Exekuce dle exekutorské komory

Příklady modelových situací, ve kterých je vhodné pořídit si výpis z Centrální evidence exekucí

Povinný (dlužník) nájemcem

Karel pronajal plně vybavený byt Evě. Poté, co Karlovi nepřišla platba za první nájem, snažil se Evu kontaktovat, ale marně. Rozhodl se tedy Evu navštívit v pronajímaném bytě, aby mu vysvětlila, proč k platbě nájemného nedošlo. Jaké bylo Karlovo překvapení, když v bytě našel svou starou televizi, rádio, novou mikrovlnku a další vybavení, které v bytě Evě nechával, oblepenou žlutými nálepkami s nápisem „Exekučně zabaveno“. Eva po chvíli mlžení přiznala, že je proti ní vedeno několik exekučních řízení, přičemž v pronajímaném bytě byl po právu proveden soupis movitých věcí. Vinou Evy je nyní na Karlovi, aby s exekutorem začal situaci řešit a doložil mu, že sepsané věci jsou výhradně v Karlově vlastnictví.


Povinný zákazníkem

Karel si přivydělává jako hodinový manžel. Jednou ho kontaktovala paní Eva s tím, že potřebuje vyčistit odpady v koupelně a provést drobné opravy. Poté, co Karel odvedl svou práci, předložil Evě vyúčtování za své služby. Eva ho požádala, aby jí posečkal s placením až po výplatě, jelikož v současné době nemá peníze nazbyt. Karel měl pro Evu pochopení a na toto řešení přistoupil. Eva se ovšem k placení neměla ani po výplatě a přestala s Karlem jakkoli komunikovat. Karel se o této skutečnosti podělil se svými kamarády v hospodě, přičemž jeden z nich Karlovi řekl, že má s Evou podobnou zkušenost. A co víc - z důvodu, že mu Eva nezaplatila za rekonstrukci kuchyně, proti ní podal exekuční návrh. Vymáhání ale nebude snadné, neboť podle Centrální evidence exekucí je Eva povinnou v dalších dvou exekučních řízeních.


Povinný dlužníkem

Karlovi jednoho dne zavolala Eva, jeho bývalá spolužačka. Po zavzpomínání na staré časy si Eva Karlovi postěžovala, že je momentálně bez práce, ale dostala nabídku zúčastnit se víkendového výběrového řízení do společnosti podnikající s kosmetikou, které probíhá v jednom horském hotelu. Eva však na úhradu účastnického poplatku ve výši 5.000 Kč a cestovních výdajů v současnosti nemá finanční prostředky. Karel se bez větších rozpaků rozhodl Evě z dobré známosti chybějící peníze půjčit. Sepsal tedy s Evou smlouvu o zápůjčce a půjčil jí 10.000 Kč s tím, že mu je Eva za tři měsíce vrátí. Po stanovené době se po Evě slehla zem a Karlovi nezbývalo nic jiného, než se svých peněz domáhat soudní cestou, ač mu to bylo krajně nepříjemné. Karel proto s případem navštívil advokáta, který mu sdělil, že Karel není jediný, koho Eva takto připravila o peníze, protože momentálně figuruje jako povinná v několika exekučních řízeních, kde mezi dalšími věřiteli jsou i další Karlovi spolužáci.


Nastěhování povinného

Eva si po dlouhém hledání konečně našla partnera. Po krátkém seznámení na internetu si s Karlem párkrát vyšla, načež se jí Karel svěřil, že je momentálně v tíživé situaci, protože mu pronajímatel vypověděl nájemní smlouvu a musí tak přespávat u známých. Eva bez dlouhého rozmýšlení Karlovi navrhla, aby se k ní nastěhoval. Asi po měsíci společného bydlení se Eva zrovna vracela z nákupu, když ji zastihli u vchodových dveří dva muži, kteří se prokázali služebními průkazy vykonavatelů exekutora a ptali se jí právě na Karla. Eva byla přesvědčená, že muselo dojít k nějakému nedorozumění, avšak vykonavatelé ji oznámili, že proti Karlovi je vedeno exekuční řízení pro dlužné výživné ve výši řádově několik desítek tisíc. V bytě byl po právu proveden soupis movitých věcí a bylo na Evě, aby prokázala, že většina sepsaných věcí je v jejím vlastnictví.


Koupě od povinného

Eva našla na internetu Karlovu nabídku k prodeji auta za poměrně dobrou cenu. Při domlouvání obhlídky vozidla Karel na Evu spěchal, a chtěl, aby vše proběhlo v co nejbližším termínu. Eva tedy ihned po zjištění, že je auto v dobrém stavu, s Karlem podepsala kupní smlouvu, zaplatila mu v souladu s jeho požadavkem peníze na ruku a s autem odjela. Asi po měsíci Evu kontaktoval exekutor s tím, že provedený převod vozidla byl neplatný, neboť proti Karlovi již bylo v té době vedeno exekuční řízení a Karel měl ze zákona zákaz se svým majetkem takto nakládat. Auto si tedy exekutor odvezl a Eva se za účelem vydobytí svých peněz obrátila na advokáta. Ten Evě sdělil, že vymáhání bude velmi složité, protože proti Karlovi jsou vedena další exekuční řízení.


Koupě nemovitosti

Dům pana Aloise sousedil s domem pana Karla. Když pan Karel zemřel, nemovitost zdědil jeho syn Josef, který ji následně nabídl ke koupi panu Aloisovi. Vzhledem k tomu, že pan Alois plánoval rozšířit své dosavadní bydlení, souhlasil se zdánlivě výhodnou koupí. Podpisu smlouvy tedy nic nebránilo. Avšak, jaké bylo překvapení pana Aloise, když po měsíci od koupě nemovitosti obdržel exekuční příkaz k prodeji této nemovitosti. Pan Alois nevěděl, že proti Josefovi je vedeno vícero exekučních řízení a ten tedy nesmí se svým majetkem, a to i majetkem nově nabytým, takovým způsobem nakládat. Soudní exekutor se dovolal neplatnosti kupní smlouvy. Ačkoliv tedy pan Alois uhradil v hotovosti Josefovi kupní cenu v plné výši, vlastníkem nemovitosti se nestal. Pan Alois je zoufalý, neboť proti Josefovi, který peníze již utratil je vedeno 13 exekučních řízení a šance na získání peněz je tedy velmi malá.


Slepá láska

Eva se po rozvodu velmi trápila, neboť zůstala sama se dvěma dětmi. Na radu svých kamarádek si podala seznamovací inzerát, na který se jí ozval sympatický Roman. Eva měla pocit, že poznala dokonalého muže, neboť Roman byl pozorný, kupoval Evě i dětem drahé dárky, brával je na dovolené a měl vyšší životní úroveň. Po čase se Eva s Romanem vzali. Roman se nastěhoval do Evina domu, který jí zůstal po rozvodu včetně veškerého drahého vybavení. Vše bylo idylické až do doby, než Eva zjistila, že její soukromý účet, na kterém měla veškeré finanční prostředky, a na který je jí zasílána nejen mzda, ale také výživné pro její děti, je postižený exekučním příkazem. Eva byla přesvědčená, že se jedná omyl, ale následně zjistila, že proti jejímu novému manželovi je vedeno vícero exekučních řízení pro velmi vysoké částky, neboť Roman si před i po uzavření manželství na svůj nákladný život půjčoval u nebankovních společností s vysokými úroky. Postižením účtu však problémy Evy neskončily, neboť další měsíc provedli vykonavatelé soudního exekutora v domě soupis movitých věcí a odvezli část vybavení domu včetně nového notebooku a televizoru, které si Eva nedávno zakoupila.


Vychytralý truhlář

Pan Karel si pořídil nový byt. Navštívil renomovaného výrobce nábytku, aby mu udělal návrh a následně zhotovil vybavení bytu. Následující týden se setkal se svým spolužákem Petrem, kterému se svěřil, že cenový návrh značně převyšuje jeho rozpočet. Petr mu dal kontakt na souseda Josefa, který je prý výborný truhlář a zakázku mu jistě udělá velmi kvalitně a za polovinu ceny. Karel se domluvil s Josefem na setkání v jeho dílně. Vzhledem k tomu, že Karlovi se Josefova práce velmi líbila a cenové podmínky byly oproti předchozí nabídce více než příznivé, domluvili se tedy, že zakázku udělá Josef. Josef, který měl v okolí pověst zručného a spolehlivého truhláře, nabídl Karlovi, že to může levněji a tzv. „bez dokladu“. Karel předal Josefovi domluvenou zálohu ve výši 80.000,- Kč na materiál. Josefovi šla práce od ruky a zanedlouho měl hotové skříně a stůl. Neustále však volal Karlovi o další peníze, bez kterých prý nemůže udělat kuchyň. Karel, který nepochyboval, že se jedná o slušného člověka, mu předal dalších 150.000,- Kč. Jaké však bylo překvapení Karla, když se Josef přestal ozývat a rovněž nereagoval ani na Karlovi telefony a nebyl nikde k zastižení. Karel se začal o celou situaci zajímat, ale bylo již pozdě, když zjistil, že Josef má vysoké dluhy a je proti němu vedeno 8 exekučních řízení. Vzhledem k tomu, že Karel neměl od Josefa žádné potvrzení o převzetí peněz, je jeho situace téměř beznadějná.


Nový zaměstnanec

Majitel autoservisu Roman měl v poslední době hodně zakázek. Vzhledem k tomu, že práce bylo opravdu hodně, bylo nutné pracovat i do pozdních hodin a o víkendech. Roman se tedy rozhodl situaci řešit tím, že přijme nového zaměstnance. Na základě výběrového řízení byli vybráni dva nejlepší uchazeči - mladý mechanik Martin a starší mechanik Arnošt. Roman se nakonec intuitivně rozhodl pro Martina. Jakmile však Roman přihlásil nového zaměstnance ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, spustila se lavina s žádostmi o součinnost a doručenými příkazy exekutorů. Nový zaměstnanec totiž čelil několika exekucím. Roman tedy musel řešit rozsáhlou administrativu spojenou s exekuční agendou, která byla velmi náročná, a to nejen časově. Roman si vyčítal, že nezaměstnal Arnošta, proti kterému dle Centrální evidence exekucí není vedeno žádné exekuční řízní.-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 63501
Týden: 634
Dnes: 2
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 25.01. 2019 16:43:00