Živá voda

Živá voda

O vodě se v poslední době mluví více a více. Je totiž v zájmu lidského společenstva, a nejenom jeho, aby vody bylo na naší planetě dostatek. Avšak vody živé, obohacené o nejrozmanitější druhy živočichů. Od těch nejmenších, sotva okem viditelných, až po ty, jejichž vzezření u nás vyvolává zájem, ba přímo udiv. A právě za takovými organismy by se mnohý z nás měl vydat v pohádkově rozkvetlém předmájovém období do obce Modrá. Ještě ale dříve, než vkročí do místností objektu Živé vody, měl by vzít zavděk pohledem na archeoskanzen, známou to ukázku velkomoravského opevněného sídliště.

Dovedně uspořádaná seskupení příbytků našich předků možná v nás evokuje ducha tehdejší, již tak vzdálené doby. Byla jistě způsobem života nelehká, ale zároveň v něčem i inspirující. V jednoduchosti staveb tehdejších sídel a jejich okolí bylo totiž něco, co bychom možná i my v době moderní měli brát v úvahu. Jmenovitě tu nenapodobitelnou harmonii lidského bytí a okolní přírody.

Od archeoskanzenu je to už jen několik kroků do výstavního areálu, ale ještě před ním neuškodí si všimnout nedaleko budované ohrady a v ní se pasoucích tmavě zbarvených turů. Po zaplacení vstupného u pokladny v Živé vodě již její první sekce nabízí očím návštěvníků modely zajímavých vodních ptáků a hlodavců žijících v naší krajině.

Stejně jako nespočet velmi zdařilých fotografií z naší krásné přírody. O kousek dál zase procházejícího upoutají plastiky našich běžných i méně známých ryb, které nepochybně mohou být i studijním materiálem. Nejvíce lákavý pro kteréhokoliv návštěvníka je ale přece jenom avizovaný vodní tunel s exempláři našich i cizokrajných druhů ryb.

Samotný klenbovitě utvářený tunel je odvážným a originálním konstrukčním dílem. Má délku 8 metrů a šíři 2 metry. Za prosklenými stěnami v jeho prostoru je vskutku se na co dívat. Po naší levé straně proplouvají nejenom jelci, ale i lipani s protaženou hřbetní ploutví, jednovousí mníci, pstruzi, ale i řada dalších drobných ryb. Příchozí si na ně může, obrazně řečeno, přímo „sáhnout“.

Vždyť se pohybují jen několik centimetrů od jeho tváře. Více zájmu ale patrně vzbudí strana pravá s předvádějícími se velkým rybami. Když vystaví na odiv své tělo kapitální kus kapra, nestačí se člověk divit. Ale i štiky, candáti jsou svými parametry hodni obdivu. Ovšem největší zvědavost přece jenom budí jeseteři, kteří byli v nejjižnějším úseku řeky Moravy ještě nedávno k zastižení. Jejich přítomnost ve vodním tunelu by neměla být asociována jen s kaviárem, měli by nás upoutat i svým svérázným starobylým vzhledem s typickou nesouměrnou ocasní ploutví. Mezi jeseterovými svou mohutností nejvíce vyniká vyza velká s neuvěřitelně rozměrným ústním otvorem.

Ladně proplouvá kolem stěn, chová se skoro jako na módní přehlídce, neboť se nám předvádí hned v profilu, hned zase břichem. Všechny pozorované ryby se k sobě chovají kupodivu mírumilovně, ale to je zajisté dáno pečlivým výběrem kontaktně vhodných druhů. V divoké přírodě při jiné jejich konstelaci by šlo mnohým rybím druhům pravděpodobně o život.

Ale i tak je soubor různých druhů ryb příkladem přírodní rozmanitosti a tolerance. Člověku by se chtělo po takových vizuálních zážitcích vyslovit nezvyklou stylizací přání: „Kéž by všechny ty známé druhy druhy živočišstva i nadále lidským zrakům zachovány i nadále byly“. Celkový dojem z návštěvy areálu Živé vody bude snad pro každého z návštěvníků mimořádně pěkný a poučný.

A když se k takovým zážitkům přidá i prosluněné nebe nad hlavou a vědomí prospěšnosti a spolu náležitosti života na této Zemi, měla by být duše každého z nich, básnicky řečeno, blahem ovinuta…

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188480
Týden: 1001
Dnes: 25
  přihlásit poslední změna: 20.04. 2018 08:54:30