Velikonoční pranostiky

Velikonoční pranostiky.

Přicházejí Velikonoce, pro křesťany největší svátky v roce. Jsou i svátky, kdy jarní období nabývá na síle, naše mysl se obohacuje zážitky z probouzející se přírody a tím i optimismem.

Velikonoce našich předků byly vždy provázány spoustou zvyků, ale také pověr.

Dnes se na jim vesměs jenom usmíváme, nemají totiž racionální jádro.

Sotva někdo hází jehnědy do studánek, aby měl dobrý zrak, sotva někdo stoupá na Velký Pátek brzy ráno na podkovu, aby ho v nastávajícím období nebolely nohy. Ale kdo ví?

Poněkud jiná je situace u velikonočních pranostik, které se nám snaží svým obsahem napovědět, jaké bude počasí v následujících týdnech a měsících.

Pranostiky, jak všeobecně známo, jsou výrazem nejenom lidové tvořivosti, ale i zkušeností našich předků při pozorování povětrnostních dějů.

Zcela se jich ani v současnosti nezříkáme, i když nevycházejí úplně podle našich představ. Pranostiky se váží i na velikonoční období, ale má to jeden velký háček.

Velikonoce jsou totiž svátky pohyblivými. Slaví se první neděli po prvním jarním úplňku.

Neděle velikonoční je základem pro výpočet ostatních návazných dnů, obecně pak může velikonoční neděle připadnout na období od 22. března do 25. dubna, takže posouzení pranostik, vážících se k Zelenému čtvrtku, Velkému pátku, Bílé sobotě atd. nemůže být příliš reálným podkladem pro předpověď počasí.

Letos ale nastává poněkud zvláštní situace. Období 5.- 8. dubna, tedy začátek dubna, je  průměrnou, fiktivní dobou Velikonoc,     a tím nabývají letošní sváteční dny provázané pranostikami našich předků alespoň pro tentokrát jisté věrohodnosti.

Tak na 5.dubna, tedy na Zelený čtvrtek, pranostika říká, že je-li „Zelený čtvrtek bílý, tak léto přichází teplé." Čili mělo by platit, chladné Velikonoce navodí v přírodě teplé, možná dokonce horké léto.

Na Velký pátek – 6. dubna, opět pranostika předvídá: „Velký pátek deštivý - dělá  rok žíznivý." Znovu tedy varování. Prší-li zvýšenou měrou na Velikonoce, mohou nastat velká letní sucha.

Stejně tak hovoří pranostika na Hod Boží velikonoční - 8. dubna. „Prší-li o velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu" nebo také „Na velikonoční Boží hod prší, sucho úrodu poruší."

Obdobných „varovných" pranostik je celá řada. Víceméně se shodují v tom, že příliš vlhký počátek dubna může vést k nedostatku vody v letním období.

Na druhé straně který zemědělec by nyní nebyl vděčný za nezbytné kapky vláhy, aby mohlo vzejít pracně zaseté osivo a byla dobrá úroda.

Zatím to vypadá, že letošní Velikonoce budou spíše chladné a vlhčí. Je to tedy i dobrá zpráva pro naše národohospodáře.

Doufejme ale, že příroda nebude kompenzovat počasí těchto dnů nadměrným suchem v letních měsících. I pranostiky se mohou mýlit, proč by tomu nemohlo být právě letos!

Jaromír Slavíček

06.04. 2024 15:01:08
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 180483
Týden: 1208
Dnes: 13
  přihlásit poslední změna: 02.04. 2012 07:19:30