Trestní oznámení na exekutora

Adresát:

Okresní státní zastupitelství Uherské Hradiště
Velehradská tř. 1217
686 71 Uherské Hradiště

 

Věc: Trestní oznámení na neznámého pachatele - zneužití pravomoci úřední osoby

Já, Marfuška Pitomá, bytem Na Příkopě 694, 688 01 Uherský Brod podávám tímto trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci zneužití pravomoci úřední osoby při neoprávněné exekuci exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 38, 750 02 Přerov,
č.j. 203 Ex 01779/18 na můj movitý majetek, kdy byl, dle mého názoru, úmyslným jednáním exekučně zabaven můj movitý majetek a pravděpodobně bylo sledováno dosažení neoprávněného prospěchu či jiné závažné újmy.

 

Odůvodnění:

Dne 6.1.2019 vtrhli do mého bytu (rodinného domu) bez představení dva vymahači, že hledají nějakého Bednáře. Ten sem občas chodil na společenské návštěvy, protože je to můj spolužák, který pomáhal s pohřbem mého strýce. Asi v polovině listopadu 2018 mne poprvé kontaktoval a od té doby se občas zastavil na společenskou návštěvu. Byl zrovna na návštěvě (na což neznámí pánové zřejmě čekali v autě), což si neznámí pánové vyložili tak, že veškerý movitý majetek patří povinnému Ladislavu Bednáři a ihned mi movitý majetek exekučně zabavili. Zabavili i věci, které jsou exekučně nezabavitelné, jako je nepřenositelná součást domácnosti p.č. 1 Obývací stěna velká, PC na němž je obrazový záznam exekuce (p.č. 12, 13) nebo zdravotní pomůcka chybně označena jako p.č. 27 wifi router BIOTRONIC. Je to ovšem komunikátor s mým kardiostimulátorem, který posílá zprávy kardiologickému centru FN Brno a cena tohoto komletu je asi 350 000 Kč. Pokud by tento komunikátor (chybně wifi router BIOTRONIC) odvezli, mohla jsem být ohrožena na životě např. špatnou funkcí kardiostimulátoru.

Důkaz: přílohy IMG_20190109_161619.jpg IMG_20190109_173722.jpg

Přitom mi nedoručili žádný doklad, na jehož základě by měla exekuce mého majetku probíhat. Povinný Ladislav Bednář má exekuci, která se mne vůbec netýká, jelikož povinný na mé adrese nemá místo pobytu a ani nejsem jeho přítelkyně.

Samozřejmě exekuční vykonavatel byl mnou upozorněn, že veškeré exekučně zabavované věci jsou mým výlučným majetkem a že nesouhlasím s jejich exekučním zabavením.

Taky byl seznámen s tím, že povinný zde movité věci nemá ve faktické moci, protože je užívám já. Toho mladíka to vůbec nezajímalo, viz záznam z exekuce.

Zákon nedefinuje okruh míst, kde může mít povinný své věci, exekutoři proto v zásadě vycházejí z premisy, že povinný tyto věci může mít kdekoliv, tj. i v místě, kde nebydlí. Podle odůvodnění rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního soudu ČR však takové zhodnocení není správné: „Možností provádět exekuci prodejem movitých věcí na jiném místě, kde má povinný své věci umístěny, nelze rozumět zcela libovolné místo. Může jít o různá místa vlastněná či užívaná povinným, nemůže se však jednat o byt jiné osoby, který nelze považovat za byt povinného, tedy za byt užívaný povinným. Pokud se nacházejí věci povinného u někoho jiného, lze je učinit předmětem exekuce prodejem movitých věcí jen tehdy, pokud je taková osoba dobrovolně vydá.“[1]

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že exekutor je oprávněn zjednat si přístup pouze do bytu (sídla) povinného či do místností povinného, nikoliv však do jiných místností, kde by eventuálně povinný mohl mít věci, ale které nemají charakter bytu (sídla) či místností povinného.

Otázkou pochopitelně zůstává, jak exekutor pozná, že se jedná o byt či místnosti povinného, nebo nikoliv. Bývalý ombudsman k tomu uvádí: „Pokud však osoby užívající byt (případně ostatní osoby v domě) namítnou, že v něm povinný nebydlí, nelze přistoupit k soupisu v takovém bytě, pokud soudní exekutor (vykonavatel) neprokáže, že jde o byt povinného, tedy o byt, v němž se povinný zdržuje (nejlépe prostřednictvím věcí nacházejících se v bytě).“[3]

Exekuce na moje movité věci proběhla jen na základě lživého sdělení opilého povinného, že jeho místem skutečného pobytu je adresa Na Příkopě 694, 688 01 Uherský Brod, důkaz: priloha 1.pdf.

Povinný Ladislav Bednář je alkoholik, bezdomovec a osoba bez majetku i příjmu, mdlého rozumu. Je tedy zcela jasné, že během dvou měsíců si nemohl pořídit velkou obývací stěnu a tu ještě naplnit knihami, gauč + 2 křesla, přivézt si jednostopé motorové vozidlo BABETA, atd. viz exekuční soupis movitých věcí.

Exekuční soupis mých movitých věcí:

p.č.

typ

Verze

cena

1

Obývací stěna velká

Tmavě hnědá

6000 Kč

2

TV

sencor

900 Kč

3

Dvbt

Optibox

450 Kč

4

gauč+2ks

Křesla

900 Kč

5

Mwt

Zanussi

450 Kč

6

Radio

Panasonic

150 Kč

7

Rvk

šedo-černá

90 Kč

8

Hifi věž

Jvc

450 Kč

9

Knihovna

Bílá

600 Kč

10

Satni skříň malá

Bílá

600 Kč

11

Tiskárna

Hp

900 Kč

12

Monitor

Neovo

300 Kč

13

Pc bedna

Lynx

Znalec

14

Repro set 3 ks

Logitech

600 Kč

15

Pc stul

Světle hnědý

300 Kč

16

Btv

Orion

150 Kč

17

Obývací stěna

Bílá

600 Kč

18

Dvb

Opentel

90 Kč

19

Rotoped

Housefit

600 Kč

20

Lux

Sencor

600 Kč

21

Velká váza

Vzor květiny

Znalec

22

Susička na ovoce

Sencor

600 Kč

23

Šicí stroj

Lucnik

300 Kč

24

Primotop

Sedy

300 Kč

25

Obývací stěna

Hnědo bílá

900 Kč

26

Satní skřín se zrcad.

Bílá

900 Kč

27

wifi router

Biotronic

150 Kč

28

Pračka

Whirpool

3000 Kč

29

Horské kolo

Sprinter

600 Kč

30

Vozidlo bez rz

Babeta

Znalec

31

Lux

Eta

600 Kč

32

Zebrin maly

Oranžovo sedý

600 Kč

33

Zebrik velký

Sedocerveny

900 Kč

34

Bezky+hulky

Tecno pro

900 Kč

35

Obraz

Vzor les/cesta

Znalec

36

Obraz

Vzor kostel

Znalec

Na čestná prohlášení čtyř bezúhonných osob exekutoři nebrali ohled. Tady byl
porušen § 68, odst. (3) exekučního řádu „Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.“.

Důkaz: přílohy cest-prohl1.jpg, cest-prohl2.jpg, cest-prohl3.pdf, cest-prohl4.jpg

Že je skutečné místo pobytu povinného na adrese Ladislav Bednář, Strojařů 1612, 688 01 Uherský Brod je taky nezajímalo.

Důkaz: zápis MP z 8.1.2019 ze 21:00 hodin, kdy silně opilý povinný se dobýval na adresu Na Příkopě 694, Uherský Brod a musel být odveden strážníky městské policie (Městská policie, Pecháčkova 872, Uherský Brod, tel. 572805291) na adresu svého skutečného pobytu.

Navíc byla porušena vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, § 15 odst. (1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.

Vykonavatel zde, podle mého názoru úmyslně, žádný zvukově obrazový záznam nepořizoval, pravděpodobně proto, aby nemohl být důkaz na jeho nezákonné jednání.

Taky by se mohlo jednat o vydírání, kdy na mé tel. číslo chodily SMS s finančními požadavky. Důkaz: příloha sms-od-eu-prerov.jpg

Na základě těchto faktů se domnívám, že exekuce na můj majetek je nezákonná, že si exekutoři spletli adresu nebo že se zde sledoval úmyslný majetkový prospěch proti zákonům nebo dokonce by mohlo jít o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele a domnívám se, že byla naplněna skutková podstata trestného činu ve smyslu § 329 trestního zákoníku 40/2009 Sb.

V Uherském Brodě dne 25. 1. 2019

S pozdravem

Marfuška Pitomá
Na Příkopě 694
688 01 Uherský Brod

 

 

 

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 63499
Týden: 661
Dnes: 50
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 30.09. 2019 11:12:38