Brodský parlament

7. zasedání městského zastupitelstva

Bylo poslední před Vánocemi, dala se tedy očekávat tomu odpovídající atmosféra velkého sálu Kulturáku. Elegantní vánoční strom v jeho rohu, 26 vánočních dárků v barvách folklorního souboru Olšava. Zastupitelů je v Brodě 27, něco mně v ten okamžik nehrálo. Že by některý z nich v minulosti zlobil? Ani bych se nedivil.

Zastupitelé se postupně scházeli, někteří na poslední chvíli, jiní i po ní. Pan místostarosta ing. P.Vrána, neustále něco studující na monitoru svého laptopu, míchal svoji kávu lžičkou, aby si ji následně s požitkem olízl.

Vytušil jsem v tu chvíli, že si do nastávajících slovních klání hodně věří. Ale to už se postavil před mikrofon pan starosta P. Kunčar, který několika slovy přítomné přivítal a seznámil s programem akce. Následovalo sčítání „lidu“, světelný panel se dal hlasováním do práce a zasedání mohlo započít.

Nejdříve informacemi o činnosti Rady města, plánem zasedání ZM na rok 2016, pak pokračovalo zprávou výborů zastupitelstva města, investičním záměrem "Rekonstrukce ul. Nádražní, Uherský Brod-Újezdec", atd.

Vcelku pokojný úvod zasedání byl však po několika minutách zjitřen diskuzním příspěvkem ing. Kryštofa o kauze městských strážníků, tedy o jejich vině či nevině a eventuálním potrestání. Na jeho slova ihned odmítavě zareagoval pan místostarosta ing. Hrdý, přičemž jeho stanovisko se mně zdálo být argumentačně na výši.

Patrně počítal i s případným povoláním záloh, které se záhy dostavily. Na pomoc mu totiž ráznými slovy přišel ing. Doležálek za lidovce. Jeho přičiněním se karta na válčišti začala postupně obracet.

Bylo zřejmé, že primární slovní výpad pana ing. L. Kryštofa krůček po krůčku ztrácí na síle. Nějakou dobu ještě slovní přestřelka mezi názorově odlišnými pokračovala, přičemž napětí v sálu gradovalo. V jednu chvíli jsem si říkal, nemohli by všichni ti rozdurdění pánové ten problém řešit chlapsky?

Tedy soubojem, a jak jinak než nejlépe na šavle. Místa v předsálí bylo přece dost. Jako první se odmlčela „děla“ pana krajského zastupitele, očividně si vzal čas na oddech. Někdy mně připadá svými odvážnými vstupy na kolbiště zastupitelstva jako čmelák, omylem vniknuvší do včelína. Ale nebojí se, to mu nelze upřít.

Tady si dovolím jednu technickou poznámku.

Stoly se zastupiteli jsou v Kulturáku rozloženy do podoby dvojhranu. Ti co sedí v rozích na sebe vidí obtížně, jestli vůbec.

Proč to říkám? No právě pohled na řečníka, doprovázený jeho gestikulacemi, může leccos napovědět o jeho vnitřních pocitech, sebeovládání, úsilí bránit svůj názor, teritorium atd. A podle toho může jeho soupeř volit taktiku.

Slova přece nejsou všechno! Lepší by tedy bylo uspořádání stolů do tvaru podkovy. Už také kvůli známé pověře.

A ještě jednu poznámku mám.

Všichni co hovoří by měli vědět, že mají předkládat svému okolí myšlenky stručně, bez většího rozvádění do šíře. U stromu stále více se košatícího člověk ztrácí vizi kmene, tedy podstaty věci, problému.

Ale zpátky k jednání zastupitelstva! Přesně za hodinu od začátku jednání se dostal na pořad zasedání zvlášť důležitý bod, tedy rozpočet města. A to je a vždy byla živná půda pro pana místostarostu ing. Petra Vránu. Ten jako bývalý učitel, matematik, si neobyčejně rád, doslova s láskou pohrává s čísly.

A nebylo tomu jinak na uvedeném sezení.

Finanční částky přesouval z jednoho místa do druhého, chronologicky hlavně pak do budoucnosti. Já sám jsem občas nestíhal, kde se co ve finančním sektoru získalo, kde co ztratilo, byl jsem totiž pouhopouhým divákem.

Neměl jsem navíc před sebou laptop jako zastupitelé. Moje pozornost byla navíc odváděna i roznášenými šlehačkovými poháry, většinou do řad nad zastupiteli sedících pracovníků městských odborů. Chutě mně v tomto ohledu dělaly i tiskové mluvčí města, živit bych je teda nechtěl.

Rozpočet města byl naslouchajícím podán v tak přehledné rozmanitosti, že byl všemi přítomnými jednohlasně schválen. Poté opět nastalo pár desítek minut poklidného řešení běžných záležitostí města.

Dostali jsme se až k bodu 20, ve kterém šlo o to, nakolik se mají problémy města řídit názory občanů z nedávno proběhlého Fóra pro veřejnost.

A hlavně, do jaké míry je naše sídlo ochotno tuto občanskou aktivitu rozpočtově akceptovat. A to byla opět voda na mlýn již dříve účinkujících protagonistů sympozia, tentokrát posílených o sympatizanty z obou stran.

Nečekaný trumf vynesl pan ing. Kryštof několika větným latinským citátem. S reakcemi odpůrců názorů pana krajského zastupitele, zastávajícího se respondentů Fóra, se muselo vyčkat až po přeložení uvedeného citátu.

Latina totiž dnes už není povinným jazykem na školách. Osobně se domnívám, že představy několika desítek občanů z Fóra pro veřejnost na řešení problémů města, by měly být pouze orientačním, tedy pomocným materiálem, který se musí modifikovat podle možností městského rozpočtu. Pravd, jak známo, je na této planetě více.

Po třech hodinách namáhání svého sluchového aparátu, hlavně kladívka, kovadlinky a třmínku, mně moje hýžďové svalstvo diskrétně upozornilo, že nastal čas ke změně. Vstal jsem a odcházel se zasedání zastupitelstva s pocitem, že všichni jeho členové to myslí s našim městem dobře, někteří i více.

06.04. 2024 15:01:08
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 175037
Týden: 480
Dnes: 68
  přihlásit poslední změna: 10.12. 2015 09:24:55