Nové zastupitelstvo

Ustavující zasedání  Zastupitelstva Uherského Brodu.

Tak jsem si přečetl na webové stránce města pozvánku na ustavující schůzi „brodského parlamentu“.

Proč tam nejít?

Neviděl jsem žádný důvod pro moji neúčast.

Pečlivě jsem se oholil a vzal čistou košili.

Už jsem bral za kliku, ale pak jsem na chvilku přece jenom zaváhal.

Od rána v Uherském Brodu vál bouřlivý vítr.

Jsa přírodovědec, věděl jsem, že se jednalo o foehn.

Jde o větrné proudění, při kterém údajně přibývá dopravních nehod, nedaří se operace a lidé jsou nadmíru popudliví.

Navíc jsou v tyto dny na slunečním kotouči pozorovatelné mimořádně velké sluneční skvrny.

„Nebude v kulturáku nebezpečno?“ snažil jsem se zapudit vtírající se otázku.

Ale nakonec jsem mávl rukou a vyšel ze dveří.

Nějak bylo, nějak bude, řekl jsem si.

V samotném sálu jsem tradičně usedl do nejzadnější lavice, to abych měl co největší přehled na události mnou předpokládané.

Většina zastupitelů byla již usazená, patrně měli umístěnky, nějaké spory o místo na sezení jsem mezi nimi nezaznamenal.

Dva z nich se na mě ustrašeně dívali.

Patrně to byli „mazáci“, tedy ti, co mě již z dřívějška znají.

Netuším, proč ty obavy na jejich straně, vždyť moje fejetony vyvolávají u čtenářů smích,
i když, pravda, někdy trpký.

Na pódiu jsem zaregistroval informační světelný panel, kytice, českou vlajku, stejně jako vlajkovou symboliku v podobě znaku Uherského Brodu.

Obecenstva bylo v sedadlech hlediště poměrně dost, mezi ně jsem však chtě nechtě musel započítat i zaměstnance městského úřadu.

Čeho jsem si však nemohl nevšimnout, tak to bylo oblečení nově zvolených zastupitelů. Převážná část z nich byla oděna tak, jak by mělo být běžné při tak významné události, jako je ustavující zasedání zastupitelstva.

Ale jen převážná část….

Řeknete si, maličkost, já jsem však jiného názoru.

Lidovci, nezávislí, odeesáci se jednotně prezentovali tmavými obleky, levice dávala přednost oděvům světlejších barev.

Konstelace politických stran se od zasedání předcházejícího zastupitelstva poněkud změnila.

Přibyly strany Ano a Zvuk, v průběhu zasedání však svými představiteli nedaly o sobě diskusními příspěvky vědět.

Holt, nováčkové…

 

Ale nyní musím zvážnět.

Jestli se mně v průběhu jednání začaly tlačit slzy do očí, tak to bylo v okamžiku, kdy jsme na výzvu dosavadního pana starosty povstali a zaposlouchali se do tónů státní hymny České republiky.

Rovněž akt slibu jednotlivých zastupitelů byl pocitově vrcholně důstojný. Lze si jenom přát, aby sliby nekončily jenom podpisem členů zastupitelstva!

Že bude program jednání zastupitelstva náročný, to jsem si uvědomil už po jeho předcházejícím zhlédnutí.

Netrvalo dlouho a rozběhl se schvalovací ceremoniál.

Určitý zádrhel nastal ve chvíli, kdy se rozvinula diskuze ohledně počtu uvolněných a neuvolněných funkcionářů vrcholného grémia.

V podstatě však šlo jenom o nedorozumění mezi navrhovateli pozměňovacích návrhů
a panem starostou, které se záhy vyřešilo a schvalovacím procesem potvrdilo.

Přesně ve  14.32 došlo k tomu nejvíce očekávanému, a sice k hlasování, kdo se stane starostou města a kdo oběma místostarosty.

 

 

Dopadlo to víceméně podle očekávání.

Starostou města se stal pan Bc.Patrik Kunčar, místostarosty pak Ing.Jan Hrdý a Ing. Petr Vrána.

Avšak i předložené protinávrhy opozičními zastupiteli na tyto funkce byly zcela na místě, neboť vícenázorovost je nepochybným a důležitým dokladem existence demokratické společnosti.

Obdobná situace nastala při schvalování členů Rady města.

Následovalo vymezení kompetencí v práci místostarostů, zastupování v orgánech MAS Východní Slovácko, řízení Městské policie.

V dalším bodu programu zasedání se hlasovalo o zřízení a vedení výborů Zastupitelstva města a o odměnách za funkce neuvolněných členů zastupitelstva.

Pak už jenom sálem zazněla slova poděkování nově zvolených představitelů za důvěru, která jim byla dána.

Sympaticky vyzněla i závěrečná nabídka opozičních zastupitelů spolupracovat s nově zvoleným managementem města, a zejména pak jejich závazek činit vše pro to, co bude našemu městu ku prospěchu.

Celkově lze tedy konstatovat, že úvodní zasedání „brodského parlamentu“ bylo svým obsahem i formou důstojné jednání nově ustanoveného řídícího orgánu městské správy.

 

Jaromír Slavíček

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188477
Týden: 998
Dnes: 22
  přihlásit poslední změna: 06.11. 2014 16:29:40