LA NAŬ OFTECO-GRUPOJ


                             Grupo 1

11 finaĵoj: -o, -a, -e, -n, -j, -i, -as, -is, -os, -us, -u
6 particip-sufiksoj: -ant-, -int-, -ont-, -at-, -it-, -ot-
9 pronomoj: mi, vi, li, ŝi, ĝi, ni, ili, oni, si
7 prefiksoj: bo-, ĉef-, dis-, ek-, ge-, mal-, re-
24 sufiksoj: 14 substantivaj:  -ado   -aĵo   -ano  -aro
                               -eco   -ejo   -estro
                               -ido   -ilo   -ino -isto -ismo
                               -ujo   -ulo
             5 adjektivaj:     -ebla  -ema   -inda -obla -ona
             3 verbaj:         -adi   -igi   -iĝi
             2 indiferentaj:   -eg-   -et-
             1 varia:          -um-

12 numeraloj: unu,  du, tri, kvar, kvin, ses,  sep, ok, naŭ, dek, cent, mil

15  aŭ-vortoj: almenaŭ,  ambaŭ, ankaŭ,  ankoraŭ, anstataŭ, antaŭ,
               apenaŭ,  baldaŭ, ĉirkaŭ,  hieraŭ, hodiaŭ, kontraŭ,
               kvazaŭ, morgaŭ, preskaŭ

33 tabelvortoj:
     kio   kiu   kies  kia   kiam   kie   kial  kiel  kiom
     tio   tiu         tia   tiam   tie   tial  tiel  tiom
     io    iu          ia    iam    ie                iom
     ĉio   ĉiu         ĉia   ĉiam   ĉie
     nenio neniu       nenia neniam nenie

62 aliaj elementoj:
ajn, al, aŭ, ĉar,  ĉe, ĉi, ĉu, da, de, do, dum,  eĉ, el, en, for,
ĝis, ha!,  ho!, ja, jam, je,  jen, jes, ĵus, kaj,  ke, krom, kun,
la, laŭ,  mem, ne, nek,  nu, nun, nur,  ol, per, plej,  pli, plu,
por, post,  pri, pro, se,  sed, sen, sub,  sur, tra, trans,  tre,
tro, tuj - apud, ekster, inter, kvankam, preter, super, tamen


                                GRUPO 2


27 substantivoj:
afero    formo   kapo   mondo   sinjoro     vojo
amiko    homo    koro   nacio   tago        vorto
ĉambro   infano  lando  nomo    tempo
flanko   jaro    loko   patro   tero
fojo     kampo   mano   resto   viro

25 adjektivoj:
alia    feliĉa   kelka    multa       rapida
alta    forta    klara    nova        riĉa
bela    granda   lasta    ofta        ruĝa
bona    grava    libera   plena       sama
facila  juna     longa    proksima    tuta

50 verboj:
ami       havi       levi      porti       sidi
demandi   helpi      loĝi      povi        skribi
devi      iri        meti      preni       stari
deziri    komenci    militi    respondi    ŝajni
diri      kompreni   montri    resti       teni
doni      koni       morti     ricevi      veni
esti      kredi      movi      ridi        veturi
fari      labori     okazi     scii        vidi
fini      legi       paroli    sekvi       vivi
ĝoji      lerni      peti      sendi       voli

                             GRUPO 3

53 substantivoj:
akvo    familio    intereso    mono        pordo     vespero
arbo    fenestro   knabo       monto       punkto    vesto
arto    filo       koloro      muro        rajto     vizaĝo
bildo   fingro     korto       okulo       rimedo
birdo   frato      letero      paco        semajno
buŝo    fraŭlo     libro       parto       suno
ĉevalo  frukto     lingvo      peco        tablo
ĉielo   haro       lito        persono     urbo
domo    hejmo      maro        piedo       valoro
edzo    horo       mateno      popolo      vento

16 adjektivoj:
afabla  dekstra    kuraĝa      propra      sola        vera
blanka  dolĉa      necesa      pura        trankvila
certa   frua       nigra       simpla      varma

53 verboj:
aĉeti    flugi       kuri      pasi       renkonti    turni
atendi   halti       lasi      pensi      rigardi     uzi
aŭdi     interesi    lumi      perdi      rimarki     vojaĝi
bati     ĵeti        manĝi     permesi    senti
bezoni   kanti       manki     postuli    serĉi
bruli    konsili     memori    premi      soni
danki    konstrui    miri      prezenti   ŝanĝi
dormi    kosti       naski     provi      timi
fali     kreski      okupi     rakonti    tiri
fermi    krii        pagi      regi       trinki

                             GRUPO 4

1 diversa: nul
77 substantivoj:
aero      doloro      kolekto     nokto       rozo      vilaĝo
aĝo       ekzemplo    korpo       nombro      sango     vintro
amaso     fajro       kutimo      nubo        seĝo      vitro
angulo    fero        lakto       onklo       somero
aŭtuno    fiŝo        ligo        ordo        speco
avo       floro       ligno       orelo       stacio
besto     gazeto      linio       pano        stato
bordo     glaso       marko       papero      stato
brako     ĝardeno     mezo        planko      strato
celo      historio    minuto      plezuro     sukero
ĉapelo    hundo       momento     plumo       supro
daŭro     ideo        monato      pluvo       ŝipo
dento     kato        naturo      printempo   ŝtono
dio       kaŭzo       nazo        rivero      vagono
direkto   kolo        neĝo        rondo       vetero

26 adjektivoj:
agrabla   diversa     interna     laca        profunda  verda
aparta    fremda      justa       larĝa       sana
atenta    gaja        kara        prava       sata
blua      ĝusta       komuna      precipa     sufiĉa
dika      hela        kontenta    preta       utila

48 verboj:
akcepti    festi      konsenti    pardoni     silenti
aperi      forgesi    kovri       paŝi        suferi
aŭskulti   frapi      kuiri       peni        tranĉi
batali     gajni      kuŝi        plendi      tuŝi
brili      kalkuli    lavi        plori       veki
brui       kapti      ligi        ripozi      vendi
dubi       kaŝi       ludi        rompi       voki
elekti     koleri     mezuri      salti       zorgi
erari      komerci    opinii      saluti
esperi     konduki    ordoni      servi

                             GRUPO 5

94 substantivoj:
adreso     inko       mastro      sako        Januaro
animo      insekto    muziko      senco       Februaro
arĝento    kafo       numero      spirito     Marto
azeno      karto      objekto     stelo       Aprilo
benko      klaso      ofico       sumo        Majo
bovo       koko       ombro       ŝafo        Junio
brusto     korbo      ovo         ŝtato       Julio
butero     koverto    paĝo        ŝtupo       Aŭgusto
danĝero    krajono    pako        telero      Septembro
donaco     kruco      plafono     teruro      Oktobro
dorso      kruro      porko       truo        Novembro
folio      kuko       poŝo        vaporo      Decembro
fonto      kulero     poŝto       verko       lundo
fundo      kuzo       produkto    vino        mardo
genuo      lago       prunto      voĉo        merkredo
glacio     lango      radio                   ĵaŭdo
greno      leĝo       regiono                 vendredo
grupo      limo       reĝo                    sabato
herbo      luno       religio                 dimanĉo
horloĝo    maniero    rulo

20 adjektivoj:
bruna      fiksa      kapabla    ordinara     seka
cetera     flava      kulpa      peza         serioza
efektiva   freŝa      lerta      rekta        simila
egala      griza      mola       saĝa         vasta

42 verboj:
agi        fiksi       krei       puŝi        trafi
amuzi      flui        kuraci     ripeti      viziti
aranĝi     gardi       marŝi      ruli
atingi     instrui     moki       spiri
bani       intenci     pendi      studi
ĉesi       inviti      plaĉi      sukcesi
decidi     juĝi        preferi    ŝati
efiki      klini       prepari    ŝlosi
ekzisti    kompati     promeni    ŝteli
estimi     konservi    promesi    tondi

                             GRUPO 6

4 diversaj:  ĉiel ial iel ies
126 substantivoj:
armo       frunto       krimo       oro         rado       ŝanco
baro       fumo         kuvo        oriento     rando      ŝarĝo
barbo      gaso         lampo       osto        regno      ŝnuro
bastono    gasto        leciono     pantalono   regulo     ŝranko
beko       graso        legomo      paro        reto       ŝtrumpo
botelo     guto         lipo        parenco     salo       ŝuo
branĉo     haŭto        litero      pasto       sapo       tabulo
broso      honoro       maŝino      pilko       scienco    taso
butono     industrio    meblo       pinglo      sekreto    teo
cifero     insulo       metalo      pinto       semo       tegmento
ĉapitro    jako         mieno       planto      serio      telefono
ĉemizo     kajero       miliono     polico      serpento   tolo
doktoro    kameno       muŝo        poluro      sezono     tualeto
fadeno     kapro        najbaro     polvo       signo      tuko
fako       karbo        nepo        pomo        skatolo    ungo
fakto      kelo         nevo        ponto       soldato    valo
flago      kesto        nordo       poto        sorto      vango
forko      kilogramo    noto        praktiko    spegulo    viando
forno      kondiĉo      okcidento   premio      spico      vico
foso       korno        oleo        prezo       sudo       vosto
fromaĝo    kravato      ondo        publiko     supo       vundo


32 adjektivoj:
akra       fama         honesta      nepra      speciala   vigla
avara      fidela       komforta     pacienca   sperta     volonta
delikata   fiera        konstanta    plata      stranga
densa      firma        konvena      pluraj     subita
ebena      ĝenerala     kvieta       preciza    surda
falsa      ĝentila      matura       sankta     taŭga

83 verboj:
akiri     diferenci     kombi        pafi        rilati     viŝi
akompani  eduki         kompari      peli        ripari     volvi
anonci    estingi       konduti      pentri      riproĉi
aparteni  eviti         konfesi      piki        savi
apogi     falsi         konscii      planti      skrapi
armi      flegi         konsisti     plugi       soifi
ataki     fosi          korespondi   posedi      spezi
averti    gliti         kulturi      preĝi       streĉi
balai     gvidi         mendi        presi       ŝerci
bedaŭri   ĝeni          mensogi      progresi    ŝiri
blovi     hejti         meriti       puni        ŝoveli
boli      honti         miksi        rekomendi   tremi
ĉasi      imagi         minaci       respekti    trompi
danci     imiti         naĝi         rezulti     trovi
defendi   informi       obei         rifuzi      tusi
desegni   kisi          organizi     rikolti     venki


                               GRUPO 7

4 diversaj: adiaŭ des malgraŭ ve!
173 substantivoj:
abio         dato          hirundo        lukso           plado          ŝultro
aglo         deklivo       hotelo         magazeno        plano          ŝvito
agordo       dezerto       humoro         majstro         poeto          tabako
akcidento    direktoro     instinkto      makulo          politiko       tabelo
alumeto      distanco      jupo           maniko          potenco        tapiŝo
aparato      drato         kadro          mantelo         pugno          tasko
armeo        elektro       kamarado       martelo         puto           telegrafo
artikolo     embaraso      karaktero      materialo       radiko         temo
aŭtobuso     energio       karoto         matraco         registro       titolo
aŭtomato     epoko         kaserolo       membro          relo           tombo
aventuro     etaĝo         kataro         mentono         restoracio     tondro
balono       faldo         kaŭĉuko        metio           ringo          tritiko
banko        faruno        kavo           metro           rizo           tubo
bero         fasko         kelnero        mizero          roko           turo
bieno        ferio         klingo         modo            sablo          valizo
biero        fianĉo        komitato       moro            salajro        vato
bileto       figuro        kongreso       najlo           sceno          vazo
boto         filmo         kotono         nebulo          sekundo        ventro
brasiko      flamo         kremo          nesto           seruro         vermo
breto        floso         kurbo          oranĝo          skalo          verso
briko        fojno         kurso          organo          socio          violo
bulo         frosto        kvadrato       origino         societo        zono
burĝo        fulmo         kvalito        pajlo           solido
centro       globo         kvanto         partio          sonoro
cigaredo     gluo          lano           pasporto        spaco
ciklo        gorĝo         larmo          pastro          stalo
citrono      grado         ledo           pino            standardo
ĉapo         grundo        leono          pipo            stomako
ĉifono       gusto         leporo         pizo            streko
ĉokolado     haveno        litro          placo           suko

33 adjektivoj:
abunda        evidenta      klera         nuda            scivola
acida         favora        kruda         oportuna        severa
blinda        fortika       kurioza       pala            sincera
blonda        freneza       lama          privata         stulta
ĉarma         glata         laŭta         proksima        vana
diligenta     gracia        milda         prudenta
eterna        humila        muta          ruza

85 verboj:
aspekti       esplori       haki           nutri           solvi
babili        esprimi       heziti         odori           sonĝi
daŭri         etendi        komuniki       oferti          sterni
detrui        evolui        koncerni       ornami          supozi
difekti       fajfi         konsideri      peki            surprizi
difini        faldi         konsoli        persekuti       ŝirmi
diskuti       fandi         konstati       pesi            ŝpari
distri        farmi         krevi          petoli          ŝtopi
diveni        farti         kroĉi          prezidi         ŝuldi
dividi        fidi          kudri          protekti        ŝveli
domaĝi        forĝi         laŭdi          protesti        taksi
droni         fotografi     logi           rajdi           teksi
eksciti       frandi        lui            razi            tenti
ekskursi      froti         masoni         renversi        toleri
ekzameni      grimpi        mordi          reprezenti      traduki
ekzerci       ĝemi          mueli          signifi         urĝi
enui          ĝui           murmuri        skulpti         verŝi
                                         GRUPO 8

6 diversaj: he!  ju  minus  nenies  plus   neniom
284 substantivoj:
abelo          eksperimento   kalkano       medikamento      pulvoro        traktoro
abomeno        ekvilibro      kalsono       meĥaniko         pupo           trezoro
adjektivo      elefanto       kamiono       meĥanismo        rango          triangulo
advokato       emocio         kandelo       metodo           rato           tribunalo
afiŝo          enigmo         kanzono       miliardo         recepto        trikoto
albumo         esenco         kapitalo      milimetro        rekompenco     trotuaro
alkoholo       Esperanto      kaso          mino             rekordo        trunko
almozo         ezoko          kastelo       mistero          respubliko     urso
amplekso       fabriko        kateno        modelo           revuo          vakcino
anaso          farbo          kemio         moskito          rezervo        varo
anĝelo         faŭko          kilometro     motoro           ripo           velo
animalo        febro          kino          muso             ritmo          veneno
apetito        felo           kitelo        muskolo          robo           verbo
apoteko        fendo          kliento       nadlo            salono         vergo
araneo         financo        kolono        nervo            saŭco          verto
arko           fiziko         kolumo        neto             sekretario     veŝto
asocio         foiro          komo          nivelo           sekso          vidvo
aŭto           fonografio     komisiono     nodo             senso          virto
aŭtomobilo     fosto          koncerto      olivo            signalo        vito
aŭtoritato     frago          konferenco    ombrelo          silko          vualo
avenuo         frambo         konscienco    orfo             simio          vulpo
avio           fulgo          kopio         paĉjo            simpatio
barelo         fundamento     kordo         panjo            sistemo
bazo           funebro        korko         parfumo          sitelo
bazaro         funkcio        koto          parko            sklavo
bebo           funto          krado         pasio            sojlo
benzino        ganto          krano         Pasko            sporto
betulo         garaĝo         krepusko      pato             stampo
biblioteko     genio          kreto         patrono          stango
biciklo        gloro          krizo         pejzaĝo          stilo
bluzo          golfo          krono         pelto            strio
boato          grajno         kruĉo         peniko           strukturo
bombono        hajlo          krusto        petrolo          studento
bremso         heroo          kubuto        pilo             stumpo
broŝuro        hoko           kuglo         pioĉo            surfaco
brovo          hospitalo      kukolo        piro             ŝelo
bubo           hufo           kupro         pleto            ŝoforo
budo           kemio          kurteno       plumbo           ŝraŭbo
bulvardo       idealo         kvartalo      poemo            ŝtalo
butiko         imperio        kverko        poezio           ŝtolo
cemento        imposto        lameno        posteno          tajloro
cerbo          impreso        lifto         pozicio          teatro
cirkonstanco   inĝeniero      listo         preteksto        telegramo
ĉeko           instrumento    literaturo    problemo         temperaturo
ĉeno           intelekto      lupo          proceso          tempesto
ĉerizo         juro           malvarmumo    profesio         tendo
deficito       juvelo         mamo          profito          teorio
dekoracio      ĵurnalo        mandato       provizo          tereno
deserto        kabineto       mapo          prozo            tipo
detalo         kajo           marĉo         pulmo            tono
diablo         kalendaro      masto         pulvo            trajno


36 adjektivoj:
akurata        fervora        komika         naiva            sagaca
arda           humida         kompleta       nobla            serena
avida          identa         kripla         nobla            sobra
brava          indiferenta    kruela         normala          sovaĝa
ebria          inklina        kruta          oficiala         sprita
ekstrema       inteligenta    modera         perfekta
eleganta       ĵaluza         moderna        probabla
eminenta       kaprica        modesta        reciproka


141 verboj:
aboni           distingi       insulti       operacii        ronki
adicii          distribui      ĵuri          oscedi          rosti
administri      dungi          karesi        paŝti           segi
admiri          eksplodi       knedi         paŭzi           skui
admoni          elturniĝi      komandi       penetri         sopiri
adopti          entrepreni     komisii       penti           sorĉi
afranki         envii          komplezi      perfidi         striki
akceli          escepti        kondamni      pinĉi           sufoki
asekuri         fanfaroni      konfidi       plekti          suspekti
atesti          festeni        konfirmi      plenumi         sveni
baki            flari          konfiti       pretendi        svingi
balanci         fleksi         konfuzi       procedi         ŝargi
barakti         flirti         konjekti      prokrasti       ŝmiri
beni            fondi          konkludi      pruvi           ŝovi
boji            frakasi        konkuri       pumpi           ŝuti
bori            friti          kontrakti     putri           tajli
brakumi         frizi          kontroli      rabi            tedi
cedi            garantii       konvinki      rampi           tegi
citi            gesti          kritiki       raporti         tordi
civilizi        gladi          leki          ravi            trakti
ĉagreni         gluti          maĉi          regali          trempi
ĉerpi           gratuli        mastrumi      reklami         treni
dediĉi          heredi         mediti        remi            turmenti
degeli          ilustri        melki         revi            varii
deklari         importi        migri         rezigni         velki
delegi          influi         munti         rezisti
dependi         insisti        naŭzi         ribeli
destini         instali        observi       rifuĝi
disputi         instigi        oferi         riski

                                         GRUPO 9

19 diversaj: -aĉ- ĉial ĉies ĉiom -ĉj- eks-  -end- -er- iafoje -ing- fi! mis- nenial neniel
-nj- -op- po pra- ties

54 adjektivoj

abrupta        ekzakta         kioma             oblikva       solidara
absoluta       elasta          klasika           obstina       subtila
absurda        familiara       koketa            pia           tenera
plenaĝa        furioza         kolektiva         populara      tragika
aktiva         singarda        kompetenta        raŭka         unika
aktuala        grandioza       kontanta          reala         universala
amara          graveda         lojala            relativa      valida
arbitra        humana          majesta           ridgida       vanta
aŭdaca         imuna           malica            sekura        vegetara
civila         intima          mirinda           sociala       virga
sindona        kaduka          nervoza           solena


516 substantivoj

abrikoto        egoisto          kamelo          ministro      sago
adverbo         eĥo              kanalo          mirtelo       salato
Afriko          eklezio          kandidato       monstro       saliko
agento          ekrano           kankro          monumento     sandviĉo
ajlo            ekspozicio       karafo          moralo        satiro
akademio        ekvatoro         karno           musko         sciuro
akcento         elektroniko      karnavalo       muzeo         sekalo
akcio           elemento         karpo           muzelo        sekcio
akno            emajlo           kartono         najtingalo    senato
akordo          emerito          kaskedo         nilono        sino
akrido          epidemio         kaŝtano         nuko          sindikato
akso            etapo            katalogo        nukso         singularo
akto            etato            kategorio       obstaklo      situo
aktoro          Eŭropo           kaverno         oceano        situacio
alarmo          evento           kazo            oficiro       skio
alaŭdo          fabo             kejlo           opero         skorpio
aleo            fabelo           kerno           oratoro       sledo
alfabeto        faco             kirurgo         orkestro      sofo
algo            fago             kirurgio        ortografio    sorgo
aluminio        fajenco          klimato         ovalo         specimeno
amatoro         fantazio         kliniko         Pacifiko      spektaklo
ambasado        fasado           klubo           palato        spiko
ambasadoro      fasono           kokoso          paliso        spinaco
Ameriko         fazeolo          kolegio         palmo         splito
ampolo          feo              kolombo         palpebro      spongo
anekdoto        feĉo             kolonelo        palto         spuro
angilo          federacio        kolumno         paneo         stadio
ansero          felto            komedio         pantoflo      stadiono
aperturo        fenomeno         komisaro        papo          stameno
apostolo        figo             kompanio        papago        stano
apro            fikcio           komplemento     papilio       statuo
arterio         fluido           komunumo        paradizo      staturo
artiko          fontano          koncepto        paralelo      sterko
asembleo        formiko          konfidenco      paraŝuto      strigo
asfalto         formulo          konkordo        parlamento    struto
Atlantiko       fotelo           konkurso        pasaĝero      subjekto
atomo           frako            konsekvenco     pasero        substanco
Aŭstralio       frazo            konstitucio     pavo          substantivo
aŭtoro          fripono          konsulo         pendolo       sulko
avantaĝo        fronto           konvalo         pensio        suplemento
aveno           funelo           koridoro        periodo       surtuto
Azio            fungo            korniko         perlo         ŝakalo
bacilo          furaĝo           korvo           perono        ŝaŭmo
bagatelo        galo             kosmo           persiko       ŝinko
bakterio        galoŝo           kostumo         piano         ŝtipo
balo            garbo            kranio          piceo         takto
bambuo          gelateno         kredito         pigo          talio
banano          generacio        kresto          piloto        tapeto
bandaĝo         generalo         kristalo        pioniro       tarifo
banto           gento            krokodilo       pipro         tegolo
barbiro         geografio        kubo            plago         tekniko
barko           girlando         kukumo          plando        teksto
basko           glavo            kukurbo         plandumo      sinteno
bendo           gobio            kulto           planedo       tendenco
beto            gramo            kuniklo         plasto        teraso
bifsteko        gramatiko        kupono          plastiko      teritorio
bloko           grego            kurento         platano       termometro
borso           gripo            kuseno          pluralo       testudo
bovlo           groto            laboratorio     porcelano     tigo
braceleto       gruo             lacerto         porcio        tigro
brando          gudro            laĉo            portreto      tinkturo
brido           gumo             lado            princo        tomato
bronzo          gvardio          lako            principo      torento
bruto           ĝemelo           lanterno        procento      torto
budĝeto         ĝendarmo         lapo            profesoro     tradicio
buko            ĝermo            lardo           profeto       trafiko
bukedo          ĝibo             larvo           programo      traktato
buklo           halo             latitudo        projekto      tramo
bulbo           hangaro          latuno          proleto       trumpeto
bulko           haringo          laŭbo           proletario    trupo
bulteno         harmonio         lekcio          pronomo       tubero
burĝono         hazardo          lesivo          propozicio    tufo
centimetro      heĝo             leŭtenanto      proverbo      tumulto
centralo        hektaro          liceo           provinco      tuno
cepo            helikoptero      licenco         pruno         tunelo
cervo           hepato           likvo           psikologio    turismo
cigaro          heroldo          lilio           pudro         turisto
cigno           higieno          limako          punto         uniformo
cikado          himno            lino            pupilo        universitato
cikonio         hordeo           logiko          puso          vakso
cinamo          horizonto        lokomotivo      rabato        vegetalo
cindro          horizontalo      longitudo       racio         vejno
ciro            ĥoro             loto            radiatoro     veluro
cirkelo         impulso          lotuso          rafano        vertico
cirklo          individuo        luko            rano          vertikalo
cirkulero       infero           maizo           raŭpo         veruko
cirkvito        insigno          maksimumo       reakcio       vespo
civito          inspektoro       maleolo         regimento     veziko
ĉaro            instanco         lavo            reĝimo        viadukto
ĉelo            intesto          marmelado       rektangulo    viktimo
ĉerko           invalido         maso            reno          vindo
daktilo         ironio           mato            rendevuo      violono
dando           jubileo          matematiko      rento         vipo
debeto          jugo             materio         resumo        volumo
debeto          kabano           medicino        ribo          volumeno
dialogo         kaĉo             Mediteraneo     rimo          vulkano
dianto          kaĝo             melono          rimeno        vulturo
dieto           kahelo           melonomenso     rivoluo       zinko
dimensio        kajuto           menuo           rolo          zoologio
dogano          kakao            metalurgio      romano
dokumento       kakto            mielo           roso
dorno           kalo             mineralo        rubando
doto            kaldrono         minimumo        ruino
efekto          kalkanumo        ministerio      rusto


164 verboj:

abstini        determini         grinci          kompromiti     preskribi    terni
adapti         devontigi         grumbli         koncentri      prononci     tikli
adori          digesti           gustumi         konsumi        propagandi   tinti
aflikti        dikti             havigi          kontesti       proponi      trejni
agiti          disponi           ignori          konversacii    prosperi     triki
akuzi          eldoni            impeti          korekti        provoki      trudi
alterni        dorloti           impliki         kraĉi          recenzi      vadi
aludi          dresi             inciti          liveri         redakti      vagi
aplaŭdi        ekipi             indigni         lubriki        redukti      varti
apliki         ekspedi           indiki          lukti          reflekti     venĝi
aserti         ekspluati         indulgi         luli           reformi      veti
asisti         eksporti          infekti         manipuli       revizii      televidi
balbuti        ekzekuti          iniciati        manovri        revolucii    vomi
baloti         enketi            injekti         mencii         rezoni       zumi
bapti          eskapi            insidi          mistifiki      riveli
bindi          estigi            inspiri         modifi         riverenci
blasfemi       ĉeesti            interpelaci     muĝi           sarki
bleki          foresti           interpreti      multipliki     sekci
bonvoli        establi           inundi          neglekti       sorbi
bredi          falĉi             inventi         ofendi         spiti
brokanti       fasti             izoli           oponi          starti
buĉi           flagri            juki            opozicii       subtrahi
cirkuli        flati             jungi           orienti        suĉi
ĉifi           fliki             kalumnii        palpi          susuri
deci           flustri           klopodi         pekli          svati
deĵori         fuĝi              kolizii         perei          ŝanceli
deliri         fuŝi              kombini         persisti       ŝpini
denunci        garni             kompensi        pliigi         ŝpruci
deponi         grati             kompliki        plonĝi         tajpi
deputi         grimaci           komponi         prelegi        deteni sin

«učebnice esperanta