Rozdávání majetku města není hospodárné, upozornění na to je marné?!

Rozhazování města je do nebe volající

Dne 10.června 2016 proběhlo Zastupitelstvo města, které bylo bouřlivější než jiné. Bylo to z jednoho prostého důvodu – efektivní nakládání s majetkem města. Předmětem celé situace se stal dar pro římskokatolickou církev, konkrétně zahrady kolem kláštera.
Daný pozemek byl zapsán do majetku města po sametové revoluci a tím pádem vyvstala pro vedení města povinnost hospodárného nakládání s ním. V nedávné době byl připravován záměr, že by pod daným pozemkem bylo vybudováno podzemní parkoviště, které by ulehčilo parkování, a současně nevytlačilo život z centra města.
Bez nevzhledného betonu na zemském povrchu. Pozemek byl po celou dobu bezúplatně poskytnut římskokatolické církvi, aby jej užívala, kdy se čekalo na konečnou podobu zákona o církevních restitucích.
V rámci zákona o vyrovnání vztahu státu s církvemi dostala římskokatolická církev za nevydávané nemovitosti finanční vyrovnání, můžeme to tedy formulovat tak, že stát za tento pozemek církvi zaplatil odškodnění.
Římskokatolická církev ovšem podala žalobu na město Uherský Brod a soudí se o tento pozemek. Současná koalice vedená Patrikem Kunčarem, Davidem Surým, Janem Hrdým a Petrem Vránou se rozhodla, že tento pozemek, aniž by proběhl řádný soud, daruje římskokatolické církvi. Nejedná se ovšem o malý pozemek, celá rozloha je 2700 m² a podle ceny v místě a čase obvyklé se jedná o částku zhruba 6 milionů korun. A to je částka, za kterou by se dala rekonstruovat spousta chodníků či dětských hřišť.
Na zastupitelstvu jsme slyšeli argument, že se vlastně jedná o handl, protože církev má zálusk také na jiné pozemky v našem městě (lokality Olšava, Těšov a Újezdec), které však jsou potřebné pro jeho rozvoj, ale oni mohou soudním sporem neúměrně oddálit přípravu. Toto bylo možné si přečíst i v novinovém článku Dobrého dne s kurýrem. Taktéž zaznívalo, že musíme napravovat staré křivdy, tedy odnětí pozemku státem v 50. letech 20. století. To ovšem dle zákona o obcích zastupitelům nepřísluší, jejich úkolem je řádné a efektivní spravování svěřeného majetku. Navíc v rámci „církevních restitucí“ za tento pozemek již církev zřejmě odškodnění dostala.
Problém má širší souvislosti. Těsně před brodským zastupitelstvem si bylo možné přečíst verdikt Nejvyššího soudu z obdobné kauzy Královéhradeckého kraje (kraj vs. církev kvůli pozemkům). Z rozsudku lze vyčíst závěr, že za pozemky, které nebyly ve vlastnictví státu v době vydání zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, byla vydána finanční náhrada (názor konzultanta Asociace krajů pro církevní restituce, bývalého šéfa Pozemkového fondu ČR dr. Petra Šťovíčka, který je uznávanou kapacitou v oblasti restitucí a který velmi odpovědně přistupoval
k  vydávání státního majetku církvím). Rozsudky často bývají zobecňovány a nevidíme důvod, proč by ve vztahu k ostatním krajům či městům měl být jiný právní výklad. Dle tohoto rozsudku můžeme tedy předjímat, že žaloba církve na naše město by nebyla úspěšná. Za pozemek klášterní zahrady byla s největší pravděpodobností církvi přiznána finanční náhrada. Pokud tomu tak skutečně je a my nemáme důvod tomu nevěřit, tak dominikáni obdrželi darem od města pozemek, za který již dostali od státu peníze a mohli si jej koupit.
Paradoxní, možná až tragikomická situace nastala, když představitelé města obhajovali své rozhodnutí darovat pozemek předložením právního názoru, zda město může být úspěšné v soudním řízení s církví. Představitelé města nám zaslali právní názor formulovaný právními zástupci římskokatolické církve. Je to stejná situace, jako kdybyste se hospodského zeptali, jestli si máte dát ještě pivo. Asi by vám neřekl, že už ne. Představitelům města to ovšem přijde v pořádku. Místo toho osočují Ladislava Kryštofa, že si dělá předvolební kampaň. Holt, když nejsou argumenty, dochází na útoky.
Za snahu o efektivní nakládání s majetkem města byl Ladislav Kryštof Janem Rajlichem, představeným dominikánského kláštera, označen za zástupce legálně pracující mafie. A to proto, že Ladislav Kryštof nesouhlasil s nehospodárným nakládáním majetku města, kdy jiným osobám jsou nemovitosti prodávány, a v tomto případě byl pozemek darován, třebaže za něj církev dostala finanční náhradu a mohla si jej koupit.
Naším cílem není špinit církev, bojovat s dominikány a jejich klášterem, požadujeme pouze efektivní nakládání s majetkem města. Přístup města by měl být ke každému subjektu stejný, není možné někoho pozitivně diskriminovat. Chovat se v souladu se zákonem, prostě jako správný hospodář, který se svědomitě stará o svůj grunt.
Dle našeho názoru zastupitelé, konkrétně zvolení za KDU–ČSL, ODS a Nezávislé, způsobili svým rozhodnutím městu škodu ve výši cca 6 mil. Kč.
Úkolem zastupitele, tak jak je uvedeno v zákoně o obcích, je, pečovat o svěřený majetek jako správný hospodář.
Z našeho pohledu se 14 zastupitelů jako správný hospodář nezachovalo, proto s tímto rozhodnutím nesouhlasíme.


Petr Bilavčík,
Ctibor Boráň,
Jaroslav Jurák,
Martin Kovařík,
Irena Krejsová,
Ladislav Kryštof,
Ivan Láska,
Věra Lovecká,
Aleš Řezníček,
Věra Šmídová,
Jarmila Válková,
Radek Všetečka,
Vladimíra Zusková

-zdroj: BRODSKÝ ZPRAVODAJ-

Odkaz: Darování majetku města cíkvi

-VM-


Komentáře

 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
16.02. 2021 11:34:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 45034
Týden: 271
Dnes: 24
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 13.09. 2016 10:48:24