Muzeum

Muzeum J..A. Komenského v Uherském Brodě

Snad už nadpis této úvahy hovoří sám za sebe.                                                                                                                 Jestli něco nad rámec ostatních pamětihodností charakterizuje naše královské město, tak to je bezesporu Muzeum J.A.Komenského.

Tento symbol naší regionální historie, snad i základu světové pedagogiky, se nachází nedaleko místa, kde se  stával královský hrad.

Tímto objektem jakoby protékala řeka vzpomínek, celého toho toku času, který prolínal našim krásným slováckým krajem.

Připomínat samotný význam velikána světové pedagogiky J.A. Komenského pro rozvoj vzdělanosti, by bylo, myslím, docela zbytečné.

Už při vcházení do tohoto památníku dějinných událostí člověk nabývá pocitu obklopení svého já dobovou atmosférou bytí našich předků, jejich radostí i starostí, které každého z nich musely v tehdejší době nepochybně provázet.

Možná je vhodné zvolit na prohlídka muzea den nepříliš prosluněný, prostě takový, ve kterém může člověk ve svém hlubokém zamyšlení procházet jeho prostorami sám a sám, nerušen kroky či poznámkami jiných návštěvníků.

Právě ta dílčí absence světla v muzejních interiérech dodává člověku osobitý pocit duchovní sounáležitosti se životem a dílem našich předků.

Nic na této skutečnosti nemění ani tlumené osvětlení, které jako by nanášelo všemu viděnému patinu věků, které rok za rokem provázely historií našeho kraje.

Pak už návštěvníku nic nebrání v obdivných pohledech na vystavené exponáty z dějin našeho venkova, známého rázovitými lidovými písněmi a bohatým folklorem, za jejichž vznikem stáli ti, kteří se v nelehkých podmínkách dokázali se ctí vyrovnat s náročností tehdejší doby.

A ta, věru, nebyla lehká!

Čas uplynulých staletí byl zajisté neklidný, plný osudových nemocí, bídy a nezřídka i krutých válek, pustošících celý náš kraj.

Avšak ani za těchto nepříznivých okolností ti co žili před námi nezapomínali na tradice, které jsou právě zde zraku návštěvníků působivým způsobem předkládány.

A už proto by člověk neměl v těchto místech svou chůzi uspěchat, naopak měl by každý svůj krok pečlivě vážit, pozdržet se u vystavených předmětů a doslova očima hladit všechno to, co bylo významově spjato s našimi předchůdci.

V každém našem zde myšlenkovém pozastavení je tedy žádoucí připomenutí minulosti  s jejími dobovými zvyky a tradicemi.

Průvodci sbírkami muzea jsou jistě na slovo vzatými odborníky, ovšem někdy sám návštěvník svou intuicí dokáže ocenit hodnotu zde nashromážděných exponátů.

Navíc je třeba ocenit vkusný a přehledný způsob uspořádání muzejních sbírek, které jsou svou nevtíravou kompozicí dokladem zkušenosti muzejních pracovníků.

Člověk však nemusí být komeniolog, zabývající se významovou skladbou jednotlivých sekcí muzea, aby pochopil, že každá z nich má svůj specifický ráz a vystihuje jedinečným obrazem dění, které se v průběhu času ubíralo slováckým krajem.

Samotné tvůrčí dílo J.A. Komenského je ale natolik rozsáhlé, že je nelze v několika řádcích vystihnout ani v jeho nejobecnější poloze, takže jeho skutečného a plnohodnotného významu se může laický návštěvník jenom domýšlet.

Ale i tak člověk s úctou a respektem zde nahlíží na dobové dokumenty velkého myslitele, které plnou měrou dosvědčují neobyčejnou erudici našeho nejvýznamnějšího rodáka.

Stejně tak silný dojem v člověku zanechá i knihovna muzea s přečetnými svazky knih, pocházejícími z období činnosti J.A. Komenského.

Už samotná nástěnná mapa míst, kde se vydávala jeho znamenitá díla, je zřetelným dokladem významu člověka, který celý svůj život zasvětil rozvoji vzdělanosti a výchovy.

V mezipatře muzea je však i expozice našich současníků, jmenovitě známého sochaře Ivana Theimera, konkrétně pak jeho malby s grafikami, o něco dále v patře pak ukázky způsobu života našich předků včetně vystavených, historicky neobyčejně cenných předmětů z jejich běžného i svátečního života.

Nemohou zde ani přirozeně chybět ukázky nádherných slováckých krojů, kterých výšivky jsou příkladem neobyčejné zručnosti a bohaté představivosti našeho slováckého lidu.

Interiéry muzea se svou náplní nevyhýbají ani dalším tématům, které provázejí život každého z nás. Je v nich možné zachytit i tendence současných dynamických změn dnešní společnosti.

Týká se to například výstavy  specifických druhů rostlinného a živočišného světa, takže  prakticky každý z návštěvníků nalezne v uherskobrodském muzeu naplnění svých představ.

Není pak divu, že pro toho kdo navštíví naše město je doslova povinností shlédnout v těchto místech historické poklady se současným nabytím pocitu hrdosti nad konáním a uměním našich předků.

Jaromír Slavíček

18.02. 2024 07:13:28
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 171428
Týden: 777
Dnes: 55
  přihlásit poslední změna: 22.12. 2012 09:33:27