Království Kopanic

Království -Moravskoslovenské pomezí

V samotném srdci Evropy, tam kde končí poslední výběžky Karpat, bylo již v ranném středověku založeno království, zvané Moravskoslovenské pomezí.

Vzniklo na troskách původní, poněkud však rozsáhlejší Velkomoravské říše.

Později sice byly snahy v těchto končinách o založení Valašského království a Suchovské republiky, ale tyto státní útvary po krátké době svého trvání zanikly.

Dnešní království je na západě ohraničeno řekou Moravou a na východě pak z hor stékajícím Váhom.

Na severu je olemováno pásmem zalesněných Beskyd, na jihu mlhami zahalenými nivami Podluží.

Je znamenitě chráněno předsunutými a nedobytnými hrady Buchlovem a hradem Trenčanským, ještě poměrně nedávno ovládaným Matúšem Čákem.

Samotné pomezní panství má federativní uspořádání a skládá se ze tří provincií, jmenovitě  Moravským Slováckem, Valašskem a Povážím.

Celou takto vymezenou krajinu obývá lid pracovitý s rázovitými lidovými zvyky, který dobře vychází se sousedícími národy, a to českým a slovenským, se kterými udržuje čilé obchodní styky.

Jazykem království je kopaničářština, které jsou s obtížemi schopni porozumět jak v Česku, tak i na Slovensku

O statut hlavního města monarchie dlouho usiloval Zlín i Trenčín, nakonec však v lidovém referendu s převahou zvítězil Starý Hrozenkov.

Má totiž vysokou školu, čilou kamionovou dopravu a hodného starostu. Ten jako vládce království má za poradní sbor nedaleko žijící Žítkovské bohyně.

V nevelkém království jsou rozvinutá řemesla, jako například šití bot, výroba marmelád, ale i luků a šípů

Rozšířené je i polnohospodárstvo, pěstují se brambory a krajina v níže položených oblastech oplývá rozsáhlými plochami vinic. Nelze opomenout i malochov ovcí.

V království přibylo v poslední době i hodně stezek, konkurujících již existující stezce Jantarové, která je v současnosti dopravně přetížená.

Obce jsou řízeny na bázi přímé demokracie, o dění ve městech i na dědinách rozhodují starostové, faráři a hospoda.

Vírou jsou obyvatelé převážně katolíci, ale mezi prostým lidem jsou dosud udržovány četné pohanské zvyky.

Na samotném konci roku, záhy po zimním slunovratu, se scházejí na nejvyšším vrchu království „Velké Javořině" davy domorodců, aby tam založili hořící vatru, kolem které po pozření ohnivé vody, držíce se za ramena, se zpěvem na rtech tančí

Symbolem království je kalich, respektive kalíšek, tentokráte se slivovicí, která je královským nápojem.a současně oficiální měnou, za kterou se dá koupit prakticky všechno!

Obyvatelé království jsou lidem temperamentním, udržují četné tradice, v případě ohrožení království se s nikým, vyjma svých žen, nemazlí.

Monarchie má i svou světem obdivovanou krojovanou armádu, obávaná z ní je pak zejména Vlčnovská jízda s králem v čele.

Rovněž Šavlový tanec ve Strání dává jednoznačně na vědomí nepřátelům, jak by se jim vedlo, pokud by se snažili narušit klid našeho kraje.

Války se sousedy se však nevedou. Snad poslední bitva byla svedena o pomlčku, ale i ta skončila smírem a vůbec neohrozila chod naší konstituční monarchie.

Království dosud váhá s přihláškou do Evropské unie, neboť marmeláda z Hamé nebyla dosud znána za oficiální rosol.

Přejme si tedy, aby i nadále žili obyvatelé našeho království ve svornosti a míru a podávali si ruce všude tam, kde je to jenom možné! Proč také ne, vždyť svahy Bílých Karpat i Javorníků jsou na obou stranách stejně malebné!

Jaromír Slavíček

06.04. 2024 15:01:08
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 180483
Týden: 1208
Dnes: 13
  přihlásit poslední změna: 01.01. 2013 06:53:01