Podhorská vesnice

Březová

Co říci o této podhorské, malebné vísce?

Vždyť je to jen vesnička na konci světa, řekl by někdo neznalý, pár set metrů vzdálená od slovenské hranice.

Zanořena do půvabných Bílých Karpat, o které se půl na půl dělíme s našimi slovenskými sousedy.

Kdo slyšel o Bílých Karpatech a hlavně kdo je navštívil, nedá na ně dopustit pro jejich typický vzhled s rozhozenými kopaničářským osídlením.

Nad samotnou Březovou se strmě tyčí hustě zalesněný Velký Lopeník se známou rozhlednou, kterou zamyká, respektive odemyká statný bělovousý Bílý Karpat.

Ze strany severní je to Studený vrch, jehož název je dán skutečností, že je svým povětřím vystavený chladným větrům ze severozápadu.

Směrem k Velké Javořině je to zase Nová hora s minerálními prameny, které navštěvoval i Leoš Janáček.

Březovjané si vytrpěli v minulosti až až.

Byli první na ráně, když protihabsburští povstalci mířili na Moravu a za sebou ponechávali jen spáleniště a všeobecný rozvrat.

Obec nikdy nepatřila  k bohatým sídlům,.lidé se zde museli pořádně ohánět, aby prací na chudých políčkách uživili svoje početné rodiny.

I proto odcházeli za prací do daleké ciziny, aby ti co zůstali nadále dřeli do soumraku na nepříliš úrodné půdě či v lesích

A právě les jim poskytoval dříví nejenom na otop, ale třeba  na výrobu čaganů. Takže čagánkáři byli v této obci svého času vyhledávaným řemeslníky.

Jaká je ale dnes Březová?

Dostat se do ní autobusem z větších měst je i v současnosti problém.

Ale když autobus sjíždí od křížku serpentinami do obce, tak se člověku otevře nádherný pohled na obec s divukrásnou přírodou kolem.

Centrem obce je chrám Cyrila a Metoděje, který je mimo jiné velkolepou kulturní památkou.

Mnohé se ale v obci v posledních letech změnilo

Domky byly vystřídány modernějšími stavbami, ale i tak se místy ještě uchoval původní ráz obce v podobě rázovitých domků.

V současnosti obec žije čilým kulturním životem, působí zde celá řada kulturních  i sportovních spolků, které vyvíjejí příkladnou činnost.

Málokdo ví, že zde působí škola, svým způsobem ojedinělá.

Shromažduje žáky z celé republiky a používá výukových metod, které by člověk jinak očekával spíše ve velkých městských centrech.

Říká se, že spíše než ve velkých sídlech, tak na venkově žijí lidé, kteří mají k sobě tak nějak blíž.

Nejsou ještě všichni natolik zkaženi civilizačními vymoženostmi.

Mají snahu pomoci nejenom svým blízkým, ale všem těm, kteří v nemoci či stáří nemoc potřebují.

Ano, je to pravda, a takoví krásní lidé žijí právě tady, tedy v Březové!

Podobají se nejenom svým vzhledem, ale především svou čistou duší květům v okolních přírodních rezervacích

Ať už je to přírodní památka Cestiska v prostoru bývalých pastvin, dnes porostlých jalovci a borovicemi, mezi kterými lze nalézt 6 druhů orchidejí a hořec křížatý.

Zajímavým místem je i přírodní památka Kalábová severovýchodně od Březové s nalezištěm vzácného hlízovce Loeselova.

Jinou zajímavou lokalitou je přírodní památka Dubiny na okraji kopce Doubrava jihozápadně od obce s krásnými loukami.

I samotná přírodní rezervace Nová hora má očím, zejména pak odborníka, co nabídnout. Třeba lokalitu teplomilného hrachoru panonského.

Takže Březová je pohraničním klenotem, na kterém by měly spočinout oči každého, kdo touto obcí prochází nebo projíždí…

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182901
Týden: 894
Dnes: 20
  přihlásit poslední změna: 04.05. 2014 11:12:24