Urso

Původní esperantsko český slovník od p. Hrona je v excelu, slovíčka jsou na začátku a konci označena '.' nebo ','. Bohužel na mém postarším stroji trvalo neúměrně dlouho již jen otevření toho souboru. Pracovat se s tím nedalo vůbec pro naprosté vytížení procesoru.
Nelíbilo se mi to zobrazování spřezek (knabacxo) a teček nebo čárek (.amiko. nebo ,přítel,). Na takto rozsáhlý slovník bohužel již tabulkový procesor MS-EXCEL přestal stačit (je určen na výpočty sloupců a řádků). Myslím si, že daleko vhodnější pro zpracování dat je databáze, proto jsem se rozhodl, že slovník do databáze převedu a zpřístupním to na internetu. Databáze je přímo určená pro zpracovávání dat, proto tam již problémy s kapacitou nenastanou. Také rychlost přístupu a zobrazování i na slabších strojích je velmi rychlá.

Převod GVEČ 10 ( MS-EXCEL --> eo_cs.csv, cs-->eo.csv --> MariaDB).

Něco o mně:
Dlouhá léta jsem pracoval jako programátor (DELPHI7, PHP, MySQL, JAVASCRIPT, LAZARUS), správce počítačové sítě (NOVELL, WINDOWS, LINUX, instalace serverů, webserverů, fileserverů...), jako webdesignér a tvůrce internetových aplikací v PHP a MySQL. Zabývám se též počítačovou gramotností, neochotou firmy Microsoft dodržovat standardy kódových stránek (pak jsou potíže s paznaky alias rozsypaný čaj: $e'tina). Navíc též agresívními obchodními praktikami nejen firmy MS, ono totiž jsou lepší alternativy a zdarma => LIBRE OFFICE.

Nicméně i zadarmo tabulkový program z balíku LIBRE OFFICE „Cals“ =alternativa „Excel“ není vhodný pro zpracování slovníkových dat, v případě GVEČ již MS-EXCEL přestal stačit. Na to je, podle mého názoru, vhodnější databáze. Databáze je přímo určená ke zpracování dat, vyhledávání, mazání, úpravy, přidávání. Možná by někdo mohl namítnout, že databázi neumí a dělalo by mu to potíže. Ale to je omyl, s tím se právě počítá, prostě uživatel ani neví, že pracuje s nějakou databází a taky mu to může být úplně (fuk) jedno. Při práci s databází není znalost databáze vůbec potřebná! Taky není nepodstatné, že zobrazování dat je bez účasti firmy Microsoft, je tedy přístupná komukoliv, zdarma a legálně. Například na linuxu (nemicrosoftí operační systém) stačí internetový prohlížeč, např. FIREFOX a může pak používat slovník úplně každý s větší rychlostí zpracování dat. Navíc je možno tento slovník používat na všech mobilních telefonech s přístupem na internet.

Právě z těchto důvodů jsem se rozhodl, že převést do databáze slovník GVEĈ za použití:

  1. PHP 7
  2. MariaDB 10
  3. Kódová stránka UTF-8
Ne estas pano sen laboro!

30.4.2018 Urso