Rozdíly

Rozdíly mezi mužem a ženou – zdůvodnění jejich vzájemného porozumění

 

muž

žena

Pohlavní rozdíly nahoře

Nad pasem spíše ploché tvary

Nad pasem elevace – symetrie vyklenutí

Pohlavní rozdíly dole

V suterénu jsou patrné vyvýšeniny

Ve stejné výši převaha dutých tvarů

Rozmnožování

Snaha  genetickou informaci dávat

Ochota genetickou informaci přijímat

Velikost těla

Všeobecně větší, s věkem může i stoupat

Menší, s roky rovněž dochází ke změnám

Krása těla

Až na výjimky prokazatelně menší

Ženy jsou půvabnější  / většinou /

Rozumové schopnosti

I nadále se pracuje na rozdílech

Na rozdílech se pracovat přestalo

Řečové schopnosti

Muži jsou, až na politiky, méně výřeční

Ženy toho namluví někdy až příliš

Vztah k dětem

Muži děti snášejí, někdy i cizí

Ženy děti milují, hlavně pak vlastní

Vztah k penězům

Muži jich mají dost na své potřeby

Ženy nikdy nebudou mít dostatek peněz

Kritika vlastní osoby

Snášejí ji těžce, ale přenesou se…

Kritika jejich já je něco absurdního

Výměna názorů

Jistou dobu v ní vydrží, pak prohrávají

Jednoznačně velmi silná stránka dam

Péče o vlastní tělo

Často zanedbávaná a podceňovaná

Velmi pečlivá, věří se v trvalý úspěch

Posuzování žen

Oblíbená činnost většiny mužů

Velmi kritické ve srovnání se sebou

Posuzování mužů

Odhad jejich konkurenčních schopností

Zvažování jejich vzhledu a financí

Vztah k autoritám

Úvahy o jejich eventuálním vystřídání

Respektování  mužských veličin

Automobilismus

Podstatný zájem až vášeň

Důležitý, ale v podstatě nepochopitelný

Vlastní dům

Jeho postavení je mužovým posláním

Nezbytná potřeba vlastního hnízda

Zasazení stromu

Jeden ze tří požadavků na muže

Nahrazeno sázením zahradních kytek

Rekreace v zahraničí

Organizačně náročná záležitost

Samozřejmě, ale musí to vědět sousedé

Potřeba sexu

Velká, s věkem však klesá  / potřeba /

Omezená, s postupem času se vytrácí

Kariéra

Biologicky podmíněný životní cíl

Dočasná alternativa rodiny

Nakupování

Obtížná a život ztrpčující činnost

Nákupy-občas zažívané orgastické pocity

Nevěra

Možné zpestření stereotypu manželství

Proč to občas ze zvědavostí nezkusit?

Politika

Příležitost k vyjádření názoru

Jedna ze zbytečností tohoto světa

Jídla potřeba /kvantita/

Značná, záleží ale na povolání

Spíše menší, dle samovzhledu v zrcadle

Jídlo /kvalita /

Nestuduje se až tak podrobně

Převládá vesměs kritický náhled

Pitný režim

Malý zájem na jeho dodržování

Věří se v jeho kladné účinky

Alkohol - konzum

Pozitivní přístup v širokém sortimentu

Více až při životních trablech

Tabákové radovánky

Trvale marná snaha ukončit zlozvyk

Pokud cigareta dodá image, proč ne…?

Závislost na kávě

V nevelkém množství, ale silná

S kamarádkami vítané posezení

Jiné drogy

Jen příležitostně, záleží na vzdělání

Spíše na disco u mladší generace

Pohybové aktivity

Míčové hry, které devastují organismus

Preference takových, které formují tělo

Taneční kreace

Nutné zlo, vycházení vstříc partnerce

Velmi oblíbené, možnost předvedení šatů

Kultura - celkově

Jen aby se nemluvilo o jeho barbarství

Něco, co velmi obohacuje život člověka

Cestování

Musí být v něm ekonomický účel

Příležitost k vyhledávání nového…

Hudba - repertoár

Spíše hlučnější varianta v mládí

Velmi žádoucí, klasiku nevyjímaje

Schopnost odpouštět

Poměrně velká, je ale individuální

Menší, záleží však na okolnostech

Selhání ve vztahu

Pro jedno kvítí slunce nesvítí…

Dotyčnému nelze nikdy odpustit !!!

Chuť na sladkosti

Dejte s tím pokoj, to je pro ženské

Pravda pravdoucí, labužníčko

Snášení fyzické bolesti

Muži tuto bolest dobře nesnáší

Daleko větší je jejich odolnost

Odolnost k psychobolu

Ano, dá se přes něj přenést

Tak to je problém, chce to čas

Empatie – vcítění se

Není důvodu, proč řešit cizí problém

Jen hovoř, vymluv se, soucítím…

Láska muže a ženy

Muži si ji vykládají po svém…

Ó Bože, může být něco krásnějšího?

Sport – různé druhy

Není snad muže, který ho nemiluje

Zpravidla jen do doby poznání partnera

Zájmové kroužky

Omezený počet, spíše pro starší…

Široký sortiment zájmů –aerobic, jóga

Informace o jiných

Odpudivá a zbytečná záležitost

Co je na tom, proboha, tak špatného?

Vztah k humoru

Mají ho rádi, zejména pak drsný

Ano, ale uznávají spíše jemnější variantu

Vztah k satiře

Mohou ji mít za hozenou rukavici…

Odmítají ji, pokud se v ní identifikují!!!

Na základě uvedených údajů není nejmenší důvod se nedomnívat, že by si nemohli muži a ženy vzájemně dlouhodobě rozumět, a to až do doby, než dojde k zásadnímu neporozumění mezi nimi navzájem! JaS

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188477
Týden: 998
Dnes: 22
  přihlásit poslední změna: 07.09. 2011 13:49:48