O rouškách trochu jinak

Úvaha o rouškách

Vím, následující věty jsou asi nošením „dříví do lesa“. Vždyť je všeobecně známo, že základní funkcí roušky je dílčí ochrana sebe i jiných před viry, tak co více o nich případným čtenářům sdělovat. Ale věci nejsou zase až tak jednoduché. Rouška kromě nepříjemnosti ztíženého dýchání narušuje i vizuální kontakt mezi lidmi, kteří se potkávají.

O tom nemůže být sporu. Pokud se s někým dobrým známým potkáme, tak mu zpravidla formou úsměvu dáváme najevo svou přízeň. Z našeho vzezření to přece bývá patrné. V době koronakrize jsou však naše tváře příležitostně obdařovány rouškami, což může být pro mnohé z nás více jak nemilé.

Pokud někdo ojediněle tuto ochranu v době předkoronavirové nosil, tak svému okolí asi naznačoval: „pozor, něco nekalého se se mnou nebo kolem mě děje“. Usuzovalo se o něm, že je nemocný, nebo se, coby úzkostlivý, nechce nakazit v období chřipkové epidemie. I v této neklidné době nošená rouška zůstává náznakem hrozícího nebezpečí, obavy z újmy na zdraví v času pandemie tedy zůstávají.

Ne každý si ale současně uvědomuje, že s rouškami si zároveň komplikujeme „načítání si“ nálady potkávaného člověka. Jejich nošením je nám totiž znemožňována analýza obličejů potkávaných osob, takže občas nevíme, jaké chování máme od protějšku očekávat.

Je tedy pravděpodobné, že se z roušek stala a stává jistá psychologická norma, se kterou se budeme muset dlouhodobě vyrovnávat. Ani rouška to nemá s námi jednoduché, nemůže nás totiž úplně zbavit identity. Ano, zakrývá nos a ústní otvor, ale pořád něco na našem obličeji zůstává nezakryté. No přece oči a čelo! Je to možná k nevíře, ale i z očí můžeme vyčíst náladu naproti nám stojícího. Známe přece výraz: „po mých slovech se mu zajiskřilo v očích“. Nebo také: „v jeho očích se po mém vyjádření objevil záblesk radosti“.

Čili i tento vizuální orgán nám může v řadě případů napovědět, jak se s námi komunikující cítí, a co v tu chvíli prožívá. Možná, že pohledem očí se dá svému okolí dokonce povědět více, než si kdo myslí. A navíc jako zálohu pocitů máme ještě čelo. Ano, ty proklínané vrásky na něm. Ale i ty můžeme do určité míry eliminovat, ani ne tak drahými krémy, ale spíše svým dobrým naladěním. Je třeba však být ohledně roušek objektivní.

Přes různorodost názorů na jejich nošení, částečnou ochrannou funkci v předem určených lokalitách bezesporu mají. Škoda jen, že některé mají podobu jen hadříku nedbale visícího na obličeji. Jiné se však kupodivu stávají, zejména pak přičiněním šikovných žen, téměř módním doplňkem. Nejenom použitou textilií, ale i barvou či dokonce vetkanými do nich vzory.

Nejsem možná daleko od pravdy, když naznačuji, že i způsob nošení roušky, konkrétně jejího upevnění na obličeji, může dodat její nositelce jistou přitažlivost.

Až příliš mnoho věcí a konání roušky bezpochyby komplikují, ale proč se nepokusit brát něco tak obtěžujícího i trochu pozitivněji.

 

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 183220
Týden: 1092
Dnes: 138
  přihlásit poslední změna: 30.08. 2020 11:16:28