Esperantský odspřezkovávač

Tento program slouží k převedení esperantských spřezek X, H v textech na správné esperantské znaky s diakritikou. Například:
knabacxo -> knabaĉo ("cx","sx","jx","hx","gx","ux","Cx","Sx","Jx","Hx","Gx","Ux")
knabacho -> knabaĉo ("ch","sh","jh","hh","gh","uh","Ch","Sh","Jh","Hh","Gh","Uh")

Výběr spřezkového písmena a převedení zpřezkového textu do esperantských znaků
písmeno x
písmeno h