OBSAH

úvod
šifruj soubor
dešifruj soubor
sifruj adresář
dešifruj adresář
zašifruj schránku
dešifruj schránku
výměna klíčů
registrace
o programu

Dešifruj schránku WINDOWS

Tento příkaz slouží k dešifrování obsahu schránky. Název dešifrovacího klíče je obsažen v šifrovaném textu a je potřeba mít nastavenou cestu ke svým klíčům . Vložíte text do schránky a zadáte příkaz <dešifruj schránku> nebo do schránky vložíte text až po zadání příkazu. Pokud schránka obsahuje zašifrovaná data programem ŠIFRUJ 3.0 a vyšším, budou tato data dešifrována a zobrazena. Lze je pak uložit do souboru, nebo si je pouze přečíst. Po zadání OK nejsou data kopírována do schránky z bezpečnostních důvodů. To znamená, že schránka nikdy neobsahuje dešifrovaný text. Tento text je po zadání OK smazán! Samozřejmě můžete znovu text ze schránky dešifrovat (tam zůstává původní zašifrovaný text, pokud neoznačíte text schránky a nedáte CTRL + C).

zabezpečení emailů a dat