Lubor Kunc místostarosta za Uherský Brod

Něco z (ne)dávné historie

Lubor Kunc, bývalý místostarosta za Uherský Brod a převod 3 milionů Kč z České Banky na soukromou společnost Intratoys podnikatele Ing. arch. Jelínka z Brna.

Po více jak roce vyšetřování a soudního jednání byl vynesen osvobozující rozsudek v kauze, která se výrazně podepsala na osudu bývalého místostarosty Uherského Brodu Ing. Lubora Kunce. Ten nejenom opustil místo zástupce starosty, ale prožil si den a noc v cele předběžného zadržení, dlouhé měsíce vyšetřování a několik soudních přelíčení, aby se nakonec prokázalo, že se žádného trestného činu nedopustil. V minulém čísle DDS jsme informovali o tom, že Kunc byl zproštěn obžaloby podle ustanovení § 226, písm. d). Ve skutečnosti se ale jednalo o písm. b). Za tento překlep se omlouváme předsedovi senátu Mgr. Ondráškovi i čtenářům.

§ 226 t.ř.: Soud zprostí obžalovaného obžaloby, jestliže na základě důkazů předložených v hlavním líčení státním zástupcem a případně doplněných soudem, a to i k návrhům ostatních stran,
b) v žalobním návrhu označený skutek není trestným činem.

Ve veřejnosti kolovaly různé dohady a více či méně zaručené spekulace. K tomu přispívalo i tendenční informování některých sdělovacích prostředků. Co se doopravdy stalo, se bylo možno dovědět v soudní síni. Sem ale nikdo z dobře informovaných nezavítal. Nyní, po vynesení rozsudku, jsem požádala Ing. Kunce o rozhovor, ve kterém by vysvětlil, co všechno předcházelo rozsudku.

Kdy a jak začala tato pro Vás jistě nepříjemná záležitost?
Začala prakticky v okamžiku, kdy jsme na základě rozhodnutí městského zastupitelstva převedli v dubnu 1995 část finančních prostředků města na termínovaný vklad do České banky.

Proč zrovna do této banky a za jakým účelem?
Spolu s vedoucím finančního odboru jsme zjistili, že tyto peníze v nejbližší době neproinvestujeme, a proto jsme navrhli městskému zastupitelstvu, abychom jejich uložením na termínovaný vklad získali pro město další finanční prostředky, kterých město nikdy nemělo nazbyt. Zjišťovali jsme podmínky ve více bankách, Česká banka nabízela nejvýhodnější, proto jsme navrhli zastupitelstvu právě tento ústav a zastupitelé náš záměr schválili. Během půlroku jsme pro město získali přes 18 tisíc korun na úrocích. Po vypršení roční lhůty jste údajně neoprávněně prodloužil termínovaný vklad o další měsíc. Zaprvé jsem jej prodloužil zcela v souladu se zákonem, to prokázalo již vyšetřování trestního oznámení, které v této souvislosti na mne podali členové zastupitelstva MUDr. Karásek a Ing. Josefík. Zadruhé jsem jej prodloužil právě jen o jeden měsíc proto, že starosta města bohužel nesvolal v zákonné lhůtě zasedání městského zastupitelstva, kde jsem se chtěl se členy zastupitelstva domluvit, na jakou dobu necháme tyto financ e ještě na termínovaném vkladu. Tento postup byl projednán a schválen v městské radě.

Během toho měsíce se ale situace v České bance dramaticky změnila.
Ano, bohužel vinou (možná i úmyslně) špatné finanční politiky vrcholového managementu České banky se tento ústav dostal pod nucenou správu a uzavřel své pobočky. Ihned po prvních informacích v médiích jsme se spolu s vedoucím finančního odboru snažili finance města z České banky dostat. Okamžitě jsme požadovali zrušit termínovaný vklad a finance jsme příkazem chtěli převést do Komerční banky na běžný účet města, ale to bohužel pražská centrála České banky již nepovolila. Dostala se k nám informace, že státní peníze snad budou přednostně vypláceny, proto jsme poukazovali na skutečnost, že vložená částka má být využita pro dostavbu čistírny odpadních vod, na jejímž financování se stát podílel, ale ani to nebylo nic platné. Požádali jsme ředitelku brodské pobočky, aby nám v mezích svých možností pomohla pro město peníze získat zpět. Ta ve snaze městu pomoct nabídla v té době jedinou možnost, a to tzv. zápočet, což umožňovaly předpisy banky.

V čem tato transakce spočívala?
Museli se domluvit dva klienti České banky, na jedné straně ten, kdo měl uložené peníze, na druhé straně ten, kdo měl od banky úvěr, na tzv. zápočtu. Jednoduše řečeno, se souhlasem obou se pohledávka, kterou měla Česká banka vůči městu Uherský Brod, měla převést za určitých podmínek na firmu Intratoys podnikatele Ing. arch. Jelínka z Brna, který měl u banky nesplacený úvěr a tento by místo České bance splatil městu.

Ale k tomu kroku byl potřeba souhlas zastupitelstva, ne?
Samozřejmě, také jsem chtěl před podpisem smlouvy předstoupit s návrhem před zastupitelstvo. Bohužel se věci udály poněkud jinak, než jsem měl v úmyslu. Vzhledem k tomu, že v té době, jistě si Broďané vzpomenou, byla situace dost napjatá, banku obléhaly stovky klientů, byla nutná diskrétnost. Tato možnost byla velmi omezená, mohlo ji využít jen několik věřitelů. Podle vyjádření ředitelky brodská pobočka poskytla jen velmi omezený počet úvěrů a prakticky jen zmíněný podnikatel neměl dosud splacen tak vysoký úvěr. S tímto podnikatelem podepsali smlouvu další dva věřitelé z Uh. Brodu, město ale ne. Já jsem s ním jen předběžně jednal o podmínkách.

Peníze ale na jeho konto byly převedeny.
Ano, bohužel ale bez mého souhlasu. Záležitost byla tak závažná, že jsem si okamžitě smluvil schůzku s finančním odborníkem v Praze, jehož firma se mimo jiné zabývá poradenstvím finančních operací obcí. Vzhledem k tomu, že existovalo reálné nebezpečí, že pražská centrála České banky zruší z hodiny na hodinu i tyto zápočty, podepsal jsem před odjezdem do Prahy převod 3 milionů na konto vzpomenuté firmy pro případ, že by tuto transakci bylo nutné provést ještě před mým návratem z Prahy. Platební příkaz jsem v obálce předal pracovníku městského úřadu s tím, že budu z Prahy volat výsledky jednání s finančním poradcem a budu ho instruovat, jak s připravenou obálkou naložit. Finanční poradce v Praze ale tuto transakci nedoporučil a já jsem ihned telefonoval z jeho firmy na městský úřad do Uh. Brodu. Pověřený pracovník mi ale sdělil, že na základě telefonické výzvy z České banky tam již onu obálku doručil.

Když už byly peníze převedeny, proč jste s tím neseznámil městskou radu a zastupitelstvo?
Já jsem to měl v úmyslu a tak to bylo i předběžně domluveno se zmíněným podnikatelem, že se budeme kontaktovat, já ho pozvu do rady, kde domluvíme podmínky splácení a rada předstoupí s tímto návrhem před zastupitelstvo. Bohužel od té doby se mi nepodařilo pana Jelínka kontaktovat. Mnohokrát jsem mu telefonoval, byl jsem několikrát v jeho firmě v Brně, on se ale, jak jsem posléze vytušil, nechával zapírat. A já jsem měl obavy, jak radní a zastupitelé přijmou to, co se stalo. Byl jsem si vědom, že můj podpis na převodním příkazu se může vykládat jako porušení zákona o obcích, i když ten samotný akt převodu nebyl učiněn s mým souhlasem.

Nakonec jste ale před zastupitelstvo předstoupil a informoval je, co se stalo.
Já jsem se dost trápil tím, že nosím v sobě toto tajemství. Věděl jsem, že mi zejména opozice v zastupitelstvu tuto mou snahu zachránit pro město finance neodpustí, naopak ji zneužije proti mně. Také se tak stalo, bohužel nejen opozice, ale také koaliční partneři z KDU-ČSL okamžitě konali proti mně a některým dalším členům bývalé rady, kteří nenesli za to, co se stalo, nejmenší odpovědnost. Oni se totiž na rozdíl od starosty a druhého zástupce starosty, kteří tuto transakci mohli zjistit, o tom nemohli dovědět. Můj kolega místostarosta Zápeca ihned inicioval odvolání tehdejší rady s tím, že pro sebe a své kolegy z KDU-ČSL měl zajištěna místa v nové radě, kde se neváhal spojit i s komunisty, kterým předtím nemohl přijít na jméno. Starosta Veselý, který mi dva dny předtím klepal na rameno a ubezpečoval mě, že mi věří, na mne podal trestní oznámení ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Paradoxem je, že jak v přípravném řízení, tak i u soudu tento korunní svědek obžaloby vypověděl, že je přesvědčen o tom, že jsem neměl v úmyslu poškodit město, ba právě naopak, že si myslí, že jsem chtěl městu pomoci, což je ale v rozporu s daným trestním oznámením. Trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele je právě podmíněn úmyslem někoho poškodit. Jsem si vědom, že jsem o těchto skutečnostech měl zastupitelstvo informovat dříve, stále jsem však věřil, že se ing. Jelínek ke svému závazku přihlásí a bude ochoten finanční částku městu vrátit. Pokud by k tomuto došlo, mé zveřejnění v zastupitelstvu by se již opíralo o zásadní argument, a to, že peníze město dostane.

Proč jste ale toto podrobné vysvětlení vašeho konání nevysvětlil na zastupitelstvu koncem května loňského roku, kdy jste převod na soukromou firmu zveřejnil?
Důvody jsou dva. Jedním z nich je, že obsáhlého vysvětlení tohoto problému jsem z důvodu nemoci nebyl v té době schopen. Druhým důvodem bylo to, že v této době ještě probíhala intenzivní jednání s ing. Jelínkem, která, pokud měla vést k úspěchu, bylo nutno vést diskrétně. Vzhledem k tomu, že vzápětí jsem byl obviněn, nemohl jsem v jednáních pokračovat, protože by to bylo považováno za ovlivňování svědků, za což mně hrozila vazba.

Jak je možné, že nikdo kromě Vás nevěděl, že Česká banka již nemá vůči městu dluh, cožpak na úřad nechodily výpisy?
Výpisy z banky na město samozřejmě chodily. Veškerá pošta prošla nejprve rukama starosty, poté místostarosty Zápecy a nakonec mýma. Je paradoxní, že ani pan Zápeca, který v současné době má na starosti městské finance a měl by proto mít aspoň elementární znalosti v oboru, převod na termínovaném vkladu nezaregistroval. Výpisy nakonec skončily na finančním odboru. Jak je možné, že si toho nikdo nevšiml, opravdu nevím. Ani u soudu na tuto otázku nikdo ze svědků, ani pan starosta, neuměl odpovědět.

Jste spokojen s verdiktem soudu?
Samozřejmě jsem velmi rád, že se spravedlnost nakonec prosadila. Sám pro sebe jsem si potvrdil, že naše soudnictví je nezávislé. Bohužel ten uplynulý rok plný nervů a zdravotních problémů mně již nikdo nevrátí, stejně jako nemalé finanční výlohy na mou obhajobu.

Jak se nyní s odstupem doby díváte na to, co se stalo? Nebylo by tehdy lepší, kdybyste nechal všechno osudu?
Dnes mohly být 3 miliony městu vráceny.
Já nemám v povaze nechat problémy neřešené. V té době se toto řešení jevilo jako jediná možnost, jak tyto 3 miliony získat pro město zpět. Bohužel však serióznost podnikatele Jelínka, kterou garantovala i ředitelka České banky v Uh. Brodě, se ukázala být velmi problematická. Jsem přesvědčen, že po novele bankovního zákona, který byl přijat v době mého vyšetřování, mělo město reálnou šanci získat peníze zpět, pokud by uplatnilo u soudu tzv. určovací žalobu pro neplatnost převodu. Tomuto převodu totiž chyběly kromě nutného schválení městským zastupitelstvem i další nezbytné náležitosti, jako např. smlouva o převodu finančních prostředků, datum na příkazu k převodu, nebyl ověřen můj podpis a jiné. Přitom se mohu jen dohadovat, nakolik byla důvodem nepodání této žaloby snaha mi ještě více přitížit.

Nechcete něco vzkázat brodským občanům?
Vzhledem ke zkreslující kampani v médiích i zásluhou mnoha lidí, např. místostarosty Zápecy, kteří rozšiřovali nepravdivé informace, si asi mnoho lidí myslelo, a asi dosud myslí, že jsem si ulil nějaké peníze, nebo že jsem je převedl nějakému známému. Je třeba si ale uvědomit, že v době, kdy Česká banka zkrachovala, převod jakékoliv finanční částky mimo banku byl nemožný. Dluh byl pouze účetně převeden, peníze zůstaly v České bance. Pan Jelínek také před soudem svůj dluh vůči městu uznal. Já jsem si ale roztřídil v době mého vyšetřování své přátele. Mnozí z těch, kterým jsem v minulosti pomohl, se ke mně otočili zády a ještě si přisadili, nebo mě pomlouvali, ale ti praví přátelé mi zůstali a získal jsem další. Například v mém novém zaměstnání. Věřím, že i tento rozhovor pomůže dalším pochybovačům pochopit mé úmysly a skutky. Myslím si, že jsem pro rozvoj Uherského Brodu udělal v minulosti dost, např. svým úsilím nad rámec svých pracovních povinností jsem získal mimo jiné finanční prostředky pro rozvoj města v e výši minimálně stonásobku částky, která byla předmětem mého trestního stíhání. Jenom během posledního roku jsem získal pro město např. 53 mil. od Slováckých vodáren a kanalizací na nájemném za provoz čističky odpadních vod, 16 mil. státní dotace na výstavbu bytových domů na Neradicích... Vždycky jsem měl na paměti zájmy obyvatel města. Proto mě mrzí, že někteří spoluobčané mě považovali za defraudanta, který snad něco ukradl nebo měl v úmyslu poškodit město.

Chcete se do politiky vrátit?
Ještě nejsem rozhodnut, měl jsem zatím docela jiné starosti. Navíc ve svém novém zaměstnání jsem velmi spokojen. Pevně doufám, že po nových komunálních volbách se dostanou do vedení města slušní a schopní lidé.

- Zdroj: https://dds.hradiste.cz/index.php?AKCE=STRANA&ID=3&CISLO=35&ROK=1998#4583 -

Uh. Brod - Bývalý zástupce starosty ing. Lubor Kunc byl ve čtvrtek 6. května Okresním soudem v Uh. Hradišti shledán vinným z trestného činu maření výkonu veřejného činitele z nedbalosti a byl mu uložen trest v délce šesti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Před více než dvěma lety podal na svého zástupce trestní oznámení tehdejší starosta Uh. Brodu ing. Jiří Veselý, a to v souvislosti se ztrátou více než tří milionů korun z městské poklady, kterou údajně svým jednáním zavinil Kunc. Šlo o převod peněz z termínovaného vkladu u České banky, která v té době začala krachovat, na společnost Intratoys, která u této banky měla nesplacený úvěr. Tímto zápočtem mělo, podle Kunce, dojít k následnému převodu zmíněné částky z firmy Intratoys zpět na město, čímž by se zabránilo ztrátě peněz důsledkem krachu banky. Firma Intratoys však později zanikla a vrácení tří milionů je velmi nejisté, protože i podle předsedy senátu okresního soudu Mgr. Eduarda Ondráška není zcela jasné, po kom se peníze mají vymáhat, zda je dluží česká banka, nebo Intratoys. V minulém roce byl Kunc výnosem okresního soudu zproštěn obžaloby z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, na základě odvolání státního zástupce se však případ dostal před soud znovu. Teď se obviněnému kladlo za vinu to, že o celé transakci neinformoval město mnohem dříve, především však zastupitelstvo, které jediné bylo oprávněné v této věci rozhodnout, a tím podstatně ztížil vymožení částky zpět, uvedl předseda senátu. K převodu peněz došlo na konci roku 1995 a zastupitelstvo se o celé věci oficiálně dozvědělo až na jaře roku 1997, kdy Lubor Kunc veřejně celou záležitost oznámil a uznal svou chybu. Soud už v této chvíli nekladl panu Kuncovi za vinu úmysl uškodit městu nebo dokonce sám sebe obohatit, sdělil Ondrášek, podle kterého Kunc sledoval spíše svůj politický cíl. Podle dalšího sdělení předsedy senátu však v tomto přelíčení došlo k výpovědi svědků, kteří před rokem nevystupovali. Byli to dva tehdejší zastupitelé, kteří prohlásili, že o osud těchto financí projevovali zájem přímo dotazováním u pana Kunce. Ten, ve snaze problém ututlat, jim uváděl nepravdu. Tím se dokazování posunulo v neprospěch Lubora Kunce a nedbalost se projevila v přímějším světle. Pokud by totiž za více než rok nebyl ze strany zástupců města projevován žádný zájem a osud několika milionů by byl ponechán pouze v rukou jediné osoby, nedbalost Kunce by nebyla tak jednoznačná, protože by padla i na jiné osoby. Zmiňovanými dvěma svědky byli tehdejší zastupitelé MUDr. Antonín Karásek a ing. Pavel Josefík, jejichž výpověď Kunc nepopřel. Podle výpovědi dr. Karáska bylo trestné oznámení na Kunce kompromisem, protože jinak by musela být odvolána celá městská rada a vypsány nové volby, na kterých nikdo neměl zájem. Bývalý místostarosta se k rozsudku okamžitě odvolal a celá věc by se k jednání u krajského soudu mohla dostat zhruba za dva měsíce.

- Zdroj: https://dds.hradiste.cz/index.php?AKCE=STRANA&ID=3&CISLO=19&ROK=1999#6430 -

Podáno odvolání.

Názor občana z Uherského Brodu

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport ap.
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

29.08. 2021 17:07:12
Návštěvy
Celkem: 49825
Týden: 224
Dnes: 2
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 22.07. 2021 17:45:38