Esperanto, učebnice esperanta

Proč se učit Esperanto? - několik důvodů pro univerzální mezinárodní jazyk, prof. Charles Durand
Esperanto - co to je, definice
Učebnice esperanta - multimediální učebnice esperanta v HTML od Theodora Kiliana
Velký slovník esperantsko-český ~ GVEĈ - podrobný slovník EO-CZ v excelu (lze otevřít i v openoffice 2), autor Josef Hron
Začátečník - problémy začátečníka, v čem psát, jaké používat znakové sady atd
ČEA - český esperantský svaz, struktura, výbor, esperantské kluby
Lančov - letní esperantský tábor v Lančovské zátoce u Vranovské přehrady nebo "Letnú školu Esperanta"
pre začiatočníkov
UEA - Univerzala Esperanto Asocio, vrcholný orgán esparantistů
vyhledávání - vyhledávání v esperantu
cestovaní - s TEJO - cestování s pasporta servo, výměnné pobyty v zahraničí

Odkazy na esperanto:
elingvo.eu - Evropa bez jazykových bariér. Občanské sdružení pro zavedení jednotného komunikačního jazyka Esperanto v EU.
Lernu! - Kurzy, letáčky, materiály a výuka esperanta.
http://www.akademio-de-esperanto.org - esperantská akademie (pozor, aby se esperanto nerozpadlo na jednotlivá nářečí !!!)
lingvo - informace
esperanto-panorama - esperantský portál
esperanto.sk - esperanto na Slovensku
https://www.kurso.com.br/index.php?cs - multimediální program pro výuku ESPERANTA, osahuje mluvnici a 6 namluvených lekcí
Esperanto en la mondo - esperanto ve světě
jazyky EU - používané jazyky EU, proč ne esperanto?
Klub esperanta Uherský Brod - esperantský klub v Uherském Brodě

Esperanto

paroli

esperantoesper.gif (1892 bytes)
Ĉeĥio

promluv

cz.gif (1774 bytes)
Bulgario

rozhlas.gif (923 bytes)

bg.gif (14908 bytes)
Hungario

rozhlas.gif (923 bytes)

h.gif (15130 bytes)
chorvatsko

rozhlas.gif (923 bytes)

hr.gif (42253 bytes)
Türkiye

rozhlas.gif (923 bytes)

tr.gif (15122 bytes)
slovensko

rozhlas.gif (923 bytes)

sk.gif (14639 bytes)
Slovenio

rozhlas.gif (923 bytes)

slo.gif (14814 bytes)
rumunsko.gif (4815 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

ro.gif (12802 bytes)
makedonie.gif (5378 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

mk.gif (16911 bytes)
kazachstan.gif (5053 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

kaz.gif (16128 bytes)
jugoslavie.gif (4958 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

yu.gif (18430 bytes)
litva.gif (4867 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

lv.gif (17017 bytes)
lotyssko.gif (6134 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

lt.gif (14336 bytes)
Estonio

rozhlas.gif (923 bytes)

est.gif (16993 bytes)
Arabic arab1.gif (9273 bytes)
Chinese - traditional china1.gif (20022 bytes)
Chinese - modern

rozhlas.gif (923 bytes)

china2.gif (31391 bytes)
Japanio

rozhlas.gif (923 bytes)

china3.gif (32043 bytes)
spanelsko.gif (4394 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

e.gif (14011 bytes)
portugalsko.gif (4586 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

p.gif (16598 bytes)
Usono

rozhlas.gif (923 bytes)

us.gif (14334 bytes)
Unuiĝinta Reĝlando / Britujo / Britio

rozhlas.gif (923 bytes)

uk.gif (13341 bytes)
I - Esperanto

rozhlas.gif (923 bytes)

i.gif (13929 bytes)
nemecko.gif (5138 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

d.gif (18733 bytes)
Francio

rozhlas.gif (923 bytes)

f.gif (15905 bytes)
Nederlando

rozhlas.gif (923 bytes)

nl.gif (16785 bytes)
finsko.gif (3913 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

sf.gif (14784 bytes)
svedsko.gif (5367 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

s.gif (12855 bytes)
DK - Esperanto

rozhlas.gif (923 bytes)

dk.gif (13174 bytes)
GR - Esperanto

rozhlas.gif (923 bytes)

gr.gif (17270 bytes)
N - Esperanto

rozhlas.gif (923 bytes)

n.gif (11003 bytes)
Pollando

rozhlas.gif (923 bytes)

pl.gif (14824 bytes)
Rusio

rozhlas.gif (923 bytes)

ru.gif (15790 bytes)
ukrajina.gif (5355 bytes)

rozhlas.gif (923 bytes)

ua.gif (15898 bytes)
webdesign, tvorba internetových stránek - tvorba webových stránek tle standardů W3C