OBSAH

úvod
instalace
nastavení
učení
zkoušení
psaní nové lekce
fráze
nová slova
do nových
smaž lekci
registrace
o programu

Multimediální zkoušení a známkování poslechem cizího jazyka

známkování

software učitel - známkování a učitelský zápisník

Přístup na heslo! (ucitel)

Poslech výslovnosti slovíček

Multimediálně zkoušet se můžete z anglických slovíček, českých slovíček nebo z mluvených slovíček. Nejdůležitější věc pro cizí jazyk je zvládnutí dobrého odposlechu slovíček a frází. Zde samouci ale i studenti mívají obrovské mezery. Je to i důvod vzniku tohoto programu. Jistě to znáte, vidíte napsaný anglický text a v pohodě ho přeložíte. Avšak stejný text, který si poslechnete, nejste schopni přeložit, neporozumíte mu. Zde se přezkoušíte nejen z psaného textu ale i z odposlechu. Po spuštění volby zkoušení a zadání hesla se zobrazí učitelský zápisník. Zde si může učitel napsat žáky a pak je zkoušet. Řazení je zde podle abecedy nebo volitelně podle prospěchu. Při přepnutí řazení podle prospěchu a zadání EDIT a pak hned OK se žáci očísluji vzestupně. Pro hledání jména stačí stisknout H a pak napsat část hled. jména a stisknout ENTER. Červený sloupec je celková výsledná známka, zelený sloupec je celkový počet známek, modrý sloupec je průměrná známka. Vlastní zkoušení se spustí tlačítkem "zkoušej". Objeví se nám stránka ZKOUŠENÍ, která je rozdělena na 3 části:

1. Nastavení zkoušení

Směr zvolíme zkoušení anglicko-česky nebo česko-anglicky. Lekce číslo zadáme požadovanou lekci a stisneme ENTER nebo vymažeme číslo (nic nezadáme) a pak bude probíhat zkoušení ze všech lekcí = opakování. Při zkoušení slovíček z určené lekce jsou vybírána slovíčka v náhodném pořadí a nikdy se neopakuje stejné slovíčko. Pokud zadáme počet zkoušených slov vetší než je obsaženo v dané lekci, dojde k přezkoušení celé lekce a zkoušení se ukončí. Na závěr stisneme tlačítko "OK" (nebo klávesu "o") a tím se dostaneme do části zkoušení.

2. Zkoušení

Zde podle volby "ústně" nebo "písemně" dojde k zobrazení nebo odříkání slovíčka. V obou případech je vyžadováno napsání překladu (+ENTER). Při správné odpovědi se zobrazí zelený čtverec a počítač řekne "dobře". Při špatné odpovědi se zobrazí červený čtverec a počítač řekne "špatně". Navíc se žlutě na modrém podkladě vypíše správná odpověď. Při první špatné odpovědi jsme tázáni, zda přepsat tabulku špatných odpovědí nebo nové špatné odpovědi přidat na konec. Zkoušení lze přerušit klávesou ESC.

3. Vyhodnocení

Na závěr zkoušení se provede vyhodnocení (oznámkování) s dotazem zda si přejeme zapsat známku do deníčku. Po vyzkoušení je možno si zobrazit obtížná slovíčka tlačítkem "co špatně". Také je možné si nechat vytisknot celý jmenný seznam i se známkami na tiskárnu.

kon - konečná známka na vysvědčení
CPZ - celkový počet známek
PRŮM - průměr ze všech známek

učitel - multimediální výukový software