Pocta průvodčím

Průvodčí

Myslím tím, průvodčí ve vlaku. Rád tímto dopravním prostředkem jezdím, ostatně jeden můj dědeček byl strojvedoucí. Na Vlárské dráze je průvodčích celá řada. Většinou je od vidění znám. Jsou to jednak muži, jednak ženy. Mají můj obdiv, a doufám, že nejenom můj.

Jejich povolání, alespoň podle mě, patří k velmi náročným. Už jenom pamatovat si, kdo nově přistoupil, není žádná legrace. Nu a pak nastupuje kontrola jízdenek. A nejenom prověřování, ale i jejich vystavování. Nakloněni k žadatelům o ni, průvodčí si vyslechnou cíle jejich cesty.

Přitom při jízdě toho moc slyšet není. Pak průvodčí narovnají svoji postavu a začnou zadávat potřebné údaje do svého computeru. Chvilku to trvá, než z přístroje vyjede jízdenka, ta se podá žadateli, od kterého se přijme potřebná finanční částka.

A to všechno se děje v pohybu vlakového spoje. Já bych v kymácejícím se vagonu rovnováhu neudržel, oni ano. Musí mít také nervy ze železa. Ne každý cestující se chová, tak jak by měl. A to neuvádím neurvalce či rozpustilou mládež, vracející se ze zábavy.

Průvodčí cestujícím samozřejmě vycházejí vstříc i radami ohledně spojů, případně napomohou se stahováním nebo zvednutím okna či stínícího závěsu. Pomohou i matkám s kočárky anebo cestujícím s objemnými zavazadly. Za celou tu dobu mých jízd, a že jich bylo za dlouhá léta požehnaně, jsem nezaregistroval jejich zvýšený hlas.

Obdivuhodné. Přitom musí každou chvíli po zastavení vlaku vystoupit, zkontrolovat nastupující a píšťalkou či signalizací dát strojvůdci znamení k jízdě. Odpovědnost tedy mají převelikou. A přitom asi nemají záviděníhodnou výplatní pásku.

Občas ale přece jenom může dojít k nedorozumění. Nedávno se tak stalo ve Zlíně. Na nástupišti zůstalo dítko, neboť jeho maminka se při vystupování pozdržela s jiným dítětem ve vlaku. Matka se měla předem s průvodčí o procesu vystupování domluvit. Ale dobře to dopadlo, bohudík. Napsal jsem kdysi publikaci o Vlárské dráze.

Tu však tvoří nejenom dopravní prostředky a cesty, ale především lidé. V dnešní společnosti to není, co se týká vztahů mezi nimi, úplně nejlepší. Na naší Vlárské dráze si však na vlakový personál osobně stěžovat nemohu!

Doufám, že mluvím, když ne za všechny, tak za většinu cestujících určitě.

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188479
Týden: 1000
Dnes: 24
  přihlásit poslední změna: 24.09. 2019 12:37:24