URL: https://zmsoft.cz/esperantoub/

Poslední články


Fabeloj
26.09.2021 18:11:31

ROBINSONO KRUSO - Daniel Defo AVINJO - Božena Němcová LA LUPO KAJ LA VULPO JOĈJO LA ĈIOSCIO LA SOLDATO KAJ LA TAJLORO ...


Odkazy na Esperanto
26.09.2021 12:24:44

UEA (Universala esperanto asocio) - vrcholný orgán esperantistůAkademio de Esperanto - dbá na to, aby se Esperanto nerozpadlo na jednotlivá nářečí...


Juĝisto kaj ostro
19.06.2018 17:41:44

Promenante laǔlonge de la marbordo, du viroj trovis ostron kaj komencisdisputi pri ĝi.„Mi ĝin vidis unua, do, ĝi apartenas al mi!“ diris unu el viroj.„Mi levis ĝin kaj tiel ĝi apartenas al mi!“ diris la dua.Dum ili kverelis, preterpasis juĝisto kaj ili petis lin, ke li juĝu la aferon.La juĝisto konsentis. Sed antaǔ ol ...


Trezoro
19.06.2018 17:34:09

Haĝi Mehmet estis tre riĉa viro. Antaǔ sia morto li venigis al sia lito siajntri filojn. Ili estis junaj kaj fortaj. La maljuna patro diris: „En nia ĝardeno estasgranda trezoro, iru kaj serĉu ĝin!“„Sed la ĝardeno estas granda, en kiu loko la trezoro troviĝas?“ demandisla filoj.La patro respondis: „Ne, tion mi ne diros ...


Bona solvo
19.06.2018 17:30:08

Ŝahpur Sosani estis reĝo de Persio kaj vivis en la 4-a jarcento. Kiam liestis ankoraǔ knabo, li aǔdis tage bruon ekster la kortego. Li demandis siajnkorteganojn, kio okazas. Ili respondis: „Urbanoj pasas la ponton, kiu estas apudkortego. Ĉar la ponto estas tro mallarĝa, pasantoj inter si insultas, disputas kajkrias.“La...


Kontaktoj
28.12.2017 10:17:30

Nomo: Helena TlachovaVilaĝo: 687 31 ŜUMICE (pri urbo UHERSKY BROD)Ŝtato: Ĉeĥujo retpoŝto: helena.tlachova@seznam.cz latitudo:...


FILINO DE LA BOVPASHTISTO
04.12.2017 11:44:19

Ĉu estis, ĉu ne estis, trans la Fabeloceano vivis iam reĝido. Tiu reĝido forte decidis, ke li travagos la tutan mondon kaj ne ripozos, ĝis li trovos konvenan edzinon. Ne gravas, ĉu ŝi estas filino de reĝo au tiu de malriĉulo, nur ŝi estu lau lia gusto. Disvastiĝis la famo en la tuta lando, eĉ ekster ĝi, kaj kie iri...


BRAVA PELTISTO
04.12.2017 11:31:10

Nun mi rakontos fabelon al vi pri peltisto, kiu estis malriĉa, kiel muso preĝeja. Sed tamen ne! Li havis unu kudrilon, unu malbonan tondilon, sendentan edzinon, kaj tiom da infanoj, kiom da truoj estas sur kribrilo, eĉ plus unu. Foje ili manĝis, foje ne, ankau maizkaĉo aperis sur ilia tablo nur dimanĉe kaj nur malo...


LA MALJUNULINO KAJ LA MORTO
01.12.2017 15:05:34

Ĉu estis, ĉu ne estis, eble trans la Fabeloceano, vivis maljunulino, pli maljuna ol la landvojo, sed morti ŝi ne volis. Forte ŝi amis la vivon. Infanojn ŝi ne havis, neniun ŝi havis, malgrau tio ŝi ĉiam iris-venis, laboris, kolektis la sonorajn talerojn. La tulipa kesto jam pleniĝis de oro kaj arĝento. Doloris ege ...


Esperante
01.12.2017 14:48:00

...


LA SOLDATO KAJ LA TAJLORO
01.12.2017 14:08:09

Ĉu estis, ĉu ne estis, trans sepdek sep landoj, vivis iam soldato. Tiu soldato tre ŝatis la vinon. Sed oni preteratentis tiun lian malvirton, ĉar krom tio li estis tiom brava homo, ke ne troviĝis simila en la tuta regimento. Kaj li havis tiom da mono, ke preskau ĝi kovris lin. Nu, por ne troigi, li havis jam mil ta...


JOCJO LA CHIOSCIA
30.11.2017 17:36:03

Ĉu estis, ĉu ne estis, trans la Fabeloceano vivis iam malriĉulo kun siaj tri filoj. Li estis tiel malriĉa, kiel muso preĝeja; eĉ sekan panon ili manĝis nur malofte. Iun matenon la malriĉulo demandis la plej aĝan filon: - Nu, kara mia filo, kion vi sonĝis nokte? - Hej, patro kara, mi sonĝis, ke mi sidis ĉe tablo, p...


LA LUPO KAJ LA VULPO
30.11.2017 17:18:35

Iam lupo kaj vulpo vivis en granda, profunda amikeco. Kune ili vagadis tra arbaroj kaj kampoj, neniam ili forlasis unu la alian. Nu, ĉar kune ili vagadis, foje ili kune falis en ĉasfosaĵon. Ili kriis kaj hurlis, sed neniu vivulo preterpasis tie. Pasis tago post tago, nokto post nokto. Ili preskau rabiiĝis pro la mal...


Z akcí
08.10.2016 19:59:27

8.5.2012 výlet do Lančova - jelikož se chceme zůčastnit letošního esperantského tábora, tak jsme si to jeli omrknout (do čeho jdeme) 27.9 - 30.9 2012 konference tří zemí - první společná konference Českého esperantského svazu, Slovenské esperantské federace a Rakouské esperantské federace v Břeclavi. Za náš klub s...


Univerzální mezinárodní jazyk Esperanto
08.10.2016 19:58:23

Esperanto je univerzální, neutrální mezinárodní jazyk vytvořený Ludvíkem Lazarem Zamenhofem (1859-1917) v roce 1887. Esperanto je asi 6x snadnější než angličtina a je fonetické, jak čteš tak mluvíš. Přitom je výrazově daleko bohatější a přesnější. Dá se naučit za 2 měsíce tak, aby se již člověk domluvil. Idea mezi...