Petice za zachování smrku u husitského kostela

My, níže podepsaní občané Uherského Brodu a další lidé se vztahem k tomuto městu, nesouhlasíme s bezdůvodným pokácením vzrostlého smrku pichlavého, nacházejícího se u Chámu Mistra Jana Husa na ulici Bří Lužů a podáváme petici za zachování smrku u dolního kostela.

Loňské pokácení jiného smrku v blízkosti kostela proběhlo bez diskuze s veřejností a s pochybnými podpůrnými argumenty. Takovéto stromy jsou ovšem významnými prvky městské zeleně a také městského ekosystému, ve kterém poskytují útočiště ptákům a další fauně. Provází i celý život obyvatel města, kteří jsou na ně zvyklí a váží si jejich estetických a ekologických hodnot.

Považujeme za zbytečné pokácet letitý zdravý strom pouze za účelem pořízení vánočního stromu na náměstí, zvláště s přihlédnutím na omezení trhů a kulturních akcí kvůli protiepidemickým opatřením.

Prosíme vedení města o jiné, nejlépe udržitelné řešení, které by odstranilo potřebu zbytečného kácení dalších stromů.

smrk u husitského kostela

Tuto petici projednala 69. Rada města/2020 s tím, že ji vzala na vědomí.

2. Petice za zachování smrku u Chrámu Mistra Jana Husa (1805/R69/20)
Rada města
I. b e r e   n a   v ě d o m í
petici obyvatel doručenou dne 23.11.2020 za zachování smrku u Chámu Mistra Jana Husa v Uherském Brodě.
II. s o u h l a s í
s návrhem odpovědi na podanou petici.

 

 

Následně byl dotyčný smrk pokácen.
Občané, pište si co chcete, my si děláme co chceme.

tady stál ten smrk

ostatní zeleň

staré pařezy

staré pařezy2

tady byla zeleň

Někteří lidé by prostě pro občany udělali všechno. Nesmírná obětavost, dobrosrdečnost, pracovitost a nezištnost, to jsou hlavní zásady těchto lidí, hlavně morálních nezvolených náhradníků.

Volte nás zas, jsme tu pro vás.

krkoňovci

-VM-


Komentáře

 • Pan dvojchatka - dva rekreační objekty, co vypadají jako jeden obytný dům
 • NE spalovně odpadu Rasová
 • Jednání zastupitelstva
 • Neposkytnutí informace zastupiteli - odvolání
 • Nesouhlas s rozdáváním majetku města
 • Dopis starostovi - pozastavení výkonu usnesení ve věci vydání pozemku p.č. 214/2 České dominikánské provincii
 • Darování pozemku církvi
 • Nezvolený náhradník místostarostou
08.08. 2021 09:17:26

Broďan - brodský portál Uherský Brod, zprávy  pravdivě
Email: urso@email.cz


******** Krátké zprávy ********


 • Informace z UB
 • Co je v brodě - kultura, sport
 • UB.Pincity - projekty UB
 • Veřejná majetková přiznání politiků
 • Podnět k majetkovému prošetření politika
 • Nesprávný úřední postup - náhrada škody
 • Právo občanů vystoupit na zastupitelstvu
 • Zastupitelstvo - můžeme mít připomínky?
 • Právo ve veřejném zájmu - orientujeme se zejména na vedení měst a obcí
 • Dobrý úřad - hodnocení obecních úřadů
 • Otevřená města - obce občanům
 • Zákon o obcích
 • Zákon o inf. systémech veř. správy
 • Rozpočty obce
 • Úřad práce - kontakty
 • Software na úřadech - jeho otevřené alternativy
 • Zákaz podomního prodeje - UB se připojil k obcím s tímto zákazem
 • SMS zdarma
 • Exekutorská komora - seznam exekucí
 • Dopravní nehody UB - statistika dopr. nehod

Státní policie
158 - krajská ústředna
725292441 - policie Uherský Brod

Městská policie
156 - městská policie Uh. Brod

Tísňové volání
112 - krajská ústředna tísňového volání
155 - rychlá zdravotní služba

binance

16.02. 2022 11:48:12
Návštěvy
Celkem: 60929
Týden: 246
Dnes: 17
Broďan - brodské noviny  přihlásit poslední změna: 23.07. 2021 13:55:25