Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Je to už poměrně hodně let, co jsem stál coby pedagog za učitelskou katedrou. Vzpomínky však zůstávají v mé paměti dosud živé. Pokud si je mám v dosavadním rozsahu udržet, musím pro to něco dělat. Obzvláště vhodnou příležitostí pro tento účel byl Den otevřených dveří, konaný uplynulý pátek na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Když jsem kolem 14. hodiny vkročil do tohoto chrámu vědění, byl jsem už prvním nadechnutím a pohledem na citát velkého Učitele národů vtažen do atmosféry svého dřívějšího pedagogického působení.

Zdolal jsem několik schodů, abych následně před sebou spatřil uvítací, slavnostně oděnou studentskou komisi, připravenou prostřednictvím prospektů seznámit přicházející návštěvníky se školou.

Přivítání jak má být. Prohodil jsem několik vět s opodál stojícími bývalými kolegy. Vzhledově se na rozdíl ode mě téměř nezměnili.

Jak to dělají, mohu jen spekulovat. Patrně je toto gymnázium jakýmsi zdrojem elixíru života pro všechny zde pobývající věkové kategorie. Jinak si to vysvětlit nedovedu. Moje další kroky směřovaly do míst, ve kterých jsem při výkladu učiva desítky let nezavřel svoje ústa. Pln zvědavosti jsem totiž vkročil do zeměpisné učebny.

Bože, jak ta se změnila! Nestačil jsem se divit.

Kam se jen poděla v překližkovém přístavku obtížně ovladatelná stará promítačka s neustále se trhajícím filmovým pásem? Místnosti tentokrát dominoval oslňující světelný tok dataprojektoru, směrovaný na čelní stěnu učebny s interaktivní tabulí. Kolem mě se to začalo hemžit mladými příchozími, kteří budou, alespoň jak management školy doufá, usilovat o studijní pobyt na této prestižní škole.

Jedna z návštěvnic, zřejmě žákyně deváté třídy základní školy, neodolala nabídce ověřit si svoje zeměpisné znalosti na světelnou projekcí znázorněné mapě Evropy. Úsměv v její tváři svědčil, že se jí docela v tomto úsilí dařilo.

Já se však spíše zkoumavě rozhlížel po stěnách. Kde v mých časech jen povadlé mapy kontinentů, tam se nyní můj zrak mohl kochat nádhernými akvarely v geografickém pojetí. Vytvořili je samotní studenti školy ve spolupráci se svými učiteli - výtvarníky.

Mezi nově přicházejícími osobami jsem zahlédl i ředitele gymnázia, pana RNDr. Jaroslava Krpala, kterého jsem v sedmdesátých letech učil. Využil jsem tohoto setkání, abych si s ním vyměnil názory na klady i zápory současného školství. Pochlubil se mně dosavadními úspěchy školy, ostatně stačí se podívat na její velmi zdařilé webové stránky. Záviděníhodná řada diplomů a ocenění, získaných na krajských, celostátních ba i mezinárodních soutěžních kolbištích, je toho více jak názorným dokladem.

Mají být učitelé Gymnázia J. A. Komenského opravdu na co hrdi!

Mě však čekalo ten den další dřívější působiště, a proto jsem zamířil do učebny biologie, kde jsem kdysi se studenty rovněž prožíval nezapomenutelné chvíle. Přivítala mě, stejně jako ostatní přicházející, prosluněná místnost, osazená při stěnách prosklenými vitrínami s desítkami mimořádně zajímavých zoologických exponátů. Stejně jako v zeměpise, tak i zde byl v činnosti dataprojektor, prostřednictvím kterého byly v tu chvíli promítány skvosty naší krajiny, tedy orchideje.

Stačilo by jen ukázat rukou k oknu s výhledem na Bílé Karpaty, v nichž se tyto „démanty“ naší přírody vyskytují. V sousední místnosti, tedy biologické laboratoři, si zase mohli mladí návštěvníci pomocí mikroskopů prohlédnout připravené preparáty, vše s doprovázejícím výkladem učitele.

Učeben, které v tento den nabízely to nejlepší ze svého repertoáru, bylo samozřejmě více. Technicky zaměření adepti studia byli jistě zvědavi na ukázkově moderní vybavení počítačových učeben, stejně jako přístrojové techniky v učebnách fyziky a chemie.

O nevšední zážitky nepřišli ani ti, kteří vstoupili do místností, zaměřených na výuku jazyků a společenských věd. V jiných prostorách školy bylo možné ocenit prostornou tělocvičnu či nahlédnout do rozlehlé jídelny, kde se v době jejího provozu podávají mimořádně chutné pokrmy, nejednou v originální skladbě.

Ano, každá střední škola se chce veřejnosti ukázat v co nejlepším světle, ale jen málo z nich může nabídnout uchazečům o studium tak komplexní výukový program a takové materiální zabezpečení jako toto gymnázium.

Podvědomě tuším, že budu obviňován z přílišného chvalozpěvu či reklamních záměrů o tomto vzdělávacím ústavu. Ne, není tomu tak, popisuji jen realitu, tak jak ji vnímám svýma očima. Ostatně neměl by být problém si kdykoliv osobní návštěvou ověřit, do jaké míry píšu pravdu.

Myslím, že mohu mít v tomto ohledu klidné svědomí.

Jaromír Slavíček

26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186835
Týden: 1243
Dnes: 31
  přihlásit poslední změna: 25.02. 2015 14:51:26