Vedoucí správního odboru skončil

Dne 29.2.2020 skončil pracovní poměr M.K. jako vedoucí správního odboru na MěÚ Uherský Brod. Mluví se ledas co, ale bylo to jako důsledek pravomocného odsouzení.
Účelem zveřejnění informací o pravomocném odsouzení není dehonestace odsouzeného, nýbrž to slouží jako prevence proti páchání trestných činů. Z toho důvodu jsou většinou jednání soudů veřejná. Rozsudky jsou taky v podstatě veřejné, pouze se anonymizují osobní údaje.

prvoinstanční odsouzení v UH vedoucího správního odboru sp. zn. 18 T 140/2017

Takže proč byl ukončen pracovní poměr vedoucímu správního odboru je zřejmě to, že byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, což se neslučuje s výkonem vedoucího úředníka obecní samosprávy, viz rozsudek níže.

rozsudek M. K.

Pravomocný rozsudek kr. soudu Brno č. j. 6 To 356/2019-479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVOLÁNÍ k nejvyššímu soudu č. j. 3 Tdo 1017/2020 pan M. K. uspěl.

Bylo nařízeno jednání ve věci M. K., spisová značka: 6 TO 356 / 2019, jednací síň : 223, Zlín II. patro. Začátek jednání: 30.03.2021 09:45, název úřadu: Krajský soud v Brně - pobočka ve Zlíně, adresa: Dlouhé Díly 351, 763 02 Zlín.

Kubiš dovolání

U výše uvedeného opětovného jednání krajského soudu neuspěl.

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45201
Týden: 324
Dnes: 75
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 14.05. 2021 09:25:09