Akademické tituly

Akademické tituly

Čím jsou v naší společnosti tituly? A co vlastně znamenají pro jejich nositele. Čím pak oslňují ty, kteří jimi nedisponují?

Titulů je všude plno – v dopisech, dokumentech, na vizitkách, na dveřích domů, na brankách, v televizi, náhrobcích, na parte, a tak dále.

Aby se člověk nemusel unavovat čtením jejich celého znění, používají se zkratky, ve kterých se ale ne každý vyzná.

A tak vidíme velmi často kolem sebe různé JUDry, MUDry, RNDry, PhDry, magistry, inženýry, bakaláře s dovětky za jménem PhD, CSc, MBA. Ty posledně jmenované se mně ale nějak  pletou se značkami aut.

Drtivá většina z nich obdržela svůj titul zákonným způsobem, menšina, prý ale rostoucí, řekněme procesem zvláštním, připomínajícím rychlokvašení.

Akademické tituly se získávají v našich velkoměstech, městech, vesnicích, proslýchá se ale, že i na samotách.

V naší společnosti těchto titulů rapidně přibývá, dochází tím k jejich inflaci, a tedy k určitému znehodnocení a divácké nepřehlednosti.

Uvádí se rovněž v této souvislosti, že někteří proslulí sportovci nesnášejí s nevolí nejenom svou případnou  prohru, ale také nedostatek pozorovatelů na svých vystoupeních.

Kdo ví, co je na tomto tvrzení pravdy?

Některé v minulosti používané tituly tak nějak časem vymizely, jiné se tvrdošíjně udržují a dokonce přibývají další.

Kdo je tedy člověk honosící se titulem?

Buďme spravedliví, jsou to nesporně lidé, kteří zasvětili svůj život nabývání nevšedních, nadnormativních znalostí, ať už v humanitních oborech anebo sférách technických.

Na vysokých školách prožili své mládí, jejich studia byla nesporně velmi obtížná a časově náročná.

No nasoukat do sebe tisíce a tisíce stran odborných textů, grafů, obrazců je sám o sobě počin.hodný obdivu.

Samozřejmě záleží i na aplikaci nabytých vědomostí v praxi, ne vždy totiž člověk v průběhu svého života uplatňuje to co vystudoval.

Zdálo by se tedy, že tituly jsou znamením jisté výjimečnosti toho kterého jedince v lidské populaci.

Je tomu ale opravdu tak?

Někteří vysokoškoláci jsou sice opravdu vynikající ve svém oboru, ale v jiném třeba nedosahují ani průměrné znalostní úrovně.

Nemluvím samozřejmě už o známé skutečnosti, že jedinci s několika tituly před jménem a několika za ním občas doma nedokáží zatlouct hřebík do zdi a pověsit obraz.

Spíše ale člověku vadí fakt, že se tak nějak až příliš chlubíme ať už přímo nebo nepřímo něčím, co je sice úctyhodné, co ale nemůže být důvodem, abychom viděli za titulem se honosícího hned hvězdu mimořádné velikosti.

Je stejně zajímavé, uvádí to i zasvěcené studie, že nejvíce si na titulování ve světě potrpí v malých středoevropských zemích, tedy v Česku a Rakousku.

Holt, když je někdo malý, rád nosí vysoké podpatky, ale to říkám jenom tak na okraj.

V jiných krajinách nepřikládají tomuto zvláštnímu vybavení až tak velikou důležitost, ba dokonce se na naši „pýchu" dívají s určitým pohrdáním.

Všichni známe ve svém okolí mnoho lidí, kteří nemají vysokou školu, ale zato disponují vytříbeným a znamenitým selským rozumem, se kterým se v životě často lépe orientují nežli ti, kteří jsou ocejchováni tituly.

A ještě něco musím dodat, rozhodně ne malicherného. Mám na mysli chování člověka, jeho korektní  vztah k jiným lidem, a tady si už vůbec nejsem jistý, že by lidé s titulem na bázi svého navýšeného vzdělání byli vždy svým jednáním příkladem ostatním!

Nezřídka je tomu někdy spíše naopak.

Zdálo by se tedy po přečtení výše uvedených vět, že jsem zaujatý proti vysokoškolsky vzdělaným lidem.

Odpovídám, ani náhodou! Je třeba si vážit jejich těžce nabytých vědomostí a znalostí, ale moudrý člověk by je neměl vystavovat okázale na odiv, jinak dříve nebo později sklidí ve svém okolí posměch.

Titul si sice obrazně bere člověk i do hrobu, respektive mívá ho často napsán, jak už jsem uvedl, na náhrobku, ale hrome, ty povětrnostní vlivy v průběhu věků i na něm neúprosně  vymažou to, čím se dotyčný v době svého života chlubil.

Pod některými mými články mívám před jménem  výjimečně rovněž Mgr. Asi pro mě platí to výše napsané!

Jaromír Slavíček

"Myslím si, že u nás bylo vysokoškolské vzdělání čtyřicet let podceňované, takže trocha úcty lidem, kteří tu školu vystudovali, určitě patří. Na druhou stranu by si ale každý člověk měl uvědomit, že jenom titul z něj vzdělance neudělá," říká Alena Novotná, která přednáší na Univerzitě Karlově a před i za svým jménem má několik titulů!

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182915
Týden: 908
Dnes: 34
  přihlásit poslední změna: 14.05. 2012 07:01:47