Seznam oborů slovíček

obor_idoborpopis
1admadministrativa
2akustakustika
3alchalchymie
4anatanatomie
5antantika
6antrantropologie
7archarchitektura
8archlarcheologie
9artartistické umění
10astrastronomie a kosmonautika
194autautomobilizmus
11bahbahaizmus
12baktbakteriologie
13balnbalneologie
14bezobrbezobratlí
15biblbibliologie
17biobiologie
16biochbiochemie
18botbotanika
19budhbudhizmus
20bydlbydlení
21cestcestování
22církcírkve
46citslcitoslovce
47časčas
48čísčísla
49demgdemografie
50dipldiplomacie
51divdivadlo
52doprdoprava
53ekolekologie
54ekonekonomie
55elektelektrika
56energenergetika
57ententomologie
58espesperanto
196etiketiketa
59etnetnický v.
60exprexpresionistický v.
61farmfarmacie
62filfilozofie
63filatfilatelie
64filmfilm
65finfinance
66fonetfonetika
67formtvarosloví
68fotofotografie
69fytopfytopatologie
70fyzfyzika
71fyziognfyziognomie
98fyziolfyziologie
99geodgeodézie
100geogrgeografie
101geolgeologie
193geomgeometrie
102grafgrafika
103gramgramatika, pravopis
104habithabitus
105hadhadačství
106hanlhanlivě
107heraldheraldika
108hindhinduizmus
109hipohipologie
110histhistorie
111hornhornictví
112hovorhovorově
113hrahry
114hrobpohřebnictví
115hudhudba
116huthutnictví
117chemchemie
118chovchovatelství
119ichtichtiologie, ryby
120infinformatika
122intintimní
121islislám
123japjaponizmus
150jazjazyky
151jednjednání
152jfyzjaderná fyzika
153jmjména osob
154judjudaizmus
155karetkaretní hry
156katolkatolictví
157keramkeramika
158knihknihařství
159knižknižní výrazy
160kožkožedělství
161kryptkryptologie, šifrování, tajemno
162křestkřesťanství
163kultovkultovní
164kulturkultura
165léklékařství
166leslesnictví
167letletectví
168lidlidé, zaměstnání
169litliteratura vč. poezie
24loglogika
25malmalířství
26matmatematika
30mbiolmikrobiologie
27medimédia
28metmeteorologie
29metrmíry a váhy
200mikrobmikrobiologie
31minmineralogie a petrografie
195mluvmluvnice, pravopis
32motormotorizmus
33mykolmykologie
34myslmyslivost
36mytasmytologie asyrská
37mytegmytologie egyptská
39mytfnmytologie fénická
38mytgermytologie germánská
40mytindmytologie indická
41mytirmytologie íránská
35mytolmytologie
42mytřcmytologie řecká
43mytřmmytologie římská
44mytskmytologie skandinávská
45mytslmytologie slovanská
72nábnáboženství
73numiznumizmatika
74obecobecné
75obchobchod
76obojžobojživelníci
77obuvobuv
78odbodborný výraz
79odorvůně, pach
80optoptika
81ornornitologie
82orntaxonitologická taxonomie
83ozdozdoby
84paleopaleontologie
85papírpapír, papírenství
86parfparfumerie
87pedolpedologie
88písmpísmo
89plavplavectví, námořnictví
90plazplazi
199pohřpohřebnictví
91polpolitika
92polygpolygrafie
93poštpoštovnictví
94potrpotravinářství
95povpovahové vl.
96právprávnictví
97prehistprehistorie
124proppropagace
125přenpřeneseně
126psychpsychologie
127rodrodina
128rybrybářství
129řemřemesla
130savcisavci
131savtaxtaxonomie savců
132sentsentence
133senznadsmyslový
134sexsex, sexuologie
135sklářsklářství
136slangslangově
190slovslovník
137socsociální péče
138spiritspiritizmus
139spojspoje
140spolspolečnost
141sportsportovní
142stavstavitelství
143strojstrojírenství
144symbsymbolika
145šachšach
146šintšintoizmus
147školškolství, výchova
148techtechnika
192teltelefony a telefonování
149textextil, odívání
170tisktisk
191turistturistika a cestování
197typotypologie, typografie
171umělumění
172urburbanizmus
173vědvědecky, vědy
174věštvěštění, astrologie
175vetveterinární lékařství
176vizážvizáž
177vodvodní hospodářství
178vojvojenství
179vojhisthistorie vojenství
180vulgvulgárně
181výtvvýtvarná umění
182zábzábava
183záchrzáchranářství
184zařízzařízení budov, výrobní
185zemzemědělství
189zkrzkratka
186zoolzoologie
187způszpůsob
198zvukzvuky
188želželeznice