Zatmění Slunce

Částečné zatmění Slunce

Stane se tak v pátečním dopoledni.

Lidé si budou s předstihem kvůli pozorování zakrývaného Slunce začazovat sklíčka, jiní budou mít už předem připravené speciální

brýle, chránící oči před poškozením.

Na hvězdárnách vyhlásí mobilizaci, o frontách osob chtivých pozorování  zajímavého nebeského jevu nelze pochybovat.

Učitelky mateřských školek budou dětem na vycházkách v inkriminovanou dobu  rukou ukazovat na oblohu a maličkým

vysvětlovat, co se v tu chvíli bude na ní dít.

Skotačící veverky budou muset v těch minutách zájem o sebe ze strany dětí na chvíli oželet, nedá se nic dělat.

Měsíc se totiž „drze“ na několik minut postaví mezi naši Zemi a Slunce. Naštěstí jenom na pár desítek minut, jinak by to mohlo

Zemi mrzet.

Může to být všechno hezké, jenom si přejme, aby byla obloha v to dopoledne alespoň částečně projasněná.

Nechtěl bych být z toho důvodu ve čtvrtek večer v kůži počasí předpovídajích Taťány Míkové, respektive Aleny Zárybnické.

Ponesou velikou odpovědnost.

Horší je pověra, že zatmění Slunce předchází různým katastrofám, často i velkého rozsahu,

válkám, vichřicím, zátopám atd.

Pověra je v nejobecnějším slova smyslu vírou v nejrůznější znamení a jevy, které svým působením ovlivňují nebo předpovídají

budoucnost člověka.

Nevychází z rozumového základu, neboť záleží především na tom, zda člověk pověře věří nebo ne.

V minulosti byl tento velmi emotivní úkaz, tedy zatmění Slunce, spojován s nejrůznějšími pověrami a byla mu přisuzována celá

řada mystických významů.

U nás se tak dělo hlavně ve středověku, v rozvojových zemích je tomu tak často i v dnešní době.

Jedno doporučení při zatmění Slunce znělo: „Hleďte do škopku s vodou, uvidíte budoucnost!“

S tím by se vcelku dalo souhlasit, vodou s její narůstající cenou musíme šetřit.

Vojákovi se zase doporučovalo: Když se podíváš na oblohu a uvidíš zatmění Slunce, tak ti to najisto přinese neštěstí či prohru v bitvě.

Generálové holt budou muset alespoň v ten den klopit oči.

Říkalo se také, že když je Slunce zakryto Měsícem, má to prý vliv i na lidské chování.

Muži se údajně v těch chvílích chovají k ženám ohleduplněji, ty jsou pozornější a laskavější k dětem, otevřenější vůči mužům, staří

lidé se ten okamžik cítí méně opuštění.

No, ale proč jenom v době zatmění? Nešlo by to napořád?

Během zatmění Slunce si máme vzpomenout na ty, kterým bychom rádi odpustili, komu bychom chtěli dát soucit a něhu.

Nejstarší doložené zprávy o pozorování tohoto úkazu pocházejí ze starověké Asýrie, Egypta a Číny.

V Číně byli zvlášť pečliví při sledování tohoto jevu, neboť se domnívali, že změny na nebi předpovídaly špatné období pro vladaře i

národ.

A těch vladařů tedy je…

Dříve když došlo zatmění Slunce, lidé padali na kolena a čelem se dotýkali země. Ve všech městech se rozléhal strašlivý rachot

bubnů. Ty měly Slunce osvobodit od zlého draka, který ho chtěl pozřít. Kromě bubnování k nim patřilo i střílení šípů po obludě

požírající Slunce.

Inkové se stejně jako Číňané snažili zaplašit temné síly strašným hlukem. Místo draka si ale představovali spíš příšery, které se

nepodobaly žádnému živému tvorovi.

V Indii pro změnu věřili,  že když se omyjí a pomodlí, pomohou Slunci v jeho lítém boji se stvůrou. Těhotné ženy nesměly vycházet

ze svého domova, jinak novorozencům hrozilo oslepnutí.

V době zatmění byly zakázány svatební obřady.

Proti tomu by také neměly být námitky.

Člověk by přece měl u svatby vidět, kdo vedle něho stojí, koho si bere.

Za šera je to obtížné.

Ovšem někdy se to nepozná ani za světla.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že zatmění Slunce může mít, bohužel, spíše negativní vliv na naši planetu.

Ale jde jen o pověry a těm zajisté v naší moderní době nevěříme.

Já nejsem výjimkou.

Takže se nebojme!

 

Ale přesto si ve čtvrtek večer pro jistotu doplním ledničku.

Člověk nikdy neví…

 

Jaromír Slavíček

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187690
Týden: 1028
Dnes: 36
  přihlásit poslední změna: 18.03. 2015 15:23:25