Prekodér - překódování celého adresáře

Před spuštěním této akce nesmí adresář obsahovat žádné soubory *.bak, pokud je obsahuje, tak je smažte. Prekodér totiž původní soubory před převodem přejmenovává právě na původní_soubor.bak. Pak kliknete na volbu "adresář" a kliknete na libovolný soubor (viz obrázek).

Pak zadáte preved a všechny soubory se převedou. Pokud chcete převést jen některé soubory (např. *.602, *.dbf ap.) stačí změnit masku: maska .


« konverze českých kódových stránek