QR kódy - vytvořit (generátor)

obchodní vizitka v QR kódu

QR vychází z anglického „Quick Response“, tedy kódy rychlé reakce. Kódy jsou definovány v 40 velikostních verzích (od 1 do 40). QR kód pojme daleko více informací, než čárový kód.
Níže uvedený formulář vytvoří obchodní vizitku VCARD v QR kódu.

QR kód - obchodní vizitka v QR kódu
Jméno
Příjmení
Telefon
Soukr. tel.
Info tel.
Společnost
Email
Kancelář
PO BOX
Ulice a číslo
Obec
PSČ
Stát