Ředitelku III. ZŠ Uherský Brod čeká soud

Šikanovala ředitelka ZŠ Bistrá vedoucí kuchařku Horáčkovou?

Ředitelku III. ZŠ Na Výsluní Uherský Brod Dagmar Bistrou čeká dne 24.9.2021 ve 13:00 soud na okresním soudě v Uherském Hradišti. Žalobu na ni podala vedoucí školní jídelny za šikanu. Taky ostatní kuchařky podaly výpověď. Ale ředitelka tvrdí, že porušila pracovní kázeň, proto přistoupila k vytýkacím dopisům. Kdo má tedy pravdu?

Soud Bistrá

Nyní je vyhrocená atmosféra ve školní kuchyni na III. ZŠ Na výsluní Uherský Brod. Ředitelka této školy Dagmar Bistrá dala výpověď vedoucí kuchařce paní Horáčkové. Navíc pak podaly výpovědi i ostatní kuchařky. Podivné úkazy se na této škole vyskytovaly již dříve. Třeba zaměstnávání manžela paní ředitelky jako správce hřiště a na rozvoz obědů podle zastupitele Ivana Lásky je nyní daleko dražší než dříve a tím jako zastupitel poukazoval na špatné hospodaření školy. Také zmíněný zastupitel poukazoval na nemorální dvěstatisícové odměny ředitelky Dagmar Bistré a jiných vyvolených v době covidové.

Otázkou je, zda právě toto není pomsta paní ředitelky za kritiku (manželka zmiňovaného zastupitele Lásková dělala kuchařku na této škole). Paní ředitelka také podala několik trestních oznámení, jak na zmiňovaného zastupitele, tak na školníka, uklizečku a údajně i na další. Zřejmě se domnívala, že jí někdo vzal nebo ukradl spisy nebo dokumenty z její kanceláře. Přitom zastupitel města má právo si všechny dokumenty vyžádat od zřizovatele školy, tedy města Uherský Brod. A aby toho nebylo málo, paní ředitelka prostřednictvím městské policie doručila dopis k vystěhování školníka a jeho rodiny z bytu školníka při škole do 3 měsíců od doručení.
Údajně za tím stojí místostarosta Petr Vrána, který zřejmě toto jednání toleruje, domnívám se, že některé akce přímo vymýšlí.

Policie všechna trestní oznámení paní ředitelky Bistré odložila jako nedůvodné.

„Důrazně se ohrazuji proti obvinění z bossingu (šikany), jde o křivé nařčení,“ tvrdí ředitelka Bistrá. Údajně ji naopak výše zmiňovaný zastupitel předkládá různá ultimáta, požaduje omluvy (*), dehonestuje ji na sociální síti. Tomu se nemíní podvolit.

*
Právě upozornění na dvěstatisícové odměny nejen zmíněné ředitelky bylo pravděpodobně spouštěčem dehonestačního pamfletu na opozičního zastupitele Lásku. Zřejmě to organizoval také místostarosta Petr Vrána, spolustraník Vaškovicové.
Na 15. zasedání zastupitelstva dne 22. 2. 2021 autorka pamfletu „žádost o vyjádření zastupitelů“ a přílohy Ing. Marie Vaškovicová se veřejně omluvila Ivanu Láskovi za své nepravdivé a protiprávní výroky, viz zvukový záznam 15. zastupitelstva, bod 27. různé, čas 16:13:54. Omluva Marie Vaškovicové: „Já se Vám omlouvám, já sama facebook nemám, takže ta informace byla převzatá a byla špatně.“
*

Ale takové bláboly, jaké jsou v „žádosti o vyjádření zastupitelů“ se hned tak nevidí, to už je na Chocholouška. Údajně se opoziční zastupitel dopustil neetického jednání vůči kodexu zastupitele? Zřejmě autor(ka) tohoto pamfletu nedával(a) pozor při skládání slibu zastupitele dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Zato si rozdávat dvěstatisícové odměny vyvoleným v době covidové, kdy lidé téměř živořili, je zcela normální a morální! Podivný výklad morálky. Přitom i průměrný Ing. a držitelé jiných titulů ví, že jakékoliv místní ustanovení odporující zákonu je neplatné.
Celé toto vzešlo ze snahy obhájit neobhajitelné amorální dvěstatisícové odměny vyvolených funkcionářů a prezentovat to jako čestné a morální jednání.

Jak to dopadne? Přijďte se podívat na veřejné projednávání soudu dne 24.9.2021 ve 13:00 na okresním soudě v Uherském Hradišti č. j. 9 C 90 / 2021, jednací síň, číslo dveří 3-120.

Zdroj: -- idobryden --


Soud, žalobce p. Horáčková - žalovaná p. Bistrá III. ZŠ Uherský Brod, 1. stání dne 24.9.2021

Soud Bistrá

Podle předběžného názoru soudu se vedoucí kuchařka porušení pracovní kážně nedopustila. Na placené zdravotní vyšetření má podle zákoníku práce nárok, tedy nemusí si na to brát dovolenou. Taky se soud zabýval odebráním osobního ohodnocení, kde podle názoru soudu musí být takové odebrání řádně zdůvodněno a doloženo sníženou výkonností pracovníka.
Taky zde z úst právního zástupce pí. Bistré zaznělo, že cesta do Olomouce, návštěva zdravotnického zařízení Olomouc, zdravotní ošetření a počkání na výsledek, cesta vlakem zpět do Uherského Brodu musí být jen na „nezbytně nutnou dobu“ a podle právního zástupce strany žalované se to dalo stihnout dříve, tedy paní Horáčková měla ještě odpacovat 2 hodiny!
Tento právní názor vyvolal vlnu smíchu u veřejnosti, za což byla veřejnost pokárána předsedou soudu.
Vytýkací dopis za nedodržení pravidel dle nařízení vlády pro COVID-19 a za obvinění za rozšíření nákazy na pracovišti a s tím spojené finanční náhrady, neplatnost výpovědi, výslechy svědků, to bude předmětem dalšího stání dne 23.11.2021.


2. stání dne 23.11.2021, jednací síň : č. dv. 3-128 od 12:30

Zde se bude dokazovat šikana (bossing) a další. Údajně smyšlemé důvody třech vytýkacích dopisů i výpovědi z pracovního poměru, neekonomická opatření a další.

...jaké částky vynaložila ředitelka Bistrá na mzdové, investiční i provozní náklady spojené s místem pro jejího manžela – Vítězslava Bistrého, kterého v jídelně zaměstnala na rozvoz jídla do ostatních zařízení, pro něž jídelna vaří, a jaké (řádově nižší) stál jídelnu p. Antonín Janů, který tento rozvoz zabezpečoval do roku 2018, než musel místo uvolnit Vítězslavu Bistrému. To celé v kontextu vysokých částek, které ředitelka Bistrá vyplatila sobě i svému manželovi na mimořádných odměnách třeba právě za druhé pololetí roku 2020.


Žalující strana se domáhá těchto skutečností a po soudu požaduje

I.
Určuje se, že výpověď z pracovního poměru ze dne 27.1.2021, daná žalovanou žalobkyni, je neplatná.

II.
Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 9.726 Kč hrubého spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p.a.
- z částky 1.628,24 Kč pro období od 16.11.2020 do 15.12.2020,
- z částky 3.256,48 Kč pro období od 16.12.2020 do 15.1.2021,
- z částky 4.884,72 Kč pro období od 16.1.2021 do 15.2.2021,
- z částky 6.498,48 Kč pro období od 16.2.2021 do 15.3.2021,
- z částky 8.112,24 Kč pro období od 16.3.2021 do 15.4.2021,
- z částky 9.726 Kč pro období od 16.4.2021 do zaplacení.

III.
Určuje se, že krácení dovolené žalobkyně, k němuž žalovaná přistoupila na základě vytýkacích dopisů ze dne 2.11.2020 a 30.11.2020, je neplatné.

IV.
Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 6.000 Kč hrubého spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p.a.
- z částky 3.000 Kč pro období od 16.3.2021 do 15.4.2021,
- z částky 6.000 Kč pro období od 16.4.2021 do zaplacení.

V.
Žalovaná je povinna doručit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku písemnou omluvu tohoto znění: „Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, se omlouvá Dagmar Horáčkové za nepravdivá nařčení z porušení povinností vedoucí zaměstnankyně ze dne 2.11.2020 a 30.11.2020, nedůvodné postihy za tato nařčení a neoprávněnou výpověď z pracovního poměru ze dne 27.1.2021.“

VI.
Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 15.000 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,25 % p.a. od 23.3.2021 do zaplacení.

VII.
Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení, včetně nákladů právního zastoupení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám jeho právního zástupce.

 

Taky by mělo padnout konečné rozhodnutí soudu - rozsudek,
více soudinfo o jednání.

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49831
Týden: 230
Dnes: 8
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 08.10. 2021 16:52:54