Noční park

Noční Tyršovy a Komenského sady

Jsou v noční, kromě bohaté stromové a keřové vegetace, v přeneseném významu doménou „duchů".

Člověk jimi procházející má nejednou opodstatněné obavy o svou bezpečnost, a to přes existenci veřejného světlení.

Osamělý jedinec asi přece jenom v tomto prostředí poněkud riskuje, takže si patrně klade otázku, zdali by přece jenom nebylo lepší volit místo původní plánované trasy nějakou tu okliku kolem parku.

To si musí rozhodnout každý, takto uvažující sám.

Na druhé straně, ten, kdo má jen trochu romantickou duši, může v těchto místech „hovořit" se stromy a keři.

Může pojímat do svého chřípí, zejména pak v letních měsících, vůni kolem kvetoucí  vegetace, což je v průběhu „světelného"  dne v neustálé spěchu jevem spíše ojedinělým.

Každý strom ho oslovuje svým tajemným tvarem, rozložitými větvemi, navzájem se proplétajícími.

Navíc při chůzi tyto stíny stromů a větví jakoby měnily svoji polohu, střetávají se, aby se znovu od sebe vzdálily, takže člověk zde prochází jakousi tajemnou divadelní scénou, olemovanou v Komenského sadech historickými hradbami.

To vše sice mlčky, ale přece jenom výrazně oslovuje každého zde, v těchto hodinách přítomného jedince.

Přesto mnohý z chodců chce mít cestu nočním parkem z bezpečnostních důvodů za sebou, co kdyby potkal někoho méně přívětivého?!

Rovněž klub mladých, Tropik, není od Tyršových sadů až tak příliš vzdálen, takže když se jeho mladí návštěvníci rozcházejí do svých domovů, bývá ve spodní části tohoto parku hodně, hodně rušno.

To se ovšem netýká roztoužených mileneckých párů  v horkých letních nocích, ti naopak vyhledávají klid, ale i oni v milostném zaujetí bedlivě očkem sledují dění  v parkovém prostoru.

„Máš mě rád? Řekni to ještě jednou!" tulí se dívka k milému

„To víš , že mám, vždyť ti to opakuji každou chvíli," už poněkud se zjevnou netrpělivostí odpovídá mládenec.

Naproti tomu rovněž vegetací oplývající brodské zahrady nejsou za tmy předmětem zájmu kolem nich procházejících chodců.

Ale i ony, které podobně jako parky, ožívají počátkem noci přítomnosti všelikého živočišstva, takže bez nočního života ani tyto oázy zeleně přirozeně nejsou.

01.12. 2021 19:00:35
14.08. 2021 15:39:45
Návštěvy
Celkem: 111836
Týden: 337
Dnes: 35
  přihlásit poslední změna: 13.04. 2014 08:31:39