Městský park v noci

Tyršovy a Komenského sady

Ty jsou pak, kromě bohaté stromové a keřové vegetace, v přeneseném významu v noci doménou „duchů“. Člověk jimi procházející má nejednou opodstatněné obavy o svou bezpečnost, a to přes existenci veřejného světlení.

Osamělý jedinec asi přece jenom v tomto prostředí poněkud riskuje, takže si patrně klade otázku, zdali by přece jenom nebylo lepší volit místo původní plánované trasy nějakou tu okliku kolem parku.

To si ale musí rozhodnout každý, takto uvažující sám. Na druhé straně, ten, kdo má jen trochu romantickou duši, může v těchto místech „hovořit“ se stromy a keři.

Může pojímat do svého chřípí, zejména pak v letních měsících, vůni kolem kvetoucí vegetace, což je v průběhu „světelného“ dne v neustálém spěchu jevem spíše ojedinělým. Každý strom ho oslovuje svým tajemným tvarem, rozložitými větvemi, navzájem se proplétajícími.

Navíc při chůzi tyto stíny stromů a větví jakoby měnily svoji polohu, střetávají se, aby se znovu od sebe vzdálily, takže člověk zde prochází jakousi tajemnou divadelní scénou, olemovanou v Komenského sadech historickými hradbami.

To vše sice mlčky, ale přece jenom výrazně oslovuje každého zde, v těchto hodinách přítomného jedince. Komenského sady Přesto mnohý z chodců chce mít cestu nočním parkem z bezpečnostních důvodů za sebou, co kdyby potkal někoho méně přívětivého?!

On totiž klub mladých, Tropik, není od Tyršových sadů až tak příliš vzdálen, takže když se jeho mladí návštěvníci rozcházejí do svých domovů, bývá ve spodní části tohoto parku hodně, hodně rušno.

To se ovšem netýká roztoužených mileneckých párů v horkých letních nocích, ti naopak vyhledávají klid, ale i oni v milostném zaujetí bedlivě očkem sledují dění v parkovém prostoru.

„Máš mě rád? Řekni to ještě jednou!“ tulí se dívka k milému „To víš , že mám, vždyť ti to opakuji každou chvíli,“ už se zjevnou netrpělivostí odpovídá mládenec.

Naproti tomu rovněž vegetací oplývající brodské zahrady nejsou za tmy předmětem zájmu kolem nich procházejících chodců.

Ale i ony, které podobně jako parky, ožívají počátkem noci přítomnosti všelikého živočišstva, takže bez života ani tyto oázy zeleně přirozeně nejsou.

Lidský element v to počítaje.


26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186837
Týden: 1245
Dnes: 33
  přihlásit poslední změna: 18.02. 2019 08:01:32