Esperantský klub Uherský Brod

Jsme spolek zabývající se komunikací, šířením a výukou univerzálního, neutrálního, mezinárodního jazyka Esperanto. Scházíme se jedenkrát týdně v kavárně „ULITÉ KAFÉ“ každé pondělí v 16:30. Místo a adresa jsou zobrazeny v záložce „kontakty“.

Jsme zcela otevřená společnost pro kohokoliv, kdo má zájem se něco dozvědět o tomto mezinárodním jazyku.
Noví zájemci jsou srdečně vítáni!
Můžete nás kontaktovat na emailu: urso(zavináč)email.cz

Jenom v krátkosti, esperanto je asi 6x snadnější než angličtina a přitom daleko výrazově bohatější s jazykově přesnějším vyjadřováním. V esperantu se dá komunikovat již po dvouměsíčním studiu. Účelem Esperanta není potlačit národní jazyky a používat pouze jeden jazyk, ale naopak rozvíjet národní jazyky a kulturu a pro mezinárodní komunikaci používat esperanto. Jde přeci i o rovnoprávnost a jazykovou (ne)diskriminaci, kdy je nám vnucována naprosto nevhodná angličtina pro mezinárodní komunikaci. A proč by se měl jeden národ učit minimálně 2 nebo tři jazyky a jiný se nemusel učit žádný? Není žádná výhoda umět anglicky, v Anglii nebo v Americe to umí každý, takže co vlastně umíš dál? Zde je vidět, že rodilý mluvčí se dostává do velké výhody, naši vysokoškolští studenti se klaní jako "óper(ky)", tedy služky, anglickým uklizečkám, které je berou jako koktající, nedostatečná stvoření.
S Esperantem by se každý naučil jen jeden neutrální, univerzální mezinárodní jazyk a je po problému jazykové bariéry. Smyslem esperanta je rovnoprávná, mírová komunikace mezi národy.

Máme na co navazovat, univerzálním mezinárodním jazykem se zabýval i učitel národů, vzdělanec a humanista Jan Amos Komenský (28. března 1592 – 15. listopadu 1670 Amsterdam), rodák z našeho města (viz muzeum JAK Uherský Brod).
Neutrálnímu, univerzálnímu mezinárodnímu jazyku se věnoval ve svých dílech Via Lucis (Cesta Světla) a Panglotia (Universální jazyk).
J. A. Komenský mistrně ovládal latinu a proto taky věděl, že je to jazyk vzdělanců a pro všechny není snadné se ji naučit. Proto jako mezinárodní, univerzální jazyk nedoporučoval latinu, ale prohlásil: „Je nutný jediný společný jazyk pro všechny národy ... všeobecným jazykem musí být pomoženo všem rovnoprávně ... nezbývá účinnějšího prostředku, než aby se sestavil  jazyk nový, nade všechny jiné již známé: snadnější, lahodnější, dokonalejší. Toužíme po jazyku rozumovém, analogickém a harmonickém ...“

Po letech nelze než se s tímto učencem jen ztotožnit.

Také další náš rodák, známý spisovatel František Kožík (16.5.1909 Uherský Brod – † 5.4.1997 Telč) byl esperantista.

Již méně je známo, že František Kožík byl taky spolupracovník a zaměstnanec brněnského rozhlasu. Byl také členem esperantského souboru trakt, který připravoval pořady v jazyce Esperanto pod názvem Verda Stacio (Zelená Stanice).

Vydal v Esperantu:

Po tomto našem rodákovi je také pojmenovaná veřejná městská knihovna - knihovna Františka Kožíka.

 

S esperantem se dá taky dobře cestovat, navazovat nové kontakty nebo přátelství. Jedno přísloví dokonce praví: „Chceš-li obchodovat, mluv anglicky, chceš-li mít přátele, mluv Esperantem.“

Esperanto je cestou k bratrství, ke snižování napětí mezi lidmi, k realizaci skutečného míru a humanity, k úsporám lidských a ekonomických zdrojů.


Komentáře

3. Přezdívka: Zdeněk, email: urso@email.cz, 27.01.2015 16:58:11
Helena Tlachová v jako host ČR Brno:

Koníčkem Heleny Tlachové je esperanto. Nedávno se právě kvůli tomuto jazyku vydala do země, kterou byste možná nečekali. V Nepálu se esperantem domluvila a ještě zažila mnoho zajímavého. Moderuje Marcela Vandrová.
2. Přezdívka: Urso, email: , 02.05.2014 09:02:26
Kiliánova učebnice esperanta je přístupná na internetu i s výslovností na adrese: https://zmsoft.cz/esperanto/ucebnice/ nebo taky v PDF souboru (na stejné adrese). O vydání jako ebook se asi neuvažuje. Fundovanější informace jsou na stránkách českého esperantského svazu https://www.esperanto.cz/
1. Přezdívka: bohumil, email: espero@outlook.cz, 30.04.2014 09:04:18
Chtěl bych se zeptat, zda-li plánuje někdo vydat učebnici (třeba Kiliána nebo Zamenhofa) jak e book. děkuji Svačina

27.10. 2015 9:30 Knihovna Uh. Brod
Helena Tlachová, putování po Nepálu s Esperantem


Nominace "ŽENA REGIONU" - Helena Tlachová


La 109-a Universala Kongreso en Aruŝo, Tanzanio
3 de aŭgusto — 9 de aŭgusto 2024

109-UK_Arusxo

01.09. 2023 17:21:15
09.10. 2023 18:01:06
Návštěvy
Celkem: 27096
Týden: 88
Dnes: 6
  přihlásit poslední změna: 20.05. 2015 09:38:25