Úsměvy

Úsměvy ve školství

Kde jsem to jenom četl? Úsměv je světlo, jež se ukáže v okně obličeje a naznačí, že srdce je doma.

Ano, úsměv je formou neverbální komunikace, a to velmi důležitou. Důležitější než si kdokoliv myslí!

Tam kde se rozdává úsměv, tam roztává zloba jak vločka sněhu při jarním tání.

Ale není úsměv jako úsměv. Je jich velký počet druhů a každý z nich může významově znamenat tak trochu něco jiného.

Zmíním se pouze o několika z nich.

Asi nejjednodušší je úsměv letmý.

Někoho potkáme, míjíme, a vrhneme po něm krátký letmý úsměv. I když takový úsměv netrvá dlouho, je znamením, že jsme si protějšku všimli, a že setkání s ním bylo docela příjemné..

Je dost zaužívaný při procházení školními chodbami a potkávání oblíbených žáků.

Jiným druhem úsměvu bývá úsměv povinný.

Tento úsměv se od nás víceméně očekává. Je tudíž naší vůlí v obličeji nainstalovaný, trošinku je ale svým projevem komisní. Je však současně i úsměvem zdvořilým, který svědčí o našem dobrém vychování. Nejčastěji se uplatní při návštěvě ředitelny nebo při setkáních s rodiči žáků.

Jemu blízký je úsměv falešný. Do takové úsměvné grimasy se musíme víceméně nutit, obličejové svalstvo je při ní nepřirozeně napjaté, ústní koutky jsou až příliš vysunuty do stran.

Udržet ho ve tváři delší dobu je poměrně náročné, vyžaduje totiž od svého nositele značné přemáhání.

Ve školství o něj není nouze, je běžně užívaný hlavně ženami při setkání s jedincem, kterého takzvaně nemusí. Doporučuje se i při sebechvále nebo chvále ředitele někoho z kolegů!

Uvedený úsměv však většinou netrvá příliš dlouho, neboť je vystřídán nápodobně falešnou konverzací.

Rovněž tak neoblíbeným úsměvem je úsměv potměšilý, doprovázený někdy přivřenýma očima a výrazným pozvednutím jednoho ústního koutku, případně následným odfrknutím.

Je to pochopitelně pro nás nežádoucí úsměv, který rozhodně nenavozuje atmosféru příjemné nastávající komunikace.

Pokud je třeba ale nesympatický kolega někým kritizován, je možné tento úsměv po straně použít, nejlépe ve spoluúčasti s ostatními..

Od něho již není daleko k úsměvu vyloženě zlému, obdařenému výraznými hrdelnímu zvuky.

Tento smích naznačuje nedobrý vývoj budoucích událostí, dokládá převahu jedince nad protějškem, a často při jeho poslechu přebíhá téměř každému člověku, jak se mezi lidmi říká, mráz po zádech.

Použijeme ho jen mezi důvěrně známými při posuzování nepřítomné osoby.

V kategorii příjemným úsměvů je nejvíce vítaný úsměv upřímný.

Tento úsměv poměrně snadno poznáme nejenom podle jeho vizuálního projevu, ale i pohledem do očí smějícího se. I  jeho oči totiž vyzařují radost, intuitivně pak přímo cítíme, že celý organismus toho kdo stojí proti nám je dobře naladěn.

Je častější než si myslíme, ne vždy ho dokážeme ve školství ocenit.

Jeho variantou je úsměv spontánní, vyplývající z dané situace. Mívá i bouřlivý projevy, je totiž zpravidla doprovázený pohyby hlavy, namátkou uvádím její záklon, a někdy též při jeho gradaci i prohýbáním celého těla s plácáním se do stehen.

Při tomto druhu úsměvu člověk často obnažuje i svoje zuby, ale musí si přirozeně dávat pozor, aby z nich ukázal okolí jen ty zachovalé nebo alespoň umělé.

Setkáváme se s ním na oslavách narozenin kolegů, při setkání učitelů na Balkáně apod.

Poměrně řídce se vyskytující je úsměv smyslný, ten přichází v úvahu pouze u mužů při jejich pobytu ve třídě s maturantkami anebo v kabinetě s mladou kolegyní.

Politování hodný je úsměv smutný, zdánlivě se jedná o protiklad, ve skutečnosti je tento druh úsměvu znamením resignace a smíření se s osudem. Sklonění hlavy při něm není jevem až tak neobvyklým.

Občas je pozorovatelný při prohlížení si výplatní pásky.

Nepodceňujme tedy úsměvy! Patří do našeho života stejně jako ostatní projevy našeho já.

Važme si jich v co největší míře, zejména pak těch, které jsou odůvodněné. Mějme totiž na paměti, že bezdůvodný úsměv je podle Miroslava Horníčka projevem idiota nebo zlaťoučkého děvčátka.

Vězme, že úsměvy nám všem otevírají dveře krátce předtím, než se za námi zase zavřou!

Tak tedy „Keep smiling!

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182895
Týden: 888
Dnes: 14
  přihlásit poslední změna: 15.02. 2013 07:48:15