEA (Universala esperanto asocio) - vrcholný orgán esperantistůAkademio de Esperanto - dbá na to, aby se Esperanto nerozpadlo na jednotlivá nářečí...


LA REGIDINO DE SUNSUBIRLANDO
01.09.2023 15:45:13

Ĉu estis, ĉu ne estis, ie kie la suno subiras, vivis iam reĝo. Oni nomis la landon de tiu reĝo Sunsubirlando, ĉar en tiu lando oni vidis la sunon neniam leviĝi, nur subiri.Tiu reĝo havis filinon, kiu estis tiel bela, ke oni venis ŝin admiri el ĉiuj anguloj de la mondo. Oni venis tamen ne nur admiri ŝin: volontege ŝin e...


Výlet do Lančova
13.10.2021 11:09:07

esperantský tábor Lančov Jelikož jsme se rozhodli zúčastnit letního esperantského tábora v Lančově, tak jsme si řekli, že se půjdeme podívat, jak to tam vypadá. Jako datum našeho výletu jsme si zvolili 8. květen 2012. Protože Vraťa na poslední chvíli odřekl, tak jsme narychlo povolali Ivušku. A bylo nás pět. Tak ...


Univerzální mezinárodní jazyk Esperanto
13.10.2021 11:05:30

Esperanto je univerzální, neutrální mezinárodní jazyk vytvořený Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917) v roce 1887. Esperanto je asi 6x snadnější než angličtina a je fonetické, jak čteš tak mluvíš. Přitom je výrazově daleko bohatější a přesnější. Dá se naučit za 2 měsíce tak, aby se již člověk domluvil. Esperanto...


Juĝisto kaj ostro
19.06.2018 17:41:44

Promenante laǔlonge de la marbordo, du viroj trovis ostron kaj komencisdisputi pri ĝi.„Mi ĝin vidis unua, do, ĝi apartenas al mi!“ diris unu el viroj.„Mi levis ĝin kaj tiel ĝi apartenas al mi!“ diris la dua.Dum ili kverelis, preterpasis juĝisto kaj ili petis lin, ke li juĝu la aferon.La juĝisto konsentis. Sed antaǔ ol ...


Trezoro
19.06.2018 17:34:09

Haĝi Mehmet estis tre riĉa viro. Antaǔ sia morto li venigis al sia lito siajntri filojn. Ili estis junaj kaj fortaj. La maljuna patro diris: „En nia ĝardeno estasgranda trezoro, iru kaj serĉu ĝin!“„Sed la ĝardeno estas granda, en kiu loko la trezoro troviĝas?“ demandisla filoj.La patro respondis: „Ne, tion mi ne diros ...


Bona solvo
19.06.2018 17:30:08

Ŝahpur Sosani estis reĝo de Persio kaj vivis en la 4-a jarcento. Kiam liestis ankoraǔ knabo, li aǔdis tage bruon ekster la kortego. Li demandis siajnkorteganojn, kio okazas. Ili respondis: „Urbanoj pasas la ponton, kiu estas apudkortego. Ĉar la ponto estas tro mallarĝa, pasantoj inter si insultas, disputas kajkrias.“La...


Kontaktoj
28.12.2017 10:17:30

Nomo: Helena TlachovaVilaĝo: 687 31 ŜUMICE (pri urbo UHERSKY BROD)Ŝtato: Ĉeĥujo retpoŝto: helena.tlachova@seznam.cz latitudo:...


BRAVA PELTISTO
04.12.2017 11:31:10

Nun mi rakontos fabelon al vi pri peltisto, kiu estis malriĉa, kiel muso preĝeja. Sed tamen ne! Li havis unu kudrilon, unu malbonan tondilon, sendentan edzinon, kaj tiom da infanoj, kiom da truoj estas sur kribrilo, eĉ plus unu. Foje ili manĝis, foje ne, ankau maizkaĉo aperis sur ilia tablo nur dimanĉe kaj nur malo...


LA MALJUNULINO KAJ LA MORTO
01.12.2017 15:05:34

Ĉu estis, ĉu ne estis, eble trans la Fabeloceano, vivis maljunulino, pli maljuna ol la landvojo, sed morti ŝi ne volis. Forte ŝi amis la vivon. Infanojn ŝi ne havis, neniun ŝi havis, malgrau tio ŝi ĉiam iris-venis, laboris, kolektis la sonorajn talerojn. La tulipa kesto jam pleniĝis de oro kaj arĝento. Doloris ege ...


LA SOLDATO KAJ LA TAJLORO
01.12.2017 14:08:09

Ĉu estis, ĉu ne estis, trans sepdek sep landoj, vivis iam soldato. Tiu soldato tre ŝatis la vinon. Sed oni preteratentis tiun lian malvirton, ĉar krom tio li estis tiom brava homo, ke ne troviĝis simila en la tuta regimento. Kaj li havis tiom da mono, ke preskau ĝi kovris lin. Nu, por ne troigi, li havis jam mil ta...