Zachování koupelek - místní referendum

Vážení občané Uherského Brodu,

více než 1500 z Vás se v rekordně krátké době tří týdnů na přelomu srpna a září podepsalo pod petici za  vyhlášení  místního  referenda  v  otázce  rekonstrukce stávajících koupelek nebo výstavby bazénu vedle CPA. Důvodem je nespokojenost velkého počtu občanů, že radnice absolutně nerespektuje veřejné mínění a systematicky tlačí směrem k realizaci svoji představu výstavby  bazénu u CPA Delfín.  V  roce  2014  proběhl  výzkum  veřejného  mínění a v roce 2018 anketa na téma rekonstrukce koupelek  nebo  venkovního  zábavného  bazénu u CPA. V obou případech zvítězila varianta rekonstrukce koupelek, v roce 2014 s 53 % hlasujících, o čtyři roky později dokonce s 54,3 % hlasů. Dočkali  jsme  se  však  od  radnice  zpochybňování těchto  výsledků,  zpochybnění  ankety  samotné a také toho, že je potřeba nás, občany, přesvědčit ke změně postoje.
S tímto přístupem se není čemu divit, že občanská nespokojenost rostla a kritické hlasy sílily. Ve 21. století už nemůže být přehlížen názor tak velké voličské skupiny. Pokud je veřejnost rozdělená na dvě přibližně stejně velké skupiny a mnoho z nich má pocit nespravedlnosti až bezpráví, je referendum jediné demokratické řešení.  Když rozhodne většina, byť těsně, nebude nikdo moct nic dalšího namítat a mezi občany nezůstane pachuť z chování radnice „o občanech bez občanů“.

anketa 2014

Projevili jsme zájem seznámit se s podklady pro rozhodnutí o výstavbě bazénu u CPA a zjistili jsme, že radnice nemá srovnávací studii. Rozhodnutí neproběhlo na základě svědomitého porovnání obou variant, kde by byly zakalkulovány vstupní náklady, provozní náklady a všechny další důležité faktory. Šlo o politické rozhodnutí.
Pravdou  je,  že  město  se  kauzou  letního  bazénu zabývá už od r. 2009. Je to ale proto, že projekt byl  tak  problematický, že se 10 let nedařilo najít potřebnou podporu mezi zastupiteli, aby mohl být  odhlasován. Vadila  jeho  vysoká cena, tak se ze 160 milionů Kč škrtalo, nejprve na 120 a nakonec dokonce až na 50 milionů Kč. Není těžké si  představit, co zbylo z původního návrhu. Shrnul to např. ředitel CPA na schůzce Strategického výboru v květnu  2019: „Venkovní bazén ve stávajícím návrhu není pro plavání, je na brodění.“ Kdo z občanů jste viděli  grafický návrh, víte, o čem je řeč. Příznivcům různých toboganů, chrličů a dalších atrakcí by se bazén líbil. Kdo si zamiloval atmosféru letních brodských koupelek, je zděšený.

plovárna - koupelky Uherský Brod

nový bazén - brouzdaliště

staré koupelky

plavecký bazén Uherský Brod

Vedení  města slibuje vyřešit parkování u Delfína výstavbou  parkovacího domu pro 180 aut (za dalších 26,5 mil. Kč bez DPH). Umíte si představit další auta v šílených frontách u ucpaného železničního přejezdu? My tedy ne. Mimochodem, řešení této kritické křižovatky označilo 61 % občanů v roce 2014 za nejnaléhavější problém k řešení. Ptali jste se před volbami, co s tímto problémem vedení města udělalo? Ptejme se tedy teď.
Město hodlá utratit víc než 100 milionů Kč za bazén, o kterém si ani od občanů nezjistilo, jestli jim bude vyhovovat. Ptejme se, jestli zbudou nějaké peníze, třeba právě na zanedbaný problém křižovatky u Družby. Ptejme se, proč se vedení města tváří, že neexistuje projekt kompletní rekonstrukce koupelek za 50 milionů Kč, ve kterém je započteno naprosto vše včetně vybudování 40 parkovacích míst. V docházkové vzdálenosti je pak dostatečně velké parkoviště  u nové polikliniky, které bude nově rekonstruované. Máme slíbeno veřejné projednání ze strany vedení města, kde  požadujeme, aby byly prezentovány obě varianty  –  tedy  již zpracovaný  projekt rekonstrukce  koupelek  a  zábavného bazénu dole u CPA. Máme slíbeno, že bude zveřejněno podrobné porovnání obou těchto možností, že se bude vedení města zabývat všemi podněty občanů a budou zodpovězeny všechny jejich dotazy. Věříme proto,  že se podaří vynahradit mnohaleté vakuum, které panuje v komunikaci ze strany radnice kolem  brodských  koupelek.  Chceme  do-sáhnout toho, aby všichni obyvatelé města mohli vyjádřit svůj hlas, ať už ve prospěch koupelek nebo bazénu u CPA.

 

 

Zastupitel Strana Hlasoval(a)
Mgr. Ctibor Boráň ZVUK12 PRO
MUDr. Miroslav Černý NK PRO
Ing. Ladislav Kryštof NK s podporou ČSSD PRO
Ing. Petr Vrána NK ZDRŽEL(A) SE
Radek Všetečka ANO2011 NEHLASOVAL(A)
Ing. Patrik Kunčar KDU-ČSL ZDRŽEL(A) SE
Mgr. Věra Lovecká KSČM PRO
Ing. Jan Hrdý ODS ZDRŽEL(A) SE
Ing. Ferdinand Kubáník KDU-ČSL ZDRŽEL(A) SE
Mgr. David Surý KDU-ČSL ZDRŽEL(A) SE
Bc. Terezie Fojtíková, DiS. KDU-ČSL ZDRŽEL(A) SE
Ing. Štěpán Janík KDU-ČSL ZDRŽEL(A) SE
Miroslav Jančář KDU-ČSL PROTI
Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. KDU-ČSL ZDRŽEL(A) SE
Aleš Řezníček NK s podporou ČSSD PRO
Ivan Láska ANO2011 PRO
Petr Bílavčík ZVUK12 ZDRŽEL(A) SE
Andrea Gahurová ODS ZDRŽEL(A) SE
Miloslav Gureň ANO2011 ZDRŽEL(A) SE
Ing. Karel Hřib ODS ZDRŽEL(A) SE
Ing. Marek Kyrsch ODS ZDRŽEL(A) SE
Ing. Miroslav Polášek ODS ZDRŽEL(A) SE
Hynek Roch BROĎANÉ SOBĚ PRO
Ing. Jaromír Sýkora BROĎANÉ SOBĚ PRO
Mgr. Roman Švehlík ZVUK12 PRO
Ing. Marie Vaškovicová NK ZDRŽEL(A) SE
Tomáš Vidrman ANO2011 PRO


Výsledek hlasování č. 37. - bod č. 40 - Petice „Za vyhlášení místního a závazného referenda v otázce rekonstrukce stávajících koupelek, výstavby venkovního koupaliště u CPA Delfín nebo postupné zhotovení obou variant v Uherském Brodě“ (Pozn.:Usnesení - ZM ukládá RM připravit k projednání na příštím zasedání ZM materiál k vyhlášení místního referenda v otázce rekonstrukce či výstavby venkovního koupaliště. Podmínky referenda navrhne RM)

Členů zastupitelstva: 27
Přítomných: 27, nepřítomných: 0
PRO: 10, PROTI: 1, ZDRŽELO SE: 15 NEHLASOVALO: 1


Když jsme s peticí předstoupili před zastupitelstvo a žádali o vypsání referenda s podporou 1 500 lidí, tedy celých 11 % voličů, narazili jsme bohužel na jejich nezájem. 10 zastupitelů naši žádost podpořilo, jeden byl proti a 15 z nich se zdrželo hlasování! Máme to správné zastupitelstvo, když více než polovina z členů nemá zájem vyjádřit svůj postoj k tak mimořádné akci, jakou je petice 1 500 lidí?

Našli se i zastupitelé, kteří podpisy bagatelizovali s vysvětlením, že lidé pomalu nevěděli a nerozuměli tomu, co podepisují... My si to nemyslíme a věříme, že každý občan UB je dostatečně způsobilý k tomu, aby posoudil, co je pro něj dobré či špatné.  Broďané, chceme náš boj vybojovat do konce, a proto bude co nejdříve zahájen nový sběr 2 800 podpisů s patřičnými náležitostmi pro vypsání závazného místního referenda občany, nikoliv zastupitelstvem města. Neváhejte a přijďte podpořit definitivní vyřešení dlouholetého problému.

Děkuje Vám

přípravný výbor

Helena a Richard Kastnerovi, facebook
Kristýna a Petr Novákovi,
Jana Cohlová

- BRODSKÝ ZPRAVODAJ -

CHCEME REFERENDUM!

Podpisové archy na vyhlášení místního referenda za zachování sportovního plaveckého areálu Koupelky jsou na veřejně přístupných místech

Koupelky UB

 1. Foto Kastner, ul. Bratří Lužů 892 688 01 Uherský Brod
 2. Knihkupectví Špalíček, Masarykovo náměstí č.p. 101, Uherský Brod
 3. LIRO - Křapová, prodej ponožek a punčochového zboží, Bří Lužů 290 Uherský Brod
 4. Prodejna pekařství Javor - KAUFLAND
 5. Prodejna pekařství Javor - Ul. Moravská
 6. Cukrárna - nám. 1. máje

podpisové archy

místní referendum - koupelky

Podpisová akce stále pokračuje!

neumi plavat

referendum podpisy

Odborníci - architekti v Prověřovací studii lokality měli významné výhrady k plánu obětovat naše jedinečné koupaliště nové výstavbě: "...jako velmi diskutabilní se jeví situace, kdy stavba Domu se zvláštním režimem má nahradit funkční a jedinečné rekreační zařízení města. Zde situovaná plovárna je vyjímečná svou polohou, zakomponováním do okolní zástavby a velmi dobrou dostupností upřednostňující chodce a cyklisty ve veřejném prostoru." (viz na str. 25 dokumentu „Analýza DZR“).

Na radnici často mohou být tací, kteří budou účelově tvrdit např. bílá je pro ně pouze jeden z odstínů černé nebo koule se z jejich účelového úhlu pohledu může jevit jako krychle. Nebo 2 400 podpisů za návrh na vyhlášení místního referenda je jen ojedinělý názor pětice občanů.

svaté bratrstvo

Stanovisko vedení

Článek ve SD z 13.4.2021

Anketa: jste pro zachování plaveckého sportovního areálu Koupelky?
Výsledky hlasování
Ano
90,00%(27 hlasů)
Ne
10,00%(3 hlasy)
(uzávěrka: 31.12.2021), hlasovalo celkem: 30 lidí

-VM-


Komentáře

1. Přezdívka: law, email: , 03.04.2021 16:59:01
Nic rozhodnuto není. To jenom parta z radnice a vehementní bořiči koupelek (se v parnu čachtají na zahráce ve vířivce a hledí do blba) tak prezentují. Pokud se podaří nasbírat ještě asi 300 podpisů (celkem 2 800) pro vyhlášení místního referenda, tak to radnice musí vyhlásit. A pokud se vysloví občané v místním referendu pro zachování koupelek, tak to je pro radnici závazné, tedy to MUSÍ respektovat a koupelky zachovat!!!
I když vehementní bořič koupelek kráká "již je rozhodnuto", není to pravda a LŽE.
 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49974
Týden: 214
Dnes: 24
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 16.04. 2021 10:39:00