Brodská zákoutí

Zákoutí města

Většina místních občanů i návštěvníků Uherského Brodu vyhledává v našem krásném městě především historické památky, obchody a místa různých zábav.

Ale jsou i takoví, kteří před výše uvedeným upřednostňují oblasti klidu, místa, která v dnešní tak uspěchané době umožňují člověku zamyslet se a rozjímat.

A právě tato místečka mají své zvláštní kouzlo. Neoplývají sice ruchem ulice, nenabízejí až na výjimky kulturní vyžití, zato se pyšní harmonií přírody s doteky vnímavých duší.

Člověk jimi prochází a přemýšlí o věcech, které v danou chvíli zajímají jeho nitro. Zákoutí bývalého židovského hřbitova, foto Markéta Švehlíková Citlivě ovšem vnímá i okolní stromy, keře i byliny a cítí se tak nějak zklidněn.

Začínám prostorem hradeb v místech bývalého židovského hřbitova za dnešním hotelem „U Brány“. Samotné hradby evokují vzpomínky na historické události, které se kdysi odehrávaly právě zde, v předpolí královského města.

V současné době jsou ubíhajícím časem bohužel narušeny a zasluhovaly by si renovaci. Silně zvlněný terén v jejich okolí je porostlý letitými statnými akáty a starými košatými hrušněmi.

V členitém reliéfu je dále možné spatřit sochařská díla, umně vytvořená z pískovce. Pozornost budí i rozsáhlé květinové skalky, které v době vegetace udivují mnoha voňavými bylinami, např. šalvějí, mátou, ale i levandulí.

Ovšem i na jiných místech této lokality, hlavně pak ve svahu nad silnicí, je celá škála teplomilných rostlin a živočichů, obdivovaných kolemjdoucími.

Obdobný ráz mají i pěšinky podél hradeb u muzea v Komenského sadech. Ostrůvky borovic i jiných jehličnanů působí uklidňujícím dojmem, v letních měsících skýtají příjemný chládek.

Na několika místech jsou k vidění pozoruhodná díla vytvořená při soutěžích sochařů a ponechaná Uherskému Brodu. Zpestřením je pro někoho zase častá přítomnost skotačících dětí z blízkých mateřských školek.

Dalším, dosud snad nedoceněným místem je zahrada za dominikánským klášterem.

Je až s podivem, že sem nezavítá větší množství lidí. Rozsáhlý travnatý prostor s úhlednými lavičkami přímo nabízí posezení maminkám s kočárky, studentům klid ke studiu, využít ho mohou i další občané. Navíc je odtud opět krásný výhled na Bílé Karpaty.

Asi nejznámějším místem je ale nádvoří Panského domu s arkádami, v našem městě jinak ojedinělými. Pozornost poutají i umělecká díla před nimi a monumentální silueta dominikánského kláštera, tyčícího se přímo nad popisovaným míst

Obdobných míst, na která by bylo v našem sídle možné upozornit, je jistě více. Nabídl jsem pouze některá z nich, ať už jsou známá více, či méně

Tvoří nedílnou součást našeho životního prostředí, a byť asi nepatří k tomu nejzářivějšímu na tváři města, jsou jeho důležitou součástí a mají své specifické využití.

Kdo je tedy unaven civilizací, má možnost i v našem městském sídle nabít svoje tělo energií a získat novou chuť do života.

16.07. 2024 10:36:48
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 188477
Týden: 998
Dnes: 22
  přihlásit poslední změna: 13.12. 2015 09:03:07