Brodský polyhistor

Osobnost města - Vilibald Růžička

Ve čtvrtek dne 17. 9. 2020 proběhlo za přítomnosti starosty města, místostarosty, děkana církve římskokatolické a dalších osobností ukládání urny s popelem Vilibalda Růžičky do nové schránky v Kapli sv. Andělů strážných v Tyršových sadech v Uherském Brodě.

Vlastní ceremoniál opětovného ukládání urny s popelem pana Vilibalda Růžičky do kaple sv. Andělů Strážných se odehrával v podvečeru za projasněného nebe, doprovázen slunečními paprsky pozvolna končícího léta.

Zúčastnily se ho na dvě desítky pozvaných hostů.Větřík, pohrávající si s listy v korunách lip a javorů, sklánějících se nad kaplí, dotvářel atmosféru slavnostního aktu. Úvodního slova se ujal pan Ing. Petr Vrána, místostarosta města. Ten mimo jiné poukázal na zdařilou rekonstrukci kaple z roku 1763, která kromě svého náboženského významu je i „vstupní branou“ do Tyršových sadů.

Originálním a poutavým vyprávěním o osobě Vilibalda Růžičky navázal na předřečníka moderátor akce, pan Ing. Jan Kment, který v závěru svého exposé promyšleně a působivě zinscenoval přivezení urny z místa jejího přechodného úložiště paní PaeDr. Dagmar Bistrou, ředitelkou Základní školy Na Výsluní.

Z jejich rukou urnu převzal pan Vojtěch Kostelka, aby ji špalírem přítomných účastníků přenesl          k nedalekému obřadnímu stolu. S podrobným životopisem osobnosti města nás pak následně ve své řeči seznámila paní doktorka Jana Mlčková. Z každé vyslovené pasáže osudů Vilibalda Růžičky brodskou patriotkou vyplývalo, jak pestrá a zároveň pracovně náročná byla životní pouť brodského polyhistora.

Byl širokou brodskou veřejností pojímán nejenom jako úspěšný pedagog, ředitel školy, ale i jako erudovaný pracovník muzea, vlastivědný spisovatel, patriot a organizátor kulturního života v našem městě.

Urně s popelem požehnal brodský děkan R. D. Mgr. Svatopluk Pavlica, načež starosta města pan Ing. Ferdinand Kubáník s veškerou důstojností vnesl urnu k jejímu definitivnímu uložení do interiéru kaple. Všichni shromáždění účastníci pak byli moderátorem akce vyzváni, aby společnou přítomností  v kapli uctili chvilkou ticha osobnost Vilibalda Růžičky.

Čtvrteční pietní akt se tak stal projevem úcty k člověku – brodskému velikánu, který se svým životem a dílem nesmazatelně zapsal do dějin našeho města.


Sotva se v dějinách našeho města nalezne všestrannými aktivitami tak významná osobnost, kterou byl polyhistor, pan Vilibald Růžička. Člověku se takřka nechce věřit, jak mohl během svého dlouhého života svými pracovními aktivitami obsáhnout nepřebernou škálu různých činností, od vědeckých počínaje, přes historiografické až k náboženským.

Existuje totiž jen málo oborů, do kterých svou činorodostí nezasáhl. Byl spisovatelem, novinářem, fejetonistou, vlastivědcem, fotografem i astronomem.

Narodil se 7. července 1884 jako nejmladší ze sedmi dětí v rodině uherskobrodského hodináře          a radního Václava Růžičky. Svá studia završil studiem na pražské technice, kde navštěvoval přednášky z matematiky, fyziky, elektrotechniky a astronomie.

Po svém otci zdědil zálibu v podobě, jíž se stalo hodinářské řemeslo. V roce 1907 sestrojil svůj první astronomický orloj, jehož zdokonalená verze je výstavním artiklem a zároveň ozdobou uherskobrodské radnice.

Příkladným způsobem si vedl i ve své pedagogické činnosti. Od roku 1909 vyučoval na dívčí měšťanské škole, ve které byl v roce 1927 jmenován zastupujícím ředitelem. Účastnil se s plnou erudicí veřejného života a byl nadšeným propagátorem všeho nového včetně oblasti kinematografie.

Krátce po vzniku Československa opět stanul v čele veřejného dění, mimo jiné se stal jedním ze zakladatelů náboženské obce Církve československé v Uherském Brodě, dnešní Církve československé husitské.

Působil jako jednatel Sdružení k navázání a prohloubení styků se Slovenskem, účastnil se prací spojených s budováním regionální železnice. Podílel se na projektech elektrifikace města a jeho nejbližšího okolí.

Neobyčejně záslužné bylo i jeho poválečné působení v uherskobrodském muzeu. Především z jeho iniciativy a ve spolupráci s dalšími členy Musejní společnosti docházelo v tomto období k reorganizaci sbírek a rozšíření výstavních prostor.

Především však historika ve svých publikacích nemohl zapřít, a proto se stal autorem veřejností velmi vyhledávaných knih, jmenovitě: Zaniklé kaple v Uherském Brodě; Historie uherskobrodských zvonů; Uherský Brod  - průvodce, Osvobození města v roce 1945.

Vedle výše uvedené neobyčejně bohaté kulturní a veřejné činnosti publikoval množství odborných článků a studií v místním tisku.

Životní pouť pana Vilibalda Růžičky se pak uzavřela 15. května 1976 v Uherském Brodě.

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182897
Týden: 890
Dnes: 16
  přihlásit poslední změna: 22.09. 2020 08:21:51