Renovace nebo demolice koupelek?

Vážení spoluobčané, v současné době, kdy nikdo není schopen říci, jak na nás a naši zem dolehne nouzový stav COVID-19, prosadilo vedení města Uherský Brod překvapivý bod č. 8 investiční záměr "Novostavba domova se zvláštním režimem v lokalitě U Plovárny".
Nejedná se o běžný domov pro seniory, ale o pobytové sociální zařízení pro osoby se sníženou soběstačností, např. chronicky duševně nemocné, nebo osoby závislé na návykových látkách, a nebo osoby se stařeckou či Alzheimerovou nemocí nebo ostatními typy demence.
Věříme, že taková zařízení jsou důležitá, ale kde se vezme specializovaný personál pro taková zařízení? Opravdu jsou naši radní přesvědčeni o nutnosti stavět na veřejném prostoru, který je pro spoustu místních občanů nenahraditelný?
Zastupitelstvo města Uherský Brod se místo představení úsporných opatření a redukce výdajů, např. snížení počtu místostarostů, pozastavení nerozjetých projektů atd., zabývalo tím, co postavit na "koupelkách". V jednom z bodů na zasedání zastupitelstva se pláče nad velkým nedostatkem sociálního a zdravotního personálu a v druhém se prosadí záměr na další vybudování sociálního a zdravotního zařízení, které není finančně ani personálně zajistitelné. Co když se záměr pro nedostatek peněz neuskuteční? Co když se postaví soukromé zařízení podobného typu na sídlišti Olšava? Není to náhodou celé jen záminka, jak změnit územní plán (na změně územního plánu už se pracuje!), aby se mohl posléze tento pozemek například prodat či směnit? Podle nás to není rovný boj. Chceme férový boj o tento veřejný prostor, chceme referendum a chybí nám už jen cca 800 podpisů. Budeme velice rádi za Vaši podporu.

Helena a Richard Kastnerovi,
Kristýna a Petr Novákovi,
Jana Cohlová

 

Reakce vedení města Uherský Brod na text „Renovace nebo demolice koupelek“

Vážení spoluobčané, asi bychom necítili potřebu na stránkách BZ (Brodského Zpravodaje) polemizovat s ojedinělým názorem pětice občanů na výstavbu domova pro seniory v našem městě. Text jejich článku ovšem není vůbec vyjádřením názoru, byť třeba odlišného. Ve skutečnosti se jedná o pestrou směsici nepravd, polopravd, fabulací a účelově překroucených faktů, která sleduje jediný cíl - nezvratně poškodit záměr na vybudování domova pro seniory v očích veřejnosti. Proti takovéto zjevně nepravdivé manipulaci se musíme kategoricky ohradit a uvést věci na pravou míru.
▪ Domov pro seniory připravujeme dlouhodobě, nejedná se o žádný okamžitý nápad. Podrobněji se přípravě tohoto projektu věnuje místostarosta Hrdý v úvodníku k tomuto číslu BZ.
▪ Bod č. 8 v dubnovém ZM nemohl být vůbec pro nikoho překvapivý - výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem je jedním ze zásadních bodů programového prohlášení rady města publikovaného na webu, v BZ a projednaného v zastupitelstvu. Materiál k bodu byl zveřejněn v řádné lhůtě týden před konáním zastupitelstva.
▪ Náplní schváleného záměru je jednoznačně příprava pobytového lůžkového zařízení striktně pro cílovou skupinu seniorů, vč. těch s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (proto domov se zvláštním režimem). Absolutně vylučujeme, že by byl určen jakékoliv jiné cílové skupině - jako jsou zmiňované osoby s duševním onemocněním, či dokonce osoby závislé na návykových látkách! Jedná se o účelové překroucení faktů, kdy pobytové služby pro takovéto cílové skupiny klientů se ryze terminologicky také shodně označují jako domovy se zvláštním režimem.
▪ V žádném případě nepodceňujeme personální ani provozní otázku nového domova pro seniory. Provoz takového zařízení je ovšem velmi podobný provozu stávajících organizací města, jako jsou Sociální služby nebo Městská nemocnice, které jsou aktuálně plně personálně vybaveny. Nevstupujeme tedy vůbec na neznámou půdu, máme dlouholeté zkušenosti s tuto oblastí poskytování služeb.
▪ Není pravda, že by se ZM nezabývalo úspornými opatření v návaznosti na koronavirovou krizi. V bodě č. 12 zastupitelé výraznou většinou schválili rozpočtové škrty ve výši cca 32,4 mil. Kč (rovným dílem v provozních i kapitálových výdajích).
▪ Způsob financování provozu domova je dlouhodobě promyšlen a bude založen na zapojení tří základních zdrojů: účelová dotace MPSV, příspěvky klientů (určené vyhláškou) a účelová dotace města vázaná na občany s trvalým pobytem v UB (tak, jak je tomu i u jiných typů sociálních služeb).
▪ Důrazně se ohrazujeme proti ničím nepodloženému tvrzení, že byl schválen fiktivní investiční záměr (22 z 25 přítomných členů ZM), jehož skutečným účelem je dosáhnout změny územního plánu a následně pozemek zcizit. Peče o seniory, kteří již nejsou zcela soběstační, je v našem městě aktuálním a velmi palčivým problémem a obvinění, že zastupitelstvo svým jednáním vlastně vůbec nesleduje jeho řešení, ale skrytě připravuje podmínky pro prodej nebo směnu pozemku, považujeme za zcela nehorázné a daleko za hranicí korektní veřejné debaty.

vedení města

Podle mého názoru fabulace, nepravdy, polopravdy, záměrné zkreslování, účelově překroucená fakta používá právě vedení města k protlačení svého megalomanského projektu se snahou zrušit celý sportovní areál s dotacemi od města. K tomu se zřejmě město v minulosti zavázalo (že bude sportovní plavecký areál dotovat na dobu neurčitou). V agresívní kampani za zboření koupelek se neštítí toto vedení zřejmě vůbec ničeho. Jak jinak si vysvětlit, že nebere ohled na několik anket, které vyzněly pro zachování koupelek?
Místo toho se snaží z přípravného výboru za vyhlášení místního referenda udělat názor 5 lidí?
Pokud se podaří sehnat 2 800 podpisů, tak zastupitelstvo musí toto místní referendum vyhlásit. Výsledek místního referenda je pro město závazný a musí se jím řídit.

Tedy ten, kdo říká, že již je rozhodnuto, zcela účelově lže! Není rozhodnuto, rozhodnete vy, občané města v případném závazném místním referendu!

Volte nás zas, vaše KDU-ČSL, ODS, NK - vránovci!

Autor článku

Odkazy

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
23.07. 2021 15:13:23

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

07.06. 2021 18:28:50
Návštěvy
Celkem: 46871
Týden: 366
Dnes: 8
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 14.04. 2021 13:25:04