Platy funkcionářů města Uherský Brod

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ)

Ing. Kubáník Ferdinand - starosta, plat 71.312 Kč
Ing. Vrána Pet r- místostarosta, plat 62.755 Kč
Ing. Hrdý Jan - místostarosta, plat 38.509 Kč
Mgr. Surý David - určený člen rady města, plat 55.624 Kč

Příspěvek na stravenky činí 68 Kč na den při odpracování alespoň 5 hodin.

Platy funkcionářů města Uherský Brod - zdroj UB

- Ing. Kamil Válek - tajemník městského úřadu -

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. jsou to maximální platy.

Platy nejvyšších funkcionářů města Uherský Brod

Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

Výše odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v Kč

číslo velikostní kategorie územního samosprávného celkuPočet obyvatel s trvalým pobytem na území územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy nebo městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního městaUvolnění členové zastupitelstvaNeuvolnění členové zastupitelstva
starosta, primátor, hejtmanmístostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmanačlen rady (neuvedený ve sl. 1 a 2)uvolněný člen zastupitelstva, (neuvedený ve sl. 1 až 3),starosta, primátor, hejtmanmístostarosta, náměstek primátora, náměstek hejtmanačlen rady (neuvedený ve sl. 5 a 6)předseda výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánučlen výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánuneuvolněný člen zastupitelstva (neuvedený ve sl. 5 až 9)
číslo sloupce12345678910
1 obec, městská část nebo obvod do 300 42959 37804 33508 29213 25775 23198 5155 2577 2148 1289
2 od 301 do 600 48244 42455 37630 32805 28946 26051 5789 2894 2412 1448
3 od 601 do 1000 54086 47596 42187 36779 32451 29206 6490 3245 2704 1623
4 od 1001 do 3000 60187 52964 46945 40927 36112 32501 7223 3611 3010 1805
5 od 3001 do 5000 66286 58332 51703 45075 39771 35795 7954 3978 3314 1989
6 od 5001 do 10000 72387 63700 56462 49223 43432 39089 8687 4343 3619 2171
7 od 10001 do 20000 78443 69031 61186 53341 47065 42360 9413 4707 3923 2353
8 od 20001 do 50000 85617 75343 66782 58220 51370 46234 10274 5137 4281 2569
9 od 50001 do 100000 a územně nečleněná statutární města do 100000 obyvatel 93007 81847 72545 63245 55804 50224 11161 5580 4651 2791
10 od 100001 do 200000 a územně členěná statutární města 100955 88840 78745 68649 60573 54515 12114 6058 5048 3028
11 nad 200000 122434 107742 95499 83256 73460 66114 14692 7346 6122 3673
12 kraj do 500000 128878 113412 103102 87637 77326 69594 15465 9021 7733 6444
13 kraj od 500001 do 1000000 133174 117193 106539 90559 79904 71914 15981 9323 7990 6658
14 kraj nad 1000000 137470 120974 109976 93479 82482 74234 16497 9623 8248 6874
15 hlavní město Praha 141766 124754 113412 96401 85059 76553 17012 9923 8506 7088

-VM-


Komentáře

1. Přezdívka: hlídací-pes, email: , 01.02.2020 18:17:16
Vláda schválila navýšení odměn za výkon funkcí v samosprávě až o 10 procent

Na návrh Ministerstva vnitra schválila vláda v pondělí, 9. prosince 2019, navýšení odměn pro členy zastupitelstev územních samosprávných celků. Ty by měly od 1. ledna 2020 stoupnout až o 10 procent.

Uvolněným členům zastupitelstva se jejich odměny za výkon funkce navýší 1. ledna 2020 o 10 procent automaticky. U neuvolněných členů zastupitelstva určuje za výkon jednotlivých funkcí novelizované nařízení vlády maximální možnou výši odměn. O případném navýšení odměn pro své neuvolněné členy rozhoduje zastupitelstvo jednotlivých obcí.
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45203
Týden: 326
Dnes: 77
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 06.02. 2020 16:54:21