Staň se patronem domu

Tato uherskobrodská soutěž navazuje na jinou soutěž „staň se patronem stromu“ a neb jak se staví dvojchatka (pan David Surý) v Uherském Brodě. Tato akce byla pojmenována „staň se patronem domu Uherský Brod“.
-- zdroj: FB-Vinohrady Run --

Vinohrady Run

Obsah

 1. První nápověda - díra
 2. Druhá a třetí indicie
 3. Indicie 4-8, padání vyhaslé hvězdy
 4. Když se o věcech mluví gang ztrácí soudržnost
 5. Devátá indicie - rozpoznávací kvíz
 6. Desátá indicie - rekreační zástavba, zahrádkářské areály
 7. Veřejné tajemství
 8. Několik let se mluví o černé stavbě
 9. Vinohradyrun finále
 10. Geometrický plán, a neb 40m2 + 40m2 = 80m2
 11. Trestní oznámení

Broďané,
šestý smysl nám říká, že Kazmu a jeho https://www.zakopaljsemauto.cz/ dávno někdo předběhl a jak se ukáže až na místě možná i pořádně doběhl. Proto inspirováni https://www.corrupttour.com/cs/cile/ navážeme na obdobný případ ve Špindlerově Mlýně, kde se hledání kešky účastnili,
✅ Policie ČR
✅ Okresní státní zastupitelství v Trutnově
✅ Okresní soud v Trutnově,
✅ Krajský soud v Hradci Králové
✅ Nejvyšší soud v Brně
uděláme vlastní uherskobrodskou tour aneb „Vinohrady Run“, kterou navážeme na od 13. března 2015 probíhající akci s názvem „STAŇ SE PATRONEM DOMU“.
Měla svou premiéru a jeden Broďan ji využil. Všechno jednou končí a něco nového začíná".

Věříme, že záštitu nad touto sportovně poznávací tour převezme starosta města Ferdinand Kubáník, první místostarosta Jan Hrdý. Nepochybně se rádi přidají i Ondřej Benešík, Petr Fiala a stejně tak i Stanislav Blaha, kteří včera naše město poctili návštěvou a rádi diskutují o našich problémech.
Jako čestný host bude osloven místní Cimrmanolog David Surý, který snad pomůže odhalit co, od kdy a proč je na zatím neznámém místě zakopáno.
1️⃣ První nápověda je díra

díra
Držte si klobouky bude to jízda.
21 / 7
* Postupně budeme odkrývat další nápovědy k ,,Vinohrady Run" na jehož konci bude možné se spolupodepsat pod jeden dokument.

 

 

 

 


Broďané,
další dvě indicie k Vinohrady Run (staň se patronem domu Uherský Brod) spojíme do jednoho příspěvku. U Vinohrady Run se naopak budete dívat na dvě (...něco) a přitom většina z Vás uvidí pouze jednu (...něco).
2️⃣ druhou indicií je zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334
3️⃣ třetí indicií je zákon o územním plánováním a stavebním řádu
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
(hlasování poslanecké sněmovny z tohoto týdne se propozic a hodnocení Vinohrady Run nedotknou)
Přestože někteří už možná tuší, velké finále bude zamotanější, přesto se prosím nechte napínat až do konce, který bude během několika málo dnů.


Broďané,
pro zrychlení a aby rozhodčí správě vyhodnotili ty závodníky, kteří by při Vinohrady Run náhodou ulili start nebo snad podváděli a k v opravdu vyjímečných případech, které se v Brodě v podstatě nedějí  vahou své dočasně propůjčené pravomoci k podvodům nutili jiné, sdílíme do jednoho příspěvku několik dalších indicií.
4️⃣ Čtvrtou indicií je vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499?text=499%2F2006
5️⃣ Pátou je vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-500
6️⃣ Šestou je vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501?text=vyhláška 501%2F2006
7️⃣ Sedmou, vyhláška č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-503
8️⃣ Představujeme veledůležitou osmou indicii.
K přesné identifikaci Vinohrady Run by Vám chyběl  Územní plán města Uherský Brod včetně všech jeho mapových a regulačních částí, který naleznete buď na webu města,
https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.1&ids=77&id=0&browse=0...
nebo u neaktuálních částí od r. 2015 na dotaz na MěÚ resp. u aktuálních i neaktuálních na Krajském úřadě Zlínského kraje, kde se k ÚP Uherského Brodu chvíli nahledáte.
https://www.kr-zlinsky.cz/uzemni-plany-obci-zlinskeho...
Příští týden se odpoutáme od formálních a díky tomu poměrně suchých části propozic Vinohrady Run a začneme s obrazovými indiciemi, inspirací z jiného kraje a také začneme zvát čestné hosty a patrony, nejen starostu města Ferdinanda Kubáníka, který je s okolnostmi Vinohrady Run již několik let obeznámen a tak to pro něj nebude novinka a proto jistě záštitu rád převezme a akce se spolu s dalšími kolegy osobně zúčastní.
Užijte si pohodový víkend a sledujte oblohu, směrem od Rubanisk bude padat vyhaslá hvězda.


Předavízo k dnešnímu pokračování Vinohrady Run aneb ,,Když se o věcech mluví gang ztrácí soudržnost".

rozhodnutí o stavbě

Broďané,
nejen v příčinné souvislosti s Vinohrady Run, se ukazuje jako nezbytné v brzké budoucnosti zveřejnit jak se zapojují konkrétní úřední osoby nejen z Územního odboru Policie ČR Uherské Hradiště nebo v sousední budově sídlícího Okresního státního zastupitelství Uherské Hradiště, kteří ať (zjevně) úmyslně nebo nedbalostně opakovaně a dlouhodobě maří vyšetřování mnoha protiprávních jednání v souvislosti s MěÚ Uherský Brod. Část z nich tak dle našeho hodnotícího soudu činí z důvodu přátelských vazeb na některé zaměstnance radnice a nebo bývalé kolegy policisty zaměstnané na radnici a u MP UB a to i ty nedávno pravomocně odsouzené.
Dokud je budou z územního odboru Policie ČR v Uherském Hradišti krýt a tím pokračování protiprávního jednání nadále umožňovat a usnadňovat, do té doby se to bude v Brodě dít to s čím dál tím početnější skupina občanů města nesouhlasí a čím dál častěji a viditelněji jsou jejich hlasy slyšet a vidět a věříme, že už to volání po změně nejde ignorovat.
Děje se tak očividně proto, aby jim konkrétní policisté jejich vlastní zjevně protiprávní činností naplňující znaky zneužití pravomoci (§329 TZ), maření úkolu úřední osoby (§ 330 TZ) a nadržování (§366 TZ) získali neoprávněnou výhodu v podobě beztrestnosti a nebo v jiném případě zhodnocení zemědělské půdy jako stavebního pozemku.
Je to právě pocit beztrestnosti a neohroženosti, které jsou  mezi příčinami neochoty s občany včas  a smysluplně komunikovat o výstavbě bytových domů, domů s pečovatelskou službou, opravě náměstích o budoucích ztrátách podzemní vody ve studnách okolo delfínu a pod.
Tak jako na Slovensku i tady to jednou bude muset být řešeno to, že se dlouhodobě podobná vyšetřování maří a vydírají se ti , kteří na vyšetřování tlačí.
https://www.idnes.cz/.../slovensko-bezpecnostni-slozky...
Zajímejte se o dění ve městě.
Má to smysl.


Broďané,
9️⃣ Devátou a velmi důležitou indicií k Vinohrady Run je rozpoznávací kvíz.

Kvíz: Kde NENÍ fotografie dvou rekreačních objektů?

Z fotografií označených písmeny A až F prosím označte pouze možnost u které podle Vás NENÍ fotografie dvou rekreačních objektů.
Je povoleno se radit, vyhledávat na internetu i pěšky, podávat žádosti podle zákona č.106/1999 Sb., nahlížet.do spisů a další.
Přejeme brzké vyřešení.

Těm co ještě chtějí hlasovat a připadlo by jim to obzvláště těžké to usnadníme. Možnost B to není.
U možnosti B všímavý pozorovatel měl:
▶ neuspěchat čtení zadání
▶ sledovat počet přístupových chodníků
▶ sledovat boční okno a okenice levé chaty
▶ zamyslet se udkud rostou stromy mezi chatkami
▶ délku střechy a umístění stromů mezi chatkami
▶ neunáhlit se a porovnat jestli není jiná možnost vhodnější
▶ nepřímou indicií mohlo být i očíslování jedné z chatky
▶ jít vylučovací metodou

Broďané a nejen,
díky všem kdo jste se zúčastnili kvízu.
Drtivou většinou 67 ze 72 hlasů jste vyjádřili vlastní názor, že dva rekreační objekty nenacházíte na fotografii u možnosti F.
Další upřesňující indície k Vinohrady Run budou zveřejněny již zítra (22.7.2021).
Hezký zbytek večera.

Ještě před další odpolední indicií k Vinohrady Run
Kdo máte zájem až budete mít čas pusťte si zajímavý hodinový rozhovor s Jakubem Čechem o jeho občanské angažovanosti v jeho městě.
https://youtu.be/Yt-5Os4ZLqM
Zajímat se o dění ve svém městě je správné, nastavuje to mantinely politikům místní samosprávy a jimi řízeným úředníkům, zejména pokud, tak jako současná koalice u nás, berou město a jeho více než 400 mil Kč rozpočet jako své vlastní s.r.o.
Je super kolik se Vás zajímá a nebojí se ve věcech Vašeho zájmu ozvat.
Užijte si rozhovor.


Územní plán města Uherský Brod

Broďané,
10 Desátou indicií je opis posledního odstavce strany 45 a první věty na straně 46 územního plánu. Územní plán ani nesmí obsahovat tolik podrobností jako může obsahovat regulativ k územnímu plánu.
Opis zní:
ZK: rekreační zástavba – zahrádkářské areály
Jsou to areály zahrádkářských kolonií. Jedná se o plochy rekreačně využívaných zahrad a sadů.

Přípustné činnosti:

Nepřípustné je:
ne nepřípustná je jiná činnost, než pro účely uvedené v rámci přípustných činností.
https://www.ub.cz/pages.aspx?rp=3.1&ids=77&id=0&browse=0...

11 Jedenáctou indicií jsou regulativy obsažené na listu č. 8 změny v změně č. 9, kde je třeba se nenechat zmást větou o intenzitě zastavěné plochy.
12 Dvanáctou indicií je, že kontrolní bod bude u jednoho objektu.
Díky za pozornost a pohodový poslech rozhovoru o tom, že zajímat se o dění ve svém městě je normální.


Vážení,
už druhý týden přitahujeme pozornost ke konkrétnímu veřejnému tajemství. Tajemství, které v širších souvislostech dokazuje, jak to chodí, když konkrétní jednotlivci i skupina lidí v zájmu vlastním a v zájmu svých příbuzných a známých zcela ovládne úřad. Následně ať už dobrovolně nebo pod jejich nátlakem se konkrétní úředníci dopouštějí jednání, které je neslučitelné s jejich povinnostmi.
Veřejné tajemství o kterém si povídá nejen obrovský počet Vás občanů města, tajemství o které ví vedení města v čele se starostou a radou města a samozřejmě i tajemníkem Kamilem Válkem, který má na každodenní výkon státní správy největší vliv a zcela nepochybně je i za realizaci a krytí tohoto tajemství spoluzodpovědný.
Účelovou omluvou nemůže být ani účelové tvrzení některých, že by takto chtěl postupovat každý ale protože nebyl dost odvážný a chytrý tak pouze závidí.
V návaznosti na každodenní vliv na chod městského úřadu je to právě ta nabubřelá samozřejmost, které jsou těmi hlavními důvody proč je potřeba toto konkrétní tajemství zveřejnit.
Bude záležet i na Vás a Vaší angažovanosti aby toto vedení města jako obvykle nezametlo pod koberec.
Díky, ze pozornost a podporu.


Broďané a nejen,
opakovaně o té černé stavbě mluvíte několik let a viditelně Vás to štve.
Proto po vzoru soudem vyřešené výstavby ve Špindlerově Mlýně (odkaz níže) otvíráme a chceme řešit téma stavby zjevně rodinného domu, kterou v místní části Brodské Vinohrady nejen v rozporu s územním plánem a vydanými povoleními postavil dříve místostarosta města a nyní uvolněný radní a zastupitel města David Surý z KDU-ČSL.
Tento v roce 2014 za 160 tisíc Kč koupil následující 4 pozemky
 • 2x ornou půdu o celkové rozloze 2092 m2 (969 + 1123)
 • 2x ostatní plochu o celkové rozloze 167 m2 (88 + 79)
Za cenu 160 tisíc celkem koupil 2259 m2.
Kdy 1 m2 pořídil za cenu 70 Kč a 83 haléřů.
Na tom by nebylo nic špatného, kdyby se svévolně nerozhodl cestou zásadního porušení nejen územního plánu pozemky s pomocí úředníků městského úřadu a za nečinnosti tajemníka města, kde má a měl vliv zhodnotit jako stavební pozemek pro vlastní rodinný dům. Tento dům se nám i díky krytí ze strany úředníků a tajemníka snaží opakovaně prezentovat jako dva povolené rekreační objekty. Jiným naopak přiznává, že skutečně jde o jednu stavbu a říká jim, mám to na dvou pozemcích a proto se ty povolené metry čtvereční sčítají. NESČÍTAJÍ.
Jednotlivá rozhodnutí městského úřadu najdete zde: https://zmsoft.cz/brodan/
K ceně stavebních pozemků se mohou vyjádřit koaliční partneři zastupitelé a radní za ODS Karel Hřib a Marek Kyrsch, kteří v r. 2012 od místního hlavního developera koupili stavební pozemky za cenu, která je 18x vyšší, konkrétně za 1300 Kč/ m2.
Téma stavby Davida Surého se často objevuje na sociálních sítích, rozhovorech s Vámi a v debatách mezi Vámi. Nadáváte jaký je na radnici bordel, že se tomuto papalášovi ani odpovědným úředníkům jako vždy stejně nic nestane, zase jim to projde zatímco vy musíte ve stavebních řízeních dokládat kdejakou zbytečnost a nemůžete stavit co by jste sami chtěli. Právě takováto zdánlivě nepostižitelná častá zneužívání pravomoci podkopávají víru nás všech v právní stát a rovnost před zákonem.
Budeme dělat maximum aby mu to neprošlo a věříme, že se všem směje, jak nás díky vlivu na městský úřad a svým koaličním partnerům a tajemníkovi města přečůral, pouze dočasně.
Po vzoru Špindlerova Mlýna, kde byli odsouzeni dva úředníci za umožnění stavby v rozporu s územním plánem.
https://www.idnes.cz/.../soud-okresni-apartmany-urednici...
(mnoho dalších článků k tomuto tématu najdete na internetu),
jsme pečlivě sesbírali mnoho zásadních podkladů.
▶ rozhodnutí městského úřadu Uherský Brod - odkaz výše
▶ doklady z katastru nemovitostí
▶ Usnesení o zahájení trestního stíhání odboru hospodářské kriminality PČR Hradec Králové = Špindl
▶ Obžalobu Okresního státního zastupitelství v Trutnově = Špindl
▶ Rozsudek Okresního soudu v Trutnově = Špindl
▶ Usnesení o odvolání Krajského soudu v Hradci Králové = Špindl
▶ Usnesení o mimořádném opravném prostředku Nejvyššího soudu v Brně = Špindl
▶ Kupní smlouvu
▶ Smlouvu o zřízení věcného břemene
▶ Zástavní smlouvu k nemovitosti
▶ Ohlášení změny údajů o pozemku a další
Všechny sesbírané podklady budou součástí řetězce důkazů v podání k orgánům, které mají ze zákona podobné podvody řešit. Budeme činit takové kroky aby následně ÚO PČR UH a státní zastupitelství UH opět nemařilo vyšetřování ukázkového podvodu a zneužití moci.
Pro Davida Surého je situace i pro něj výrazně přitěžující.
ne Jako zastupitel a radní samozřejmě věděl, že je jeho stavba nejen v rozporu s územním plánem.
ne Jako zastupitel má určité další povinnosti vzhledem k povolenému rozvoji města.
ne Jako stavebník musel vědět, že staví v rozporu s vydanými rozhodnutími přesto stavbu realizoval do současné podoby.
ne Jako majitel věděl, že se ve skutečnosti jedná o jednu stavbu, přesto ji do katastru nemovitostí zapsal jako stavby dvě.
ne Samozřejmě je společenská nebezpečnost takového jednání od uvolněného politika výrazně vyšší.
Prosím běžte se nahoru do Vinohrad podívat podívat jestli vidíte jeden dům nebo dva rekreační objekty a spolu s s doklady které jsme zveřejnili nebo na něj dali odkaz si udělejte vlastní názor.
Díky, že Vám není lhostejné co se v Brodě děje.

Dvojchatka v proměnách času a neb jak to letí

Kouzlem se z dvou dřevostavb stal zděný rodiný dům, jehož jedna polovina se před dokončením posunula o 10m severovýchodně.

 1. Vydáním „Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením“
  č. j. OSU/0031/16/Ma bylo posunutí stavby před dokončením o 10m severovýchodně, vydáno dne 13. 4. 2016, což není u rozestavěné stavby vůbec technicky možné.
 2. „Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením“
  č. j. OSU/0326/17/Ma bylo že „původně navržená dřevostavba bude provedena jako zděná“, pro parc. č. 451/72 vydáno dne 11. 5. 2017, toto také není technicky možné, přeci dřevostavby nezbořil a pak postavil zdenou půlku rodinného domu.
 3. „Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením“
  č. j. OSU/0325/17/Ma bylo, že „původně navržená dřevostavba bude provedena jako zděná“, pro parc. č. 451/74 vydáno dne 11. 5. 2017, opět technicky nemožné, viz předchozí bod.
 4. Z uvedeného textu a příloh vyplývá, že původní 2 dřevostavby se nějakým kouzlem změnily na zděnou stavbu a původně část stavby před dokončením se posunula o 10m (9m?) a tím vznikl zděný rodinný dům k trvalému bydlení v chatové oblasti s půdorysnou plochou 80m2 , kde je ovšem dle územního plánu povoleno jen 40m2.
 5. Dne 26. července 2016 podal pan David Surý žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení na odbor stavebního úřadu města Uherský Brod. Dne 29. 4. 2016 ( toto svědčí o možném antidatování!!!) bylo vyhotoveno rozhodnutí o umístění stavby pod číslem jednacím OSU/1000/15/Ma na pozemku parc. č. 451/72 v k. ú. Uherský Brod. Zde se, podle mého názoru, jedná o jasný důkaz antidatování a podvodu.
 6. Chata na p. č. 451/72 dle OSU/1000/15/Ma posunula o 10m severovýchodně, ale pro vyrovnání stačilo posunout o 9m (přesněji o 9,05m). Toto je zcela zřejmý důkaz fiktivního vydání tohoto stavebního rozhodnutí, ve skutečnosti pan David Surý, podle mého názoru, stavil zděný rodinný dům o půdorysu 80m2 od prvopočátku.
  Na taková kouzla snad musel dotyčný studovat kouzla v Bradavicích s Harry Potterem! Úžasný

OSU/1000/15/Ma - detail

OSU/1843/14/Ma - detail

OSU/0031/16/Ma - detail


dvojchatka - pozoruhodnost UB

Broďané,

závod „Vinohradyrun“ se blíží ke konci. Začátek běhu je u cedule 1 „Maršovská naučná stezka“ u vinohradského rybníka - nástupní místo C. Zde si můžete pokrmit kačenky nebo kapry, podívat se na místní faunu a flóru a odpovědět na kontrolní otázku: „Co je požerák?“ Cílem tohoto závodu je najít uherskobrodskou pozoruhodnost, dvojchatku ev. č. 1124 a 1125 pana D. S.

Držte si klobouky, běh začíná!
1 START - nástupní místo C 15:17, kačenka, 15:19 kačena, 15:23 kontrolní bod č. 2 otázka: „Jaký je název této části města Uherský Brod?“
Taky si můžete prohlédnout ptactvo, surikata tam není Mrkající
15:23 směrovka po zelené směr Maršov, 15:26 rozcestí - odbočka vlevo, 15:28 památný strom (hrušeň), pokud jste se ocitli zde, tak jdete správně, po zelené.
15:40 autíčka, 15:40 dvojchatka, 15:43 zákaz vjezdu. Pokud jste přišli až sem a neviděli dvojchatku, tak jste už přešli asi o 3 minuty. 15:44 tur. značka po zelené, 15:47 jedovatý had, tak to už jste od dvojchatky asi 8 minut chůze.
15:52 - kontrolní bod 3, odpočívadlo, zde jste asi 13 minut od dvojchatky.
16:05 - kadibudka a knížka Ferdy Mravence, pokud jste se ocitli zde a neviděli dvojchatku, tak jste zabloudili Úžasný, vraťte se na dvojchatka - poloha.


Broďané,

není si zopakujeme pár důležitých faktů k dvojchatce.
V průběhu provádění staveb byl předložen geometrický plán č. 4924-2/2016 rozestavěných staveb, ze kterého bylo zjištěno, že:

dvojchatka David Surý

 1. zastavěná plocha stavby na pozemku parc. č. 451/72 v katastrálním území Uherský Brod je 40m2, že tato jedna chatka stojí na pozemku p. č. 5859/1, ev. č. 1125, detail stavebního objektu 1125, datum ukončení stavby: 14. 07. 2020 a působ využití: stavba pro rodinnou rekreaci, Připojení na kanalizační síť: Vlastní čistička odpadních vod
 2. zastavěná plocha stavby na pozemku parc. č. 451/74 v katastrálním území Uherský Brod je 40m2, že tato jedna chatka stojí na pozemku p. č. 451/74, ev. č. 1124, p. č. 5859/2, detail stavebního objektu 1124, datum ukončení stavby:
  14. 07. 2020 a působ využití: stavba pro rodinnou rekreaci, Připojení na kanalizační síť: Vlastní čistička odpadních vod
 3. Z KN lze vyčíst, že Vlastnické právo je: Surý David Mgr., Svážná 311, Těšov, 68734 Uherský Brod, tedy že bydlí v Těšově a tento objekt(y) neslouží k trvalému bydlení, ale způsob využití je pro rodinnou rekreaci.

Pro ty, kteří by ještě nebyli rozhodnuti o co se jedná, nebo se nechali zmást sousedovou kůlnou na nářadí, je tu detailní podled na dvojchatku, uherskobrodskou pozoruhodnost. Stačí si položit pár základních otázek:

Pak jistě musíte dojít ke stejnému závěru, jako stavební úřad a vedení města Uherský Brod!


Trestní oznámení

...POZOR...POZOR...POZOR...
Vedení radnice a městského úřadu, ve věci nejen zde několikrát zmiňovaného veřejného tajemství, dostalo po několika letech marné snahy sjednat nápravu od 14 podatelů ráznou zpětnou vazbu.
Přestože neprobíhala žádná veřejná výzva kdo se přidá, 14 z nás řeklo „A DOST“ a společně podalo detailní trestní oznámení na zneužití pravomoci.
Trestní oznámení s přiloženými desítkami listů důkazů směřuje na zmaření důležitého úkolu, jak místní samosprávy, konkrétně členem vedení města podle zákona č. 128/2000 S., o obcích, tak několika úřednicemi/úředníky městského úřadu taktéž za zneužití, tentokrát  přenesené působnosti při výkonu státní správy, kterou městský úřad Uherský Brod jménem státu vykonává podle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon.
Bohužel jak se ukazuje i na tomto případu, bez jakékoli snahy o nápravu je státní správa i samospráva, i s vědomím zejména tajemníka, bohužel i starosty a dalších členů vedení města, zneužívána k výraznému osobnímu finančnímu prospěchu člena vedení města ( potažmo partnerky = úřednice městského úřadu), který si za 160 tisíc Kč pořídil přes 2 000 m2 zemědělské půdy, ze které si s dlouhodobou aktivní podporou městského úřadu člen vedení města samovolně vytvořil stavební pozemek i když to územní plán neumožňuje.
Stavební pozemek kde, navíc v rozporu s vydanými rozhodnutími městského úřadu, které jsou už tak zcela zjevně nezákonné postavil jeden samostatný dům o 80 m2 , který je nám dlouhodobě představován jako dva samostatné rekreační objekty každý 40 m2. A ve výstavně na pozemcích zvesela pokračuje.
Primárně z tohoto důvodu, je snaha změnit územní plán a rozšířit povolený půdorys hlavní stavby, nejen ve snaze legalizovat zjevně černou stavbu, ale účelově vyvolat dojem u dalších majitelů pozemků, že obdobné domy budou moci postavit ve svážných územích dalších zahrádkářských osad v katastru města určených k rekreačním účelům. Nejen, že to drtivé většině z nich díky velikosti jejich pozemků, % zastavěnosti, nebude změna územního plánu nic platná. Ale díky dopravní obslužnosti, chybějící infrastruktuře, zvýšenému odběru spodních vod, tekutým odpadům, majitelům sousedních pozemků, svážnému územní a pod. stavební úřad takovou stavbu nemůže povolit.
Navrhovaná změna územního plánu má vyvolat dojem, že se majitelům dalších pozemků v rekreačních oblastech nabízí něco co stejně nikdy nebude a tím se je vedení města snaží vtáhnout do obhajoby domu člena vedení města.

Díky za pozornost, případ budeme i nadále aktivně sledovat.

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49830
Týden: 229
Dnes: 7
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 30.09. 2021 15:22:56