Hippokratova přísaha

Hippokratova přísaha

Tak touto úvahou se pouštím jednoznačně na tenký led. Mluvit o lidech, kteří zasvětili svůj život Hippokratově přísaze je z pohledu současného či potenciálního pacienta náročné…

Kdo jsou tedy vlastně lékaři?

Zcela určitě jsou to velmi vzdělaní lidé, kteří prošli martyriem náročných zkoušek na lékařských fakultách a kteří si záměrně vybrali povolání, jehož posláním je pomáhat slabým a chorým.

Nelze jim nikterak závidět jejich každodenní pracovní činnost. V řadě případů není vůbec snadné stanovit diagnózu u pacientů a z mnoha možných léčebných řešení vybrat to nejoptimálnější.

Musejí být nejenom dobrými znalci lidského těla, ale současně by měli být i velmi dobrými psychology a umět tedy umně zacházet s duší pacienta!

Předpokládá se totiž, že existuje na 23 000 nemocí, z nichž 18 000 je nevyléčitelných. Člověka z těchto čísel až hrůza jímá, lékaři ale tento pocit mít přirozeně nesmějí!

Vyléčitelné pacienty oni svými slovy upokojí, u nevyléčitelných alespoň dají slovy naději, u několika málo diagnóz asi už jenom mlčí..

„Lékař je jako střecha, která tě chrání před deštěm, ale ne před bleskem,“ říká jedno z čínských přísloví.

Dokáže pomoci tam, kde je reálná naděje na zlepšení stavu nemocného.

Jsou bohužel i nemoci, blesky, u kterých se mohou úsilím lékařů jenom zmírnit důsledky chorobného stavu, ale především tam je jejich role nezastupitelná.

V ordinacích se denně setkávají s desítkami pacientů, přičemž s některými je docela obtížné pracovně vycházet. I lékaři mají pouze jedny nervy, a tak není divu, že přes veškeré své úsilí nemají a nemohou mít vždy úsměv ve své tváři.

Jsou to lidé jako všichni ostatní. Řeší své nemalé osobní problémy, rodinné a zdravotní nevyjímaje. Musí se často v komunikaci s pacienty překonávat a přiměřenými slovy zvládat situaci, kterou nemuseli předpokládat.

Ale abych nepřechválil lékařský stav. Občas se setkáváme, my pacienti, ve svém bolu na lékařských pracovištích i s lékaři  arogantními a nepříjemnými v jednání, ba i s takovými, kteří se jimi stali zřejmě omylem.

Naštěstí je těchto „hojitelů“ těla i duše v ordinacích i nemocnicích k zastižení relativně málo, a lidé o nich konec konců většinou vědí.

Daleko častěji se shledáváme v ordinacích s těmi lékaři, kteří člověka vyslechnou, dodají mu sebedůvěru a mají enormní snahu mu pomoci, i když vědí, že před jejich dveřmi čekají zástupy dalších prosebníků.

V ordinacích i nemocnicích by mělo platit, že medicínská erudice a moderní léky musí být beze zbytku doplněny i osobním přístupem lékaře, pochopitelně ale i zdravotních sester, k nemocnému člověku.

Je všeobecně známo, že v řadě případů hřejivé lidské slovo na vhodném místě a patřičném čase může významně navýšit účinek předepsaných léků!

Mluvím- li o pracovních a etických povinnostech lékařů, je třeba pro objektivitu dodat, že i pacienti se musí chovat tak, aby léčebné výsledky byly co nejlepší.

Měli by chápat pracovní náročnost lékařského stavu, měli by vědět, že lékaři mají ve své pracovní době na starosti daleko více pacientů

V případě oboustranného pochopení, tedy lékaře a nemocného, má i léčba prokazatelně lepší výsledky. Pokud je jimi dodržována v plném rozsahu, jsou a jistě budou lidmi na svém místě s náležitým respektem a úctou celé naší společnosti!!!

Úvodní část Ženevského lékařského slibu – který je považován za moderní formu Hippokratovy přísahy zní:

V okamžiku, kdy nastupuji profesionální lékařskou dráhu, zavazuji se slavnostně, že svůj život zasvětím službě lidstvu.

Své učitele budu zachovávat v patřičné úctě a vděčnosti. Své povolání budu vykonávat svědomitě a důstojně.

Všemi prostředky, které mně budou dostupné, budu udržovat čest a důstojné provozování lékařského povolání.

Zdraví mých pacientů bude mým nejpřednějším zájmem..

Tento slib, respektive přísaha je morálním závazkem lékařů, ale může být realizována jen ve spolupráci nositelů lékařského poslání a pacientů! A tak to má být!

 

Jaromír Slavíček

08.06. 2024 16:53:25
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 182910
Týden: 903
Dnes: 29
  přihlásit poslední změna: 21.03. 2012 10:19:05