OBSAH

úvod
instalace
nastavení
učení
zkoušení
psaní nové lekce
fráze
nová slova
do nových
smaž lekci
registrace
o programu

Psaní nových slovíček

Na tuto stránku se dostaneme kliknutím na tlačítko "nová slov.". Toto slouží ke kompletnímu uložení nové lekce na disketu (obvykle provádí učitel) nebo načtení nové lekce z diskety (žáci si provedou na svém počítači). Takto se dají data programu učitel snadno aktualizovat. Tato stránka má volby:

1. Smaž všechna - vymaže všechna slovíčka z tabulky nových slov.
2. Zapiš lekci - zapíše kompletně celou lekci na disketu.
3. Načti lekci - načte kompletní lekci z diskety.
4. Vyčisti disketu - vymaže všechna data na disketě.

Při psaní nových slov se automaticky zapisují slovíčka také do tabulky nových slov (je-li zaškrknuta volba "připisovat"). Na stránce NOVÁ SLOVA kontrolujte tlačítkem velikost, zda se vám vytvářená lekce vejde na cílové médium. chyba zápisu Při zapisování nových slov toto je asi nejčastější chyba. Znamená, že není dostatek místa na cílovém médiu. Řešení: Zvolit jiné cílové medium
např. USB klíčenku - F:\UCITEL\ , nebo pomocí nějakého komprimačního programu (TOTAL COMMANDER) data zkomrimovat. Žák si doma zkomprimovaná data překopíruje do dočasného adresáře a tam je rozbalí. Pak nastavi do toho adresáře cestu pro čtení. Nebo musíte dávat žákům méně slovíček (např. půl lekce a pak druhou polovinu). Nebo přenášet data na médiu ZIP (100 MB).

učitel - multimediální výukový software