28.říjen

28. říjen

Tento den bude navždy zapsán v srdcích všech těch, kteří jsou hrdi na vznik samostatného československého státu.

Každým rokem se v tuto dobu ve větších sídlech pořádají vzpomínkové pietní akty, kterými se připomíná datum nám všem tak blízké.

Nebylo tomu jinak ani v úterní podvečer na náměstí Svobody v Uherském Brodě.

Slunce již zapadlo za obzor, a přece obloha svou azurovou modří s červánky na obzoru jako by chtěla těmito barvami se spolupodílet na této slavnosti.

Nad městem, na věži muzea, se současně téměř neznatelně vlnila státní vlajka, symbolicky se vztahující k 28. říjnu.

Náměstí Svobody je už  svým názvem bytostně propojeno s dějinami našeho státu.

V samotném jeho středu stojí památník obětem 1.světové války, památník, který je rovněž symbolem nelehkého zápasu o vznik našeho státu, vytvořeného oběma našimi národy.

Na uvedeném místě se po 17. hodině shromáždilo několik desítek uherskobrodských občanů, aby svou přítomností uctili památku všech těch, kteří se podíleli svým nezměrným úsilím na vzniku Československa.

Pozvedli hlavu, když prostorem zazněl Svatováclavský chorál, napřímili postavy, když  uslyšeli tóny československé hymny.

V tu chvíli měl člověk touhu obrátit svůj zrak k hřebenu Bílých Karpat, který tvořil v ten okamžik jen pomyslnou hranici, oddělující oba dva bratrské národy.

K památníku obětí světové války následně přistoupil starosta Uherské Brodu, pan Patrik  Kunčar, aby v krátkém projevu vyzvedl význam uvedeného dějinného kroku před 96 lety.

Uvedl, že začátky existence našeho samostatného státu nebyly jednoduché, neboť se musely překonávat nemalé překážky, ale národ vytrval, aby následně dokázal světu svou svébytnost.

Dnes mezi námi už  prakticky nejsou svědkové těch památných dnů na konci října v roce 1918, víme však, že tehdejší poměry byly nesmírně náročné pro ty, co si vytyčili cestu k uvedeným smělým cílům.

Byli vedeni touhou být sami sobě pány ve svém domě, neboť chtěli rozhodovat o záležitostech rodné země svými znalostmi a schopnostmi.

Naši předkové chápali domov, vlast i stát jako základní potřebu, jistotu, jako nenahraditelnou oporu pro každé konání, každé usilování.

Náš stát byl vytvořen na silných idejích vlastenectví, které trvají, protože jiné, lepší, jako základ dalšího života naší společnosti, naší země, každého z nás, neexistují.

Ne vždy je v těchto souvislostech vlastenectví považováno za nejvyšší ctnost každého národa, ne vždy jsou ideály našich předků, se kterým byla vybojována naše samostatnost v plné míře přijímány v rozsahu, jaký bychom si přáli.

Můžeme však být plnou měrou hrdi na skutečnost, že právě zde, v této krajině, žije národ, který již mnohokrát dokázal a i nyní dokazuje plnou oprávněnost svého bytí.

V další části své řeči pan starosta zdůraznil, že chceme-li být úspěšnými a uznávanými v bouřlivě se vyvíjejícím světě, musíme být pracovitými, odhodlanými a cílevědomými občany.

Po jeho projevu položili představitelé společenských organizací věnce se stuhami trikolor k úpatí památníku.

I když se definitivně zešeřilo pod majestátnými korunami stromů v místě slavnosti, zůstal mezi rozcházejícími se účastníky slavnosti pocit hrdosti nad příslušností k zemi, která je naše,
a kterou máme a budeme mít rádi.

Jaromír Slavíček

26.06. 2024 16:22:01
24.10. 2022 09:28:28
Návštěvy
Celkem: 186837
Týden: 1245
Dnes: 33
  přihlásit poslední změna: 01.11. 2014 10:21:30