Uherskobrodské stromy

Jako v každém městě, tak i v Uherském Brodu je zeleň velmi potřebným prvkem. Je tvořena například městskými parky, zelení v okolí vodních toků, volnými prostranstvími mezi domy a jejich zákoutími. Všechna tato místa by měla být místy, kam si chodí lidé odpočinout, nadýchat se čerstvého vzduchu, případně si popovídat se svými známými.

Navíc je žádoucí, aby se s některými pozoruhodnými stromy v našem sídle seznámila i široká veřejnost, stejně jako žáci a studenti našich škol. U posledně jmenovaných jsem tak činil dlouhá léta své pedagogické praxe, vytyčil k tomu účelu v Tyršových sadech stezku, podél které rostou jednak běžné stromy – javory, jasany, borovice, ale i docela raritní, například dřezovec trojtrnný.

Studentům pak na exkurzi poukazoval na množství pozitivních funkcí, které zabezpečuje stromová i keřová zeleň. Zdůrazňoval jsem jim význam vegetace pro ochlazování prostoru, jeho zvlhčení, snižování prašnosti. Naznačoval, že stromy fungují jako klimatizace, a zároveň poskytují úkryt a obživu mnoha organismům.

Ozdravují ovzduší, udržují vláhu, brání větrným poryvům a zásadně dotvářejí krajinu včetně městské. Zůstávají domovem ptactva i hmyzu, svou malebností, krásou a osobitostí dokáží působit na člověka. Ale nejenom studenti, i veřejnost by měla vědět, že stromy byly na Zemi dávno před lidmi a svými životy umožnily lidem existenci, od pradávna byly nenahraditelné pro jejich užitečnost a pro ochranu, kterou lidem poskytovaly.

Za to všechno si zasluhují naši vděčnost, moudrou starostlivost a péči. Dal sem si tedy za úkol informovat i své spoluobčany o významných městských dřevinách, zejména pak těch, které člověka upoutávají svým vzhledem, významem, ale také možnými léčivými účinky.

Desítky takových pozoruhodných uherskobrodských stromů jsem vyfotografoval, obdařil odborným textem, sepsal o nich dílko asi o 60 stranách a poslal na radnici v domnění, že se tato případně postará o vytisknutí publikace. Zatím se tak neděje, asi mají tam nahoře jiné starosti, snad tedy někdy v budoucnu…

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182911
Týden: 904
Dnes: 30
  přihlásit poslední změna: 20.04. 2022 13:46:42