Licenční ujednání

Vlastníkem licenčních práv na Učebnici esperanta od Theodora Kiliana je:

Klub esperanta a jiných světových jazyků Theodora Kiliana, ulice Esperantistů,
674 01 Třebíč.

Tuto internetovou učebnici esperanta od Theodora Kiliana je možno pro vlastní
potřebu a pro nekomerční využití kopírovat a tisknout zdarma.

P. Sittauer
Klub esperanta
a jiných světových jazyků
Theodora Kiliana
Třebíč

licence

Digitální podpis

Dokument je digitálně podepsán pomocí GPG. Veřejný klíč pro ověření podpisu je na: ZM-SOFT