URL: https://zmsoft.cz/brodan/

Poslední články


Další dotace církvi
10.05.2021 14:15:29

16. jednání zastipitelstva dne 26.4.2021, hlasování k bodu Výsledek hlasování č. 9. - bod č. 10 - Dotace Charita 500 tisíc na zpevnění zdi jejich budovy. https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=124&subject=zastupitelstvo&year=2021&idz=432&idk=0&expandMenu=87 ...


Krátké zprávy RSS
29.04.2021 11:02:17

Místní zprávy a informace Uherský Brod - radnice Slovácký deník Dobrý den s kurýrem Právo ve veřejném z...


Odměny vedoucích odborů v UB
28.04.2021 19:36:28

Broďané, zveřejňujeme další odměny v roce 2020 ředitelů příspěvkových organizací města, tajemníka města a vedoucích odborů + přikládáme vyjádření opozičního zastupitele města. Ovšem vedení města se urputně snaží tyto odměny utajit přesto, že jsou financovány z veřejných prostředků. Asi tak, jak se drze snažili utajit ...


ZAJÍMAVOSTI v Uherském Brodě
26.04.2021 18:01:49

Odměny vedoucích na radnici UB - jsou v pořádku statisícové navíc odměny v době koronakrize vedoucích odborů na radnici v UB? Přestupek tajemníka 2 - dne 14.12.2020 bylo opět vyfoceno uto RZ 5Z2 3334 s neplatným parkovacím lístkem Přestupek tajemníka - dne 21. 9. 2020 bylo vyfoceno auto RZ 5Z2 3334 s neplatným park...


Uherský Brod - zprávy (noviny)
23.04.2021 17:43:53

* účelem vyžádáných informací je přispět k diskusi o věcech veřejného zájmu* informace samotné se týkají veřejného zájmu* Broďan plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“Občané, na co máte právo se ptát? Jednání (zasedání) zastupitelstva Jednání zastupitelstva jsou ze zákona v...


Jednání (zasedání) zastupitelstva Uherský Brod
18.04.2021 11:25:14

Jednání (zasedání) zastupitelstva jsou vždy ze zákona veřejná. U nás v Uherském Brodě se obvykle koná ve 14:00 hodin ve velkém sále Domu kultury Uherský Brod ve 14:00. Ta doba byla vícekrát kritizována pro nemožnost pracujících občanů se dostavit ve stanovenou dobu. Údajně je to tak tradiční začátek jednání, nicméně se...


Vyjádření Ladislava Kryštofa k šikaně MP
17.04.2021 14:00:22

V článku „Lidovci získali v Brodě třetího místostarostu i šéfa výboru“ dočetl, že jsem nařkl velitele Městské policie Uherský Brod, že je zkorumpovaný. Proti tomuto tvrzení vedení města se ohrazuji, nikdy jsem nic takového neřekl. Celou tuto kauzu chci uvést na pravou míru.V září loňského roku jsem rozeslal všem členům...


Zachování koupelek - místní referendum
16.04.2021 10:39:00

Vážení občané Uherského Brodu, více než 1500 z Vás se v rekordně krátké době tří týdnů na přelomu srpna a září podepsalo pod petici za  vyhlášení  místního  referenda  v  otázce  rekonstrukce stávajících koupelek nebo výstavby bazénu vedle CPA. Důvodem je nespokojenost velkého počtu občanů, že radnice absolutně neresp...


Renovace nebo demolice koupelek?
14.04.2021 13:25:04

Vážení spoluobčané, v současné době, kdy nikdo není schopen říci, jak na nás a naši zem dolehne nouzový stav COVID-19, prosadilo vedení města Uherský Brod překvapivý bod č. 8 investiční záměr "Novostavba domova se zvláštním režimem v lokalitě U Plovárny". Nejedná se o běžný domov pro seniory, ale o pobytové sociální za...


Padající cihly na chodník
14.04.2021 13:24:50

Jak si musel jeden nejmenovaný místostarosta opravit nebezpečnou zídku a neb „u nás v Kocourkově“. AdresátMěsto Uherský BrodMasarykovo nám. 100688 01 Uherský BrodVěc: Podnět k učinění opatření ohledně cihel padajících ze zídkyDobrý den,podávám tímto podnět k učinění opatření, které odstraní nebezpečný stav, kdy při vě...


Dar pozemků dominikánům
14.04.2021 11:08:56

Rada města na 65. řádné schůzi rady města, konané dne 16.11.2020 ve 12:00 distanční formou rada města doporučila schválit bod 28. Mimosoudní vypořádání pozemků (církevní restituce) - Klášter dominikánů Uherský Brod (1740/R65/20)Rada městaI. d o p o r u č u j eZM schválit následující usnesení:"ZM schvaluje darování po...


Zachraňme Baťovku - krajské referendum
14.04.2021 10:10:21

Zástupci občanské iniciativy nazvané Zachraňme Baťovku, která vznikla před několika dny, rozjeli akci na podporu vyhlášení referenda proti stavbě nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Objevují se však i hlasy upozorňující na možné propojení iniciativy s politickými subjekty, které chystanou investici dlouhodobě kritizu...


Petice za zachování smrku u husitského kostela
13.04.2021 17:02:55

My, níže podepsaní občané Uherského Brodu a další lidé se vztahem k tomuto městu, nesouhlasíme s bezdůvodným pokácením vzrostlého smrku pichlavého, nacházejícího se u Chámu Mistra Jana Husa na ulici Bří Lužů a podáváme petici za zachování smrku u dolního kostela. Loňské pokácení jiného smrku v blízkosti kostela prob...


Vedoucí správního odboru skončil
30.03.2021 09:07:30

Dne 29.2.2020 skončil pracovní poměr M.K. jako vedoucí správního odboru na MěÚ Uherský Brod. Mluví se ledas co, ale bylo to jako důsledek pravomocného odsouzení. Účelem zveřejnění informací o pravomocném odsouzení není dehonestace odsouzeného, nýbrž to slouží jako prevence proti páchání trestných činů. Z toho důvodu js...


Zatravnění polních cest
06.03.2021 15:30:17

V říjnu 2019 byla vypsána veřejná zakázka za 139 751 Kč na zatravnění polních cest. Jednalo se o vedlejší polní cestu VC 75 v k.ú. Uherský Brod parcela 10481 a doplňkovou polní cestu DC 27 v k.ú. Uherský Brod->Újezdec parcela 1434, ID zakázky 5199, smlouva, ...