Brodští turisté

Brodští turisté

Říká se, že  charakter člověka je dán mimo jiné i jeho postojem k přírodě, k organismům v ní žijícím, lesům, loukám, řekám i klenbě nad námi se tyčící oblohy. A v tomto ohledu se rozhodně nemají za co stydět brodští turisté.

Jejich kolektiv již dlouhá léta prochází sobotu co sobotu nejkrásnějšími partiemi Slovácka, a v řadě případů podniká i „spanilé jízdy" i do vzdálenějších oblastí naší vlasti, například do Jeseníků, případně Beskyd.

Skupina  přibližně 30-40 seniorů se v tyto víkendové dny ráno pravidelně schází, obtížena batohy a batůžky, často i za méně příznivých klimatických podmínek, na vlakovém nebo autobusovém nádraží, aby pod vedením svého „guru" ing. Milana Šlahůnka odjela do výchozí stanice svého pochodu a odtud  po cestách i necestách, polními cestami, mezí či lesními stezkami vyrazila na hřebeny našich Bílých Karpat nebo za kótami Vizovické vrchoviny.

Na tomto místě je ovšem třeba dodat, že ještě před povelem svého vůdce „vpřed!" se někteří ze seniorů posílí ze  své pleskačky několika kapkami životabudiče, přičemž se neopomenou podělit o tento „symbol" našeho kraje s případnými dalšími zájemci...

Někteří z přítomných pak pronesou kolektivem tradičně očekávané úvodní vtipné poznámky anebo citace, aby pak s rozesmátými tvářemi rázně vykročili k vytouženému svému cíli.

Brzy nato, již za pochodu, se vytvářejí z účastníků této akce menší skupinky, které v družném vzájemném hovoru rázují krok za krokem plánovanou trasou.

Občas se zastaví, aby se porozhlédli po krásách našeho kraje, identifikovali jeho významné zajímavosti, kostelíky, vesničky, rybníky či další malebná zákoutí, a pak následně pokračovali ve své svižné chůzi dál...

Na vyhlédnutém místě, na pasece nebo okraji lesa posvačí, protáhnou své těla a zamíří opět vpřed...

A tak jim můžeme jenom závidět, jak se v tyto dny všichni „kochají" nádhernými výhledy z Velké Javořiny nebo z rozhledny Velkého Lopeníku směrem k Lysé hoře, případně k Malým Karpatům, jak rádi procházejí mezi samotami půvabných a zároveň drsných Kopanic na Žítkové, obdivují roubená stavení jižního Valašska, jsou unášeni krásami hradu Brumova, žasnou nad bizarními útvary Pulčínských skal, obcházejí zrcadlící se vodní hladiny nádrží Ordějova a Kolelače a snímají svými pohledy rozsáhlé vinohrady na Radějovsku a Strážnicku.

Svým zrakem objímají hluboké hvozdy Buchlovských kopců s majestátným, imposantně se tyčícím hradem v pozadí, případně se zastaví u pramenů Olšavy anebo se osvěží u četných vývěrů minerálních vod v našem kraji. Často procházejí i orchidejovými loukami v podhůří Bílých Karpat a postojí s úctou u památných stromů, namátkou třeba při věkovité hrušni u Slavkova.

A nyní posuďte sami! Jen od začátku roku do konce září 2011 uskutečnili 49 turistických
akcí!
Z tohoto počtu bylo konáno 44 vycházek, tři jednodenní turistické zájezdy a dvě
týdenní turistické akce v Jeseníkách a Beskydech. Kromě toho dokázali ještě navštívit i slovenské „bratry" na Malé Fatře.
Celkově se těchto akcí zúčastnilo neuvěřitelných 1250 osob.

Je obdivuhodné, jak brodští turisté dokáží i ve svém vyšším středním věku absolvovat při svých vycházkách běžně 15 – 18 km, a to bez větších zdravotních problémů,  puchýře a otlaky samozřejmě nepočítám, ty přece patří tak nějak k věci.

A tak není divu, že po návratu z jejich obličejů vyzařuje spokojenost a už při rozchodu na nádražích se ujišťují, že i následující sobotu svahy našich blízkých hor a pahorkatin opět uslyší jejich kroky...

Můžeme tedy našim brodským turistům jenom závidět jejich sepětí s přírodou i snahu upevňovat si zdraví tímto, člověku rozhodně nejpřirozenějším způsobem...

Jaromír Slavíček

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 187690
Týden: 1028
Dnes: 36
  přihlásit poslední změna: 21.10. 2011 06:26:02