Převod tabulky FOXPRO

Tabulky FOXPRO a DBASE (*.dbf) umí převést bez poškození. Na nízké úrovni rozdělí tabulku na hlavičku a data, hlavičku nechá beze změny (tedy změní pouze bajt 29 a bajt 30, viz níže) a převádí pouze data. Tohle funguje také při převádění celého adresáře.

Pokud je zaškrtnuto políčko "zruš index" tak vypne odkaz na index (29. bajt nastaví na nulu), tím pádem lze otevřít tabulku bez indexu. V tabulce nastaví cílový "jazykový ovladač ID" (language driver ID, bajt 30 nastaví pro CP 867 KAMENIK=32, CP 1250 WIN=87, CP LATIN II 852=31).


« převody českých znaků